Gemeente

Gegevens gemeente Haaren
Bezoekadres: Mgr. Bekkersplein 2, 5076 AV Haaren
Postadres: Postbus 44, 5076 ZG Haaren
Telefoon: (0411) 62 72 82
E-mail: gemeente@haaren.nl
Website: www.haaren.nl

Maak altijd een afspraak!
Via www.haaren.nl of via telefoon (0411) 62 72 82

Loket WegWijs
Telefonisch (0411) 65 59 90
elke werkdag van 8.30-12.30 uur.NIEUWS GEMEENTE HAAREN
In bijlage

Download bestand
20201105-trommeltjeleesvoer_peuters.jpgTrommeltje leesvoer voor peuters


Download bestand
NIEUWS GEMEENTE HAAREN
Zie bijlage PDF

Download bestand
NIEUWS GEMEENTE HAAREN
Week 44
Zie bijlage PDF


Download bestand
NIEUWS GEMEENTE HAAREN
Week 43 – 19 oktober 2020

PDF in bijlage


Download bestand
NIEUWS GEMEENTE HAAREN
Week 42 – 12 oktober 2020


Herindeling Haaren: uw gegevens naar uw nieuwe gemeente
Per 1 januari 2021 houdt de gemeente Haaren op te bestaan. De vier dorpen van onze gemeente worden toegevoegd aan buurgemeenten. Haaren komt bij gemeente Oisterwijk, Helvoirt bij gemeente Vught, Esch bij gemeente Boxtel en Biezenmortel bij gemeente Tilburg.


Download bestand>>>>
NIEUWS GEMEENTE HAAREN
Zie bijlage pdf

Download bestand
NIEUWS GEMEENTE HAAREN
zie bijlage

Download bestand
Bestemmingsplan Buitengebied
Zie bijlage PDF

Download bestand
raadsvergadering van aanstaande donderdag
De griffier heeft zojuist laten weten dat de raadsvergadering van aanstaande donderdag om 20.00 uur begint.


Haarendael persbericht
Zie bijlage

Download bestand
NIEUWS GEMEENTE HAAREN
OUDE DR. LANDMANSCHOOL IN DE VERKOOP
Het college van burgemeester en wethouders nam dinsdag 1 september 2020 het besluit om de oude
Dr. Landmanschool - de school en de oude directeurswoning - in Helvoirt te verkopen. Dit gebeurt met een openbare verkoop door een ontwikkelcompetitie. Architectuur Lokaal begeleidt het hele traject.


Download bestand>>>>
NIEUWS GEMEENTE HAAREN
NIEUWS GEMEENTE HAAREN

Week 38 – 14 september 2020


Download bestand>>>>
2020-09-07-gemeente.jpg NIEUWS GEMEENTE HAAREN
Week 37 – 7 september 2020

----------
ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN SLOTEN
In onze gemeente liggen, verdeeld over de vier dorpen, ongeveer 155 km watergangen (sloten) die jaarlijks geheel of gedeeltelijk gemaaid worden. Dit doen we volgens de ‘Verordening waterhuishouding Noord-Brabant’. In de praktijk betekent dit dat we de sloot laten maaien en het vrijkomende slootmaaisel deponeren bij de eigenaar die grond bezit langs deze watergang.
Om schade aan drainage- en regenwaterafvoeren te voorkomen tijdens de maaiwerkzaamheden aan de sloten, moeten de eigenaren deze afvoeren in het werk duidelijk aangeven.


Download bestand>>>>
NIEUWS GEMEENTE HAAREN
FIETSPAD OUDE BOSSCHEBAAN OFFICIEEL IN GEBRUIK GENOMEN

Woensdag 26 augustus is het nieuwe fietspad aan de Oude Bosschebaan officieel in gebruik genomen. Het volledig vernieuwde fietspad loopt vanaf de kruising met de Nieuwkuikseweg tot aan de ‘visvijver’ aan de Oude Bosschebaan. Samen met hoofddirecteur van de ANWB Frits van Bruggen, projectleider Roger Heijltjes van de Provincie Noord Brabant en Ton van Oosterhout, directeur van Strukton Civiel Zuid, fietste wethouder Martien Vromans een stukje op het nieuwe fietspad. Dit was de symbolische handeling waarmee het fietspad officieel in gebruik werd genomen.


Download bestand>>>>
HERZIEND BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED KLAAR VOOR DE RAAD


Download bestand
Gemeentenieuws
Zie bijlage pdf

Download bestand
Leunisdijk budget
Goedkeuring Provincie op begrotingswijziging.
De provincie Noord-Brabant heeft 29 juli de 2e begrotingswijziging 2020 goedgekeurd. Dit betreft het voorstel "aanpassing budget Leunisdijk". Hiermee is de laatste formele horde genomen die het mogelijk maakt de aanbesteding van Leunisdijk op te starten.


>>>>
2020-07-06-gemeente.jpg NIEUWS GEMEENTE HAAREN
Week 28 – 6 juli 2020


INFORMATIEAVONDEN SUBSIDIE EN HERINDELING
De herindeling van Haaren komt steeds dichterbij. Concreet betekent dit dat per 1 januari 2021 Biezenmortel wordt toegevoegd aan gemeente Tilburg, Esch aan gemeente Boxtel, Helvoirt aan gemeente Vught en Haaren aan gemeente Oisterwijk.


