Nieuws Haaren

haaren-sint-lambertuskerk 2.jpg Parochienieuws

Kerkberichten
St Jozef Parochie
H. Lambertuskerk Haaren
W: www.jozef-parochie.nl
E: h.lambertus@jozef-parochie.nl
AFSPRAKEN RONDOM CORONA EN DE VIERINGEN IN ONZE PAROCHIE
• Advies voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, excl. bedienaren
• Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers.
• Samenzang is niet toegestaan
• Bij binnenkomst handen ontsmetten
• Houd 1,5 meter afstand
• Thuisblijven bij verkoudheid of ziekte.

AANMELDEN VOOR DE WEEKENDVIERINGEN ÉN KERSTVIERINGEN
Zondag 9.30 uur (H. Lambertuskerk) Aanmelden alleen telefonisch bij Jolanda Franken van ma t/m vrijdag tussen 10.00 en 15.00 uur Tel: 06 – 82 01 11 53


KERSTMIS: Geboorte van de Heer

VRIJDAG 25 december 1e KERSTDAG
09.30 uur Hoogmis
Misintenties: Piet Denissen; Goverdina Heesters- Vugts en overleden ouders Vugts; Familie Verrijt; Pastoor Verrijt; Francine Pijnenborg en familie; Ellen de Wit- Kragtwijk

ZATERDAG 26 december 2e KERSTDAG
09.30 uur Eucharistieviering
Misintenties: Voor het welzijn van onze parochie

ZONDAG 27 december: 09.30 uur Eucharistieviering
Misintenties: 1e jaargetijde Coby van Baast- den Biggelaar; Hennie van Lier- Maesen; Overleden leden van de KBO

Vieringen door de week:
Maandag 28 dec : 18.00u Rozenhoedje, 18.30u Eucharistieviering

EUCHARISTIEVIERINGEN KERSTAVOND KOMEN TE VERVALLEN
Geen publieke vieringen zoals de nachtmis op kerstavond in de Rooms-Katholieke kerken. De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft op 15 december naar aanleiding van de indringende toespraak van minister-president Mark Rutte van maandag 14 december besloten dat in de Rooms-katholieke kerken dit jaar op kerstavond geen publieke vieringen, zoals de nachtmis, zullen plaatsvinden.
Dat betekent dat er tussen donderdag 24 december 17.00 uur en vrijdag 25 december 07.00 uur in het geheel geen publieke vieringen worden gehouden. Juist de vieringen op


kerstavond en in de kerstnacht worden doorgaans door veel mensen bezocht. De
bisschoppen willen in deze periode van lockdown een beweging van veel mensen tegelijk voorkomen.

Het besluit om op kerstavond en in de kerstnacht geen publieke vieringen te laten plaatsvinden nemen de bisschoppen met pijn in het hart. Zij hebben echter vanaf het begin van de Covid-19 pandemie hun verantwoordelijkheid genomen voor de volksgezondheid en strikte maatregelen vastgelegd voor de vieringen.

De dagmissen en andere vieringen met Kerstmis op 25 en 26 december kunnen wel – zij het maximaal met het beperkte aantal van dertig gelovigen – publiek worden gevierd.

U kunt een nachtmis volgen op NPO2 via KRO-NCRV om 23.30 uur.

Kindje wiegen komt te vervallen
Verder wijzen de bisschoppen er op dat de kerken geen groepen mogen ontvangen die bijvoorbeeld de kerststal komen bekijken. Speciale kerstactiviteiten voor groepen in en buiten de kerk zijn niet toegestaan. Activiteiten buiten waarvoor de lokale overheid expliciet toestemming heeft gegeven, vallen niet onder deze beperking.

Het blijft wel mogelijk om individueel de kerk te bezoeken voor een moment van gebed of om een kaars op te steken. Zie hiervoor het schema Kerststal bezichtigen. Ook de Maria kapellen zijn dagelijks toegankelijk.

