Nieuws Esch

BALANS IN ESCH; het roer moet nu om!

Er was eens…. zo begon het stukje van mede BALANS lid Luc Bormans en inderdaad er was eens……
Een pittoresk dorpje in Brabant met o.a. ook een verkeersprobleem. Er werd jaren geleden al eens geroepen “de wagens worden te groot. de wegen zijn te klein en onze huizen beschadigen”. Allerlei toeren werden uitgehaald, drempels hier en daar, waarna deze weer werden verwijderd. Wegversmallingen zelfs middels bloembakken, maar het bleef druk in het dorpje.


Een lang verhaal waar menig Esschenaar al wat van gevonden heeft.
Echter zonder alternatieve ontsluitingsroutes om ons dorp heen, zal het verkeer van/naar de A2 altijd door ons dorp heen moeten; er zijn nu simpelweg geen alternatieven! Ook nu zijn er nog mensen en politieke partijen die geloven dat als je de aansluiting naar de A2 behoud in deze vorm, je minder verkeer gaat krijgen. Jarenlang getreuzel vanuit de politiek en geen actie hierin ondernemen, hebben tot deze situatie geleid. Dit dient anders te gaan in de toekomst, immers politiek is ook vooruitzien. Het roer moet nu om.
Vrachtverkeer verminderen? Zon 3500 verkeersbewegingen per jaar komen van Essche bedrijven. Ruw geschat zo’n 13 vrachtbewegingen per dag. Bedrijven die niet in de kern zitten, zitten daar nog niet bij. Al deze bedrijven zijn nodig omdat zo’n 150 gezinnen in Esch er in meer of mindere mate van eten. We kloppen aan als er sponsoring nodig is voor een voetbalshirt, een discobus voor de jeugd, een bingo voor de voetbal, en wat al niet meer. We hebben elkaar nodig in Esch. Dat Esschenaren kunnen samenwerken is al vaak genoeg bewezen in succesvolle evenementen met talloze vrijwilligers; Carnaval, Samenloop voor Hoop, Jesch etc etc. Perfect georganiseerd en ondersteund door lokale bedrijven.
Ook aan woningbouw in onze kern is door de Haarense politiek veel te weinig gedaan, met als resultaat dat jongeren noodgedwongen wegtrekken uit ons prachtige dorp omdat er simpelweg niets betaalbaars gebouwd wordt. Jongeren uit Esch hebben behoefte aan betaalbare starterswoningen, ouderen willen een 55+ woning, levensloopbestendig. En Esch heeft meer woningen nodig, want daardoor ontstaat er meer reuring in ons dorp en kunnen onze verenigingen en onze voorzieningen (o.a. de basisschool Willibrordus en winkels) blijven bestaan. Esch moet leefbaar blijven!
Ik ben overtuigd door de visie van BALANS op ons dorp. Samen met onze burgers zijn de speerpunten bepaald en BALANS is een partij van daadkracht. Daar voel ik me bij thuis. In Haaren hongen we o.a met bovenstaande dossiers aan de achterste mem. In Boxtel mag dat niet gebeuren. Daar wil ik me voor inzetten. Het roer moet daarom nu om!
Samen met u zorgen we er voor dat er meer BALANS in ons kleine dorpje Esch komt.
Harriët van der Struijk, Kandidaat raadslid BALANS lijst 1 nummer 13


Ingevoerd op 04.11.2020 door victor