Nieuws Haaren

Parochienieuws

Kerkberichten
St Jozef Parochie
H. Lambertuskerk Haaren
W: www.jozef-parochie.nl
E: h.lambertus@jozef-parochie.nl
AFSPRAKEN RONDOM CORONA EN DE VIERINGEN IN ONZE PAROCHIE
Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren
Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers.
Samenzang is niet toegestaan
Bij binnenkomst handen ontsmetten
Houd 1,5 meter afstand
Thuisblijven bij verkoudheid of ziekte.

AANMELDEN VOOR DE WEEKENDVIERINGEN
Zondag 9.30 uur (H. Lambertuskerk) Aanmelden alleen telefonisch bij Jolanda Franken van ma t/m vrijdag tussen 10.00 en 15.00 uur Tel: 06 82 01 11 53

ZONDAG 6 december: 09.30 Eucharistieviering 2e zondag van de Advent
Muzikale ondersteuning: Diri-organ-koor
Misintenties: Ties Teurlinx; Mien Bekkers-van Hulten; Lamber Vugts (jgt); Ouders van Baast-Verbeek en overleden kinderen

Vieringen door de week:
Donderdag 3 dec: 8.10u Rozenhoedje, 8.30u Aanbidding, 9.00u Eucharistieviering
Maandag 7 dec : 18.00u Rozenhoedje, 18.30u Eucharistieviering

Bereikbaarheid:
Pastorie: Pastoor Francis De Meyer, Driehoeven 1, T: 0411-621959
M: 06-27533678. E: pastoor@jozef-parochie.nl
Parochiehuis: kerksecretariaat Driehoeven 1a, T: 0411-623749 E : H.lambertus@jozef-parochie.nl. Ma 9.30 11.00u. Woe 10.00 13.00u.

Aanmelden doop: Is er een kindje geboren en wilt u het laten dopen, stuur dan een geboortekaartje aan de werkgroep Doopcatechese, Driehoeven 1a 5076 BA Haaren.

Aandacht voor zieken: Is er een zieke huisgenoot? Is er aandacht van de parochie gewenst? Laat het even weten aan Pastoor Francis De Meyer, Driehoeven 1, T: 0411-621959 of aan het kerksecretariaat, T: 0411-623749.

Administratie:
Misintenties: H. Sterke, Driehoeven 15M, T:0411-212044
Parochiebijdrage/Kerkbalans: F. vd. Berk, T: 06-80 14 30 53
Bankrekening Kerkbalans: NL56 RABO 0118 1207 00
Kerkhofrechten: H. Kemps, T: 0411-623060 E: henk.kemps@jozef-parochie.nl
Ledenadministratie: T: 0411-623749 E: ledenadministratie@jozef-parochie.nl

ADVENTSACTIE 2020 Samen Advent beleven
Als we bij elkaar komen om de mis te vieren, kun je het gevoel ervaren dat we daar sámen het lichaam van Christus vormen. Die mooie ervaring missen we, nu we maar met weinigen bij elkaar mogen komen. In de geloofsgesprekken wordt vaak gezegd dat door iets voor een ander te doen, je dat doet aan God en daarmee dus ook een stukje van dat lichaam van Christus bent. Nu de speciale voorbereidingsperiode, de advent, begint, zouden we met elkaar iets voor de vluchtelingen in Oeganda kunnen doen en hen zo meenemen in onze gedachten en daardoor toch met elkaar zijn.


Priester Sander Kesseler heeft gevraagd of we geld voor voedsel voor de school willen verzamelen. Hopelijk wilt u meehelpen aan de voedselsituatie van de school! U kunt geld overmaken op IBANnr:
NL97 RABO 0138 9030 85
o.v.v. Adventsactie 2020

Doet u mee?? Werkgroep Missie Ontwikkeling VredeVORMSELVOORBEREIDING 2021


De parochie St. Jozef start in januari 2021 a.s. met de voorbereiding van het H. Vormsel voor alle kinderen uit Haaren, Moergestel en Oisterwijk. De Vormselvoorbereiding zal plaats vinden in het St. Jozef Centrum, Kerkstraat 95A te Oisterwijk. De vormselviering vindt voor alle kinderen uit de parochie plaats op 28 maart 2021 om 11.00 uur in de St. Petruskerk in Oisterwijk. Het H. Vormsel zal worden toegediend door Mgr. R. Mutsaers.

Kinderen in de leeftijd van 11/12 jaar en dit schooljaar in groep 8 zitten, zijn van harte welkom om deel te nemen. Ook jongeren die al naar het voortgezet onderwijs gaan kunnen meedoen aan het project om hun H. Vormsel te mogen ontvangen.

U bent samen met uw kind van harte welkom op de informatieavond waar wij u informatie zullen geven over het Vormselproject, het verloop van de voorbereidingen en over de Vormselviering zelf. Normaal gesproken nodigen we beide ouders uit, maar in verband met de Coronamaatregelen vragen we nu of één van de ouders met zoon of dochter de avond bezoeken. Deze algemene informatieavond vindt plaats op: Dinsdag 15 december a.s. van 19.30 tot 20.30 uur. Locatie: St. Jozef Centrum , Kerkstraat 95A in Oisterwijk. U kunt zich aanmelden voor de informatieavond via vormsel@jozef-parochie.nl Tot dan! Met vriendelijke groet. Werkgroep Vormselvoorbereiding.


VIER ADVENTSBIJEENKOMSTEN MET MGR. MUTSAERTS
Het kerkelijk jaar loopt van de 1e adventszondag t/m het feest van Christus Koning. Het hele liturgische jaar is zo opgezet dat we ons een beeld van Jezus kunnen vormen. De advent is de tijd bij uitstek om inzicht te verwerven over de betekenis van God die mens wordt. De geboorte van het Kind in de kribbe vond in het verleden plaats, maar heeft een grote betekenis voor mensen van nu. Hoe? Daar gaan we het in 4 bijeenkomsten over hebben. Mgr. Mutsaerts zal hierover spreken. De eerstvolgende bijeenkomst is woensdag 2 december daarna nog twee bijeenkomsten op woensdag 9 december  en woensdag 16 december Tijd?  19.30 tot 21.00 uur Waar? St. Jozefcentrum, Kerkstraat 95A in Oisterwijk

Ingevoerd op 01.12.2020 door victor