Nieuws Haaren

haaren-sint-lambertuskerk 3.jpg Parochienieuws

Kerkberichten
St Jozef Parochie
H. Lambertuskerk Haaren
W: www.jozef-parochie.nl
E: h.lambertus@jozef-parochie.nl
AFSPRAKEN RONDOM CORONA EN DE VIERINGEN IN ONZE PAROCHIE
Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren
Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers.
Samenzang is niet toegestaan
Bij binnenkomst handen ontsmetten
Houd 1,5 meter afstand
Thuisblijven bij verkoudheid of ziekte.

AANMELDEN VOOR DE WEEKEND- EN KERSTVIERINGEN
Aanmelden alleen telefonisch bij Jolanda Franken van ma t/m vrijdag tussen 10.00 en 15.00 uur Tel: 06 82 01 11 53

ZONDAG 20 december: 09.30 Eucharistieviering 4e zondag van de Advent
Muzikale ondersteuning: Diri-organ-koor
Misintenties: Ouders van Bebber-Zoontjes; Ouders van de Sande-Vermeer en kinderen;
Francine Pijnenborg vanwege haar verjaardag; Petra Vermeulen; Marian van Gorkom van Haaren

Vieringen door de week:
Donderdag 17 dec: 8.30u Eucharistieviering
Maandag 21 dec : 18.00u Rozenhoedje, 18.30u Eucharistieviering

Bereikbaarheid:
Pastorie: Pastoor Francis De Meyer, Driehoeven 1, T: 0411-621959
M: 06-27533678. E: pastoor@jozef-parochie.nl
Parochiehuis: kerksecretariaat Driehoeven 1a, T: 0411-623749 E : H.lambertus@jozef-parochie.nl. Ma 9.30 11.00u. Woe 10.00 13.00u.

Aanmelden doop: Is er een kindje geboren en wilt u het laten dopen, stuur dan een geboortekaartje aan de werkgroep Doopcatechese, Driehoeven 1a 5076 BA Haaren.

Aandacht voor zieken: Is er een zieke huisgenoot? Is er aandacht van de parochie gewenst? Laat het even weten aan Pastoor Francis De Meyer, Driehoeven 1, T: 0411-621959 of aan het kerksecretariaat, T: 0411-623749.

Administratie:
Misintenties: H. Sterke, Driehoeven 15M, T:0411-212044
Parochiebijdrage/Kerkbalans: F. vd. Berk, T: 06-80 14 30 53
Bankrekening Kerkbalans: NL56 RABO 0118 1207 00
Kerkhofrechten: H. Kemps, T: 0411-623060 E: henk.kemps@jozef-parochie.nl
Ledenadministratie: T: 0411-623749 E: ledenadministratie@jozef-parochie.nl

VOORSTELLEN COMMUNICANTEN
Zaterdag 19 december zullen de communicanten zich voorstellen aan de geloofsgemeenschap. Ivm de regels en afspraken rondom corona zal dit in besloten kring plaatsvinden.ADVENTSACTIE 2020 Samen Advent beleven
Als we bij elkaar komen om de mis te vieren, kun je het gevoel ervaren dat we daar sámen het lichaam van Christus vormen. Die mooie ervaring missen we, nu we maar met weinigen bij elkaar mogen komen. In de geloofsgesprekken wordt vaak gezegd dat door iets voor een ander te doen, je dat doet aan God en daarmee dus ook een stukje van dat lichaam van Christus bent. Nu de speciale voorbereidingsperiode, de advent, begint, zouden we met elkaar iets voor de vluchtelingen in Oeganda kunnen doen en hen zo meenemen in onze gedachten en daardoor toch met elkaar zijn.
Priester Sander Kesseler heeft gevraagd of we geld voor voedsel voor de school willen verzamelen. Hopelijk wilt u meehelpen aan de voedselsituatie van de school! U kunt geld overmaken op IBANnr: NL97 RABO 0138 9030 85 o.v.v. Adventsactie 2020

Doet u mee?? Werkgroep Missie Ontwikkeling VredeKERSTGEZINSVIERING
De kerstgezinsviering is dit jaar anders dan u van ons gewend bent. Door de corona hebben we deze keer gekozen voor een eenvoudige viering.
Andere jaren mogen er altijd veel kinderen meehelpen met de viering helpen maar dit jaar hebben we ervoor gekozen om alleen kinderen van de werkgroep deel te laten deelnemen zodat er dan minder kinderen door de kerk lopen. We hopen dat het volgend jaar weer anders kan en dat er dan weer heel veel kinderen kunnen meehelpen tijdens deze viering.
De viering vindt plaats op donderdag 24 december om 18.00 uur

Mocht u met uw kinderen naar deze viering willen komen dan dient u zich vooraf aan te melden. Dit kan bij Jolanda Franken van maandag tot vrijdag tussen 10.00 en 15.00 uur. Tel: 06 82 01 11 53

Namens de werkgroep Kerstgezinsviering
Jodi, Nicole, Corinne, Lieke, Bianca en Myriam


KERSTVIERINGEN LAMBERTUSKERK (alvast een kort overzicht)
Donderdag 24 december 18.00 uur Kerstgezinsviering
Donderdag 24 december 20.30 uur Nachtmis
Vrijdag 25 december 09.30 uur Hoogmis 1e Kerstdag
Vrijdag 25 december 12.30 uur Kindje Wiegen voor de allerkleinsten
Zaterdag 26 december 09.30 Eucharistieviering 2e Kerstdag
Donderdag 31 december 19.00 uur: Eucharistieviering oudjaar

Voor een uitgebreid overzicht van de hele parochie zie onze website en de nieuwsklok

Ingevoerd op 14.12.2020 door victor