Nieuws Helvoirt

helvoirt-nicolaaskerk 8.jpg Parochienieuws

Kerkgemeenschap H. Nicolaas van de
Parochie H.Edith Stein Vught
website: www.parochieedithstein.nl.Pastoor: James Joseph
Adres: Schoonveldsingel 28
5262 XN Vught
Telefoon: 073 6110369
06-41176720
E-mail: frjgerald@gmail.com

Parochiecentrum en correspondentieadres:
Kastanjelaan 14a 5268 CA Helvoirt
Telefoon: 0411 645384
E-mail: parochiecentrumhnicolaas@gmail.com
Open: dinsdag vrijdag
van 9.00 u tot 12.00 uur

Wij zijn heel erg blij dat, ondanks alle Corona belemmeringen,
er veel parochianen de weg naar onze kerken weten te vinden.
Hierbij worden de maximaal toegestane aantallen
per kerkgebouw zelden overschreden .
Daarom hoeft U zich tot nader bericht,
niet meer speciaal aan te melden voor al onze gewone vieringen.
Kijk regelmatig op onze website voor nieuwe informatie
of op de kerkdeuren.
Iedereen is weer van harte welkom
als U zich aan de landelijke Corona protocollen houdt.
Maximale bezoekersaantal is nu weer 30 mensen.

DRINGEND ADVIES OM BIJ HET BETREDEN VAN DE KERK EN BIJ BEWEGINGEN IN DE KERK EEN MONDKAPJE TE DRAGEN.

Misintenties:

Zaterdag 19 december 19.00 uur

Zondag 20 december 09.30 uur

Donderdag 24 december 17.00 uur
Gezinsviering
VERVALT

Donderdag 24 december 23.00 uur
VERVALT

Vrijdag 25 december 09.30 uur 1ste kerstdag

Overleden familie van Iersel Verhoeven
Overleden familie van Iersel Vos
Overleden familie van de Plas Pijnenburg

Zaterdag 26 december 09.30 uur 2de kerstdag

Zondag 27 december 09.30 uur

Donderdag 31 december 19.00 uur


Vrijdag 1 januari 09.30 uur

Ingevoerd op 18.12.2020 door victor