KERSTSTAL BEZICHTIGINGEN
St. Petruskerk Oisterwijk: 1e Kerstdag na de viering van 11.00 uur tot 16.00 uur. Van zaterdag 26 december t/m woensdag 30 december en op Nieuwjaarsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur. Met oudjaar zijn we gesloten.
H. Joanneskerk Oisterwijk: vrijdag 25 december (1e Kerstdag) 12.15 – 16.00 uur. Zaterdag 26 december (2e Kerstdag) en zondag 27 december van 13.00 tot 16.00u.
H. Lambertuskerk Haaren: Vrijdag 25 december (1e Kerstdag) en zaterdag 26 december (2e Kerstdag) : 13.00 tot 16.00u.
Kerk St. Jans Onthoofding Moergestel: vrijdag 25 december (1e Kerstdag) en zaterdag 26 december (2e Kerstdag): van 13.00 uur tot 16.00 uur


OUD- NIEUWJAAR

DONDERDAG 31 december: OUDJAAR
19.00 uur Eucharistieviering
Misintenties: Voor al onze dierbare overledenen

VRIJDAG 1 januari: NIEUWJAAR H. Maria Moeder van God
In de H. Lambertuskerk is er geen Eucharistieviering
Er is om 9.30 uur een Eucharistieviering in de Kerk St. Jans Onthoofding in Moergestel en om 11.00 uur in de St. Petruskerk in Oisterwijk.
U bent daar allen van harte welkom.


ZONDAG 3 januari 09.30 Eucharistieviering
Muzikale ondersteuning: Diri-organ-koor
Misintenties: Gods zegen over het nieuwe jaar


Vieringen door de week
Maandag 4 januari : 18.00u Rozenhoedje, 18.30u Eucharistieviering
Donderdag 7 januari: 8.30u Rozenhoedje en Aanbidding, 9.00u Eucharistieviering

KERSTBOODSCHAP PAROCHIE ST. JOZEF

„Vreest niet, want zie…Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer.”

Het is nu de donkerste maand van dit bewogen jaar. Weinig tot niets is nog normaal, alles is anders geworden. We moeten leven met dagelijkse nieuwsberichten over corona. Soms met hoop en dan weer vrees, tussen licht en donker. De tijd en het leven worden niet meer ingekleurd door een normaal ritme van uren en dagen.

Achter al de nieuwsberichten schuilt veel leed, angst, eenzaamheid en onzekerheid.
Te midden van dit alles zal toch de boodschap van de engelen op die eerste Kerstnacht klinken: „Vreest niet, want zie … Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer.”
Midden in de winter wanneer de duisternis vroeg intreedt, zendt God zijn Zoon naar ons om licht, hoop en vrede te schenken en de weg naar verlossing te tonen.

Kerstmis 2020 zal heel anders zijn en toch is dit niet helemaal waar. De kerstboodschap is onveranderd: Gods liefde komt ons nabij in Jezus. Het Kind in de kribbe toont ons Gods hoop en licht op de toekomst, „die met ons is tot einde der dagen.” Dat is het hart van Kerstmis.

Het Kind in de kribbe trekt ons weg uit de duisternis van het leven naar Zijn heilig Licht. Hij brengt ons hoop te midden van een wereld van zorg en vrees. Een Licht dat ons mag doen ontbranden, zodat wij licht voor anderen kunnen zijn in de donkere momenten.

Moge het Christuskind ons hart openen voor de liefdevolle goedheid van God en onze zorgen en angsten wegnemen en moge de liefde, de vrede en de gezondheid ons nabij zijn tijdens Kerstmis.

We wensen u allen van harte een
Zalig Kerstfeest!
Pastoor Francis De Meyer


IN MEMORIAM
Zaterdag 19 december hebben we in onze kerk afscheid genomen van Ad Mutsaers, overleden op een leeftijd van 73 jaar. Wij wensen zijn familie veel sterkte toe en dat
Ad mag rusten in vrede.Bereikbaarheid
Pastorie: Pastoor Francis De Meyer, Driehoeven 1,
T: 0411-621959 M: 06-27533678. E: pastoor@jozef-parochie.nl
Parochiehuis: kerksecretariaat Driehoeven 1a,
T: 0411-623749 E : H.lambertus@jozef-parochie.nl.

Administratie
Misintenties: Dhr. H. Sterke, Driehoeven 15M, T: 0411-212044
Parochiebijdrage/Kerkbalans: Dhr.Fvd Berk Tempeliersdal 28 T: 06-80 14 30 53
Bankrekening Kerkbalans: NL56 RABO 0118 1207 00
Kerkhofrechten: Dhr. H. Kemps, Reitselaan 82, T: 0411-623060
henk.kemps@jozef-parochie.nl
Ledenadministratie: T: 0411-623749 E: ledenadministratie@jozef-parochie.nl
IBAN-rekeningnummer parochie H. Lambertus: NL68 RABO 0118 1006 96
Contactpersoon Website: jolanda.franken@jozef-parochie.nl

Ingevoerd op 22.12.2020 door victor