Nieuws Haaren

haaren-sint-lambertuskerk 2.jpg Parochienieuws

Kerkberichten
St Jozef Parochie
H. Lambertuskerk Haaren
W: www.jozef-parochie.nl
E: h.lambertus@jozef-parochie.nl
AFSPRAKEN RONDOM CORONA EN DE VIERINGEN IN ONZE PAROCHIE
• Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren
• Er is een advies van de regering dat aanwezigen een mondkapje dragen
• Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers.
• Samenzang is niet toegestaan
• Bij binnenkomst handen ontsmetten
• Houd 1,5 meter afstand
• Thuisblijven bij verkoudheid of ziekte.

AANMELDEN VOOR DE WEEKENDVIERINGEN
Haaren: Zondag 9.30 uur (H. Lambertuskerk) Aanmelden alleen telefonisch bij Jolanda Franken van ma t/m vrijdag tussen 10.00 en 15.00 uur Tel: 06 – 29 05 75 46
Moergestel: Zondag 9.30 uur (Kerk St. Jans Onthoofding) Aanmelden alleen telefonisch bij Jacqueline Vis telefonisch: 06 – 52 10 42 51 of in het parochiecentrum. Dit kan op dinsdag en donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur.
Oisterwijk: Zaterdag 17.00 uur (H. Joanneskerk) en Zondag 11.00 uur (St. Petruskerk) Aanmelden alleen telefonisch via Sandra Hoefnagels bij het centraal secretariaat op maandag tot en met donderdag tussen 9.00 uur en 13.00 uur. Tel: 013 – 521 33 76

ZONDAG 22 november: 09.30 Eucharistieviering
Muzikale ondersteuning: Diri-organ-koor
Misintenties: Priesterroepingen; Familie Brekelmans - van Haaren; Jans Brekelmans; Voor alle leden van het Lambertuskoor vanwege de gedenkdag v Sint Cecilia patrones v.h. koor

Vieringen door de week:
Donderdag 19 nov: 8.10u Rozenhoedje, 8.30u Aanbidding, 9.00u Eucharistieviering
Maandag 23 nov : 18.00u Rozenhoedje, 18.30u Eucharistieviering

Bereikbaarheid: Pastorie: Pastoor Francis De Meyer, Driehoeven 1, T: 0411-621959
M: 06-27533678. E: pastoor@jozef-parochie.nl
Parochiehuis: kerksecretariaat Driehoeven 1a, T: 0411-623749 E : H.lambertus@jozef-parochie.nl. Ma 9.30 – 11.00u. – Woe 10.00 – 13.00u.

Aanmelden doop: Is er een kindje geboren en wilt u het laten dopen, stuur dan een geboortekaartje aan de werkgroep Doopcatechese, Driehoeven 1a 5076 BA Haaren.

Aandacht voor zieken: Is er een zieke huisgenoot? Is er aandacht van de parochie gewenst? Laat het even weten aan Pastoor Francis De Meyer, Driehoeven 1, T: 0411-621959 of aan het kerksecretariaat, T: 0411-623749.

Administratie: Misintenties: H. Sterke, Driehoeven 15M, T:0411-212044
Parochiebijdrage/Kerkbalans: F. vd. Berk, T: 06-80 14 30 53
Bankrekening Kerkbalans: NL56 RABO 0118 1207 00
Kerkhofrechten: H. Kemps, T: 0411-623060 E: henk.kemps@jozef-parochie.nl
Ledenadministratie: T: 0411-623749 E: ledenadministratie@jozef-parochie.nl
IBAN-rekeningnummer parochie H. Lambertus: NL68 RABO 0118 1006 96.

INFORMATIE/AANMELDEN EERSTE HEILIGE COMMUNIE
Beste ouders/verzorgers,
De kinderen van groep 4 hebben de leeftijd bereikt waarop zij kunnen deelnemen aan de Eerste Heilige Communie. Om u, als ouder(s) van de communicant, wat meer te informeren over de betekenis van de Communie en het project dat gebruikt wordt ter voorbereiding, sturen wij u deze brief. Normaal houden we een ouderavond, maar helaas kan dat door de Corona maatregelen niet. Als de maatregelen het toelaten willen we gedurende de voorbereidingen nog een informatie avond plannen. Met het project “Gods grootste geschenk” bereiden we de kinderen voor op het feest van de Eerste Heilige Communie. Dit feest vieren we in Haaren op zondag 18 april 2021.

