Nieuws Haaren

Parochienieuws

Kerkberichten
St Jozef Parochie
H. Lambertuskerk Haaren
W: www.jozef-parochie.nl
E: h.lambertus@jozef-parochie.nl
AFSPRAKEN RONDOM CORONA EN DE VIERINGEN IN ONZE PAROCHIE
Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren
Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers.
Samenzang is niet toegestaan
Bij binnenkomst handen ontsmetten
Houd 1,5 meter afstand
Thuisblijven bij verkoudheid of ziekte.

AANMELDEN VOOR DE WEEKENDVIERINGEN
Zondag 9.30 uur (H. Lambertuskerk) Aanmelden alleen telefonisch bij Jolanda Franken van ma t/m vrijdag tussen 10.00 en 15.00 uur Tel: 06 82 01 11 53

ZONDAG 13 december: 09.30 Eucharistieviering 3e zondag van de Advent
Muzikale ondersteuning: Diri-organ-koor
Misintenties: Willem en Maria Verstijnen - Verstijnen; Zus Mensink

Vieringen door de week:
Donderdag 10 dec: 8.30u Rozenhoedje, 8.30u Aanbidding, 9.00u Eucharistieviering
Maandag 14 dec : 18.00u Rozenhoedje, 18.30u Eucharistieviering

Bereikbaarheid:
Pastorie: Pastoor Francis De Meyer, Driehoeven 1, T: 0411-621959
M: 06-27533678. E: pastoor@jozef-parochie.nl
Parochiehuis: kerksecretariaat Driehoeven 1a, T: 0411-623749 E : H.lambertus@jozef-parochie.nl. Ma 9.30 11.00u. Woe 10.00 13.00u.

Aanmelden doop: Is er een kindje geboren en wilt u het laten dopen, stuur dan een geboortekaartje aan de werkgroep Doopcatechese, Driehoeven 1a 5076 BA Haaren.

Aandacht voor zieken: Is er een zieke huisgenoot? Is er aandacht van de parochie gewenst? Laat het even weten aan Pastoor Francis De Meyer, Driehoeven 1, T: 0411-621959 of aan het kerksecretariaat, T: 0411-623749.

Administratie:
Misintenties: H. Sterke, Driehoeven 15M, T:0411-212044
Parochiebijdrage/Kerkbalans: F. vd. Berk, T: 06-80 14 30 53
Bankrekening Kerkbalans: NL56 RABO 0118 1207 00
Kerkhofrechten: H. Kemps, T: 0411-623060 E: henk.kemps@jozef-parochie.nl
Ledenadministratie: T: 0411-623749 E: ledenadministratie@jozef-parochie.nl

ADVENTSACTIE 2020 Samen Advent beleven
Als we bij elkaar komen om de mis te vieren, kun je het gevoel ervaren dat we daar sámen het lichaam van Christus vormen. Die mooie ervaring missen we, nu we maar met weinigen bij elkaar mogen komen. In de geloofsgesprekken wordt vaak gezegd dat door iets voor een ander te doen, je dat doet aan God en daarmee dus ook een stukje van dat lichaam van Christus bent. Nu de speciale voorbereidingsperiode, de advent, begint, zouden we met elkaar iets voor de vluchtelingen in Oeganda kunnen doen en hen zo meenemen in onze gedachten en daardoor toch met elkaar zijn.


Priester Sander Kesseler heeft gevraagd of we geld voor voedsel voor de school willen verzamelen. Hopelijk wilt u meehelpen aan de voedselsituatie van de school! U kunt geld overmaken op IBANnr: NL97 RABO 0138 9030 85 o.v.v. Adventsactie 2020

Doet u mee?? Werkgroep Missie Ontwikkeling Vrede


VIER ADVENTSBIJEENKOMSTEN MET MGR. MUTSAERTS
De advent is de tijd bij uitstek om inzicht te verwerven over de betekenis van God die mens wordt. De geboorte van het Kind in de kribbe vond in het verleden plaats, maar heeft een grote betekenis voor mensen van nu. Hoe? Daar gaan we het in 4 bijeenkomsten over hebben. Mgr. Mutsaerts zal hierover spreken. De derde bijeenkomst is woensdag 9 december daarna nog een bijeenkomst op woensdag 16 december Tijd?  19.30 tot 21.00 uur Waar? St. Jozefcentrum, Kerkstraat 95A in Oisterwijk


VOOR JEUGD EN JONGEREN
Kinderclub St. Jozef speciaal voor
kinderen van 7 t/m 12 jaar catechese
volgens You-Cat.

Pizzaclub speciaal voor jongeren van
12 t/m 18 jaar. Een gezellige avond
welke bestaat uit het eten van Pizza,
film, gesprekken, vriendschappen etc

Ingevoerd op 07.12.2020 door victor