Communie voorbereiding De communievoorbereiding voor de Haarense kinderen vindt voor het grootste gedeelte plaats in het Parochiehuis te Haaren. Dit zal zijn op woensdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur en daarnaast een paar keer in de vroege avond met één of beide ouders voor oa een rondleiding in de kerk. Een aantal lessen doen we gezamenlijk met alle communicanten uit Haaren, Oisterwijk en Moergestel. Dit zal plaatsvinden op zondagochtend in Oisterwijk van 9.45 tot 10.45 uur. Aansluitend is er dan een kindvriendelijke viering, die u met de kinderen mag bijwonen.

Alle kinderen in de parochie volgen hetzelfde project. Kan uw kind een keer niet op woensdagmiddag, dan kan hij/zij met de les in Oisterwijk meedoen op zondagochtend.
Een aantal gezinsvieringen van de communie voorbereiding zullen centraal in onze parochie georganiseerd worden zoals de Palmpasen viering.

De kinderen gaan werken in het boek: Gods grootste geschenk. In de lessen maken de kinderen kennis met de geschenken die God ons geeft. De kinderen worden uitgenodigd om te komen tot een vriendschap met Jezus Christus, die ons persoonlijk liefheeft. Op deze manier werken we toe naar het grootste geschenk: Jezus zelf in de Heilige Communie. De kinderen krijgen een werkmap mee naar huis, waar ze thuis in kunnen lezen en opdrachtjes maken om de lessen voor te bereiden. Voor iedere bijeenkomst ontvangen jullie een oudermail en de kinderen een kindermail met korte informatie over de komende les.

Aanmelden: U kunt uw kind aanmelden door voor 18 november 2020 een mail te sturen naar ehc.haaren@jozef-parochie.nl Dan ontvangt u van ons een aanmeldingsformulier dat u kan invullen en inleveren. Als u kind nog niet gedoopt is, dan kan uw kind wel deelnemen aan de communie voorbereiding. De pastoor zal contact met u opnemen voor een doopgesprek. Als uw kind in een andere parochie gedoopt is, ontvangen wij graag een kopie van het doopbewijs. De eigen bijdrage is € 50,-. Na aanmelding ontvangt u hiervoor een factuur.
We hadden u graag persoonlijk ontmoet om de communievoorbereiding uit te leggen. Bij vragen over deze brief of de communie, neem dan zeker contact op met de pastoor of met de werkgroep.

Blijf allen gezond! Met vriendelijke groeten,
Werkgroep EHC, St. Jozef parochie – Haaren E: ehc.haaren@jozef-parochie.nl
Pastoor Francis De Meyer (06) 27 53 36 78 Caren, Marleen, Myriam en Jodi
RED WEDNESDAY 2020

De Petruskerk op 25 november rood aangelicht
De Petruskerk in Oisterwijk wordt op woensdag 25 november 2020 ’s avonds aangelicht samen met honderden kerken en andere gebouwen in Nederland en wereldwijd. Met de actie RedWednesday vraagt de parochie Sint-Jozef aandacht voor vrijheid van godsdienst in het algemeen en de vervolging van christenen in het bijzonder.

Ook wordt in de kerk een Heilige Mis gehouden, om te bidden voor mensen die om hun geloof worden vervolgd én voor hun vervolgers. De parochie doet mee aan RedWednesday, een internationale campagne van de stichting Kerk in Nood, om bewustzijn te creëren voor het recht op vrijheid van godsdienst voor mensen van alle religies en om aandacht te vragen voor de schaal waarop in het bijzonder Christenen vandaag de dag worden vervolgd.
Iedere twee jaar brengt Kerk in Nood internationaal een rapport over de vrijheid van godsdienst uit. Directeur Peter Broeders: “De vrijheid om te geloven is een mensenrecht, dat op veel plekken in de wereld met voeten wordt getreden. Hier in Nederland realiseren we ons nauwelijks hoe belangrijk de vrijheid van godsdienst voor veel mensen is en hoezeer zij die ook moeten missen.” Met RedWednesday© wil Kerk in Nood ook de Nederlanders bewust maken van de vervolging van gelovigen – vooral minderheden – en oproepen tot tolerantie en respect voor gelovigen en tussen geloofsgroepen.

Mgr. de Korte: “Vrijheid van godsdienst is een groot goed. Geloven kan nooit samengaan met dwang en geweld. Helaas moeten wij constateren dat miljoenen christenen in vele landen omwille van hun geloof in Christus worden vervolgd. Het is goed dat wij voor hen bidden en in hun noden voorzien. ‘Red Wednesday’ is een prima actie om voor de christenvervolging aandacht te vragen.”

Om 18.30 uur bidden we het Rozenkransgebed voor de vervolgde Christenen en 19.00 uur de Eucharistieviering. U bent van harte welkom!

Ingevoerd op 16.11.2020 door victor