Download bestand>>>>
2020-06-30-gem1.jpg NIEUWS GEMEENTE HAAREN
Kiosk Mgr. Bekkersplein
WELK ONTWERP KIEST U?
Op het Mgr. Bekkersplein ziet u de twee ontwerpen voor de nieuwe kiosk. Aan u, inwoners van Haaren, de vraag: welk ontwerp spreekt u het meeste aan?
Hieronder de ontwerpen die de architect heeft gemaakt op basis van de inzendingen die we mochten ontvangen. Bij ieder ontwerp leest u ook de toelichting van de architect.


Download bestand>>>>
2020-06-16-gemeente.jpg NIEUWS GEMEENTE HAAREN
ELKE DRUPPEL TELT IN HAAREN
Het is kurkdroog in Midden-Brabant en dat houdt voorlopig aan. Iedereen moet zijn steentje bijdragen, want elke druppel telt. Samen met het waterschap de Dommel heeft de gemeente Haaren naar manieren gezocht om minder (grond)water te verbruiken.


Download bestand>>>>
NIEUWS GEMEENTE HAAREN
NIEUW FIETSPAD OUDE BOSSCHEBAAN
Vanaf 15 juni gaan we aan de slag met het fietspad langs de Oude Bosschebaan. Het huidige fietspad is nodig aan vervanging toe. Na een voortraject met diverse partijen kunnen we nu van start met het aanleggen van een hoogwaardig fietspad.


Download bestand>>>>
NIEUWS GEMEENTE HAAREN
Het Smaldijkje wordt het lichtend pad van Esch naar Boxtel
Op 1 januari 2021 is het zover! Vanaf die datum vormen Esch, Boxtel, Liempde en Lennisheuvel samen de gemeente Boxtel.


Download bestand>>>>
NIEUWS GEMEENTE HAAREN
INWONERS TEKENEN ENTHOUSIAST MEE AAN KIOSK
We ontvingen, na onze oproep voor tekeningen, bijna 20 inzending voor de kiosk. We zijn ontzettend blij met de getoonde betrokkenheid van onze inwoners.


Download bestand>>>>
NIEUWS GEMEENTE HAAREN
Milieuvriendelijk het onkruid in uw tuin te lijf
Met het voorjaar komt de natuur weer volop in bloei. Maar ook het onkruid komt weer boven de grond. We geven u graag tips over milieuvriendelijke opties om onkruid te bestrijden.


Download bestand>>>>
Brief van de raad aan de inwoners


Download bestand
NIEUWS GEMEENTE HAAREN
Vijf gedecoreerden in gemeente Haaren
Burgemeester Yves de Boer informeerde vrijdag 24 april vijf inwoners van de gemeente Haaren dat ze een Koninklijke onderscheiding kregen. Vanwege het coronavirus kon hij de versierselen niet direct opspelden maar bleef het bij een telefoongesprek, het werden bijzondere gesprekken.


Download bestand>>>>
Ondernemers vragen massaal ondersteuning aan bij gemeenten
De coronacrisis tast de economie enorm aan. Dat merken ook de gemeenten Boxtel, SintMichielsgestel en Haaren. Zij verwerken gezamenlijk de aanvragen voor een Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers, kortweg Tozo. Normaliter ontvangen we één verzoek per maand per gemeente. Sinds de uitbraak van het Coronavirus in Nederland
staat de gezamenlijke teller op meer dan 1200 aanvragen.


>>>>
2020-04-20-gemeenteweek17.jpg NIEUWS GEMEENTE HAAREN
NIEUWS GEMEENTE HAAREN

Week 17 – 20 april 2020


Markt verhuist tijdelijk
Herinrichting Mgr. Bekkersplein
De aannemer is begonnen aan de werkzaamheden op het plein. Dat betekent dat de markt vanaf 23 april tijdelijk verhuist naar de rijbaan van de Kerkstraat. Hier is genoeg ruimte voor alle kramen in een veilige opstelling.


Download bestand>>>>
2020-04-13-gemeente.jpg NIEUWS GEMEENTE HAAREN
Tekent u de nieuwe kiosk?
De werkzaamheden voor de herinrichting van het Mgr. Bekkersplein zijn in volle gang. Eén van de onderdelen van het plein is een kiosk. We dagen u uit om mee te ontwerpen. Tekent u de nieuwe kiosk die midden in het dorp Haaren komt te staan?


Download bestand>>>>
2020-04-06-gemeente.jpg NIEUWS GEMEENTE HAAREN
KLACHTEN: WAT MAG WEL EN NIET
Samen kunnen we de verspreiding van het coronavirus stoppen. Hieronder vindt u informatie over wat u wel en niet mag doen.


Download bestand>>>>
NIEUWS GEMEENTE HAAREN
NOODOPVANG KINDEREN
De Rijksoverheid heeft vergaande maatregelen ingesteld die, ook de kinderopvang en scholen raken. Deze maatregelen hebben gevolgen voor iedereen, ook voor u. De burgemeester is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van die maatregelen. Daarom zetten we ze nog eens uiteen:


Download bestand>>>>
personen-burg-yves-de-boer.jpg NIEUWS GEMEENTE HAAREN
gemeente Haaren week 13 - 23 maart 2020

BERICHT VAN BURGEMEESTER DE BOER
Beste inwoners van Esch, Biezenmortel Helvoirt en Haaren,
We leven op het moment in een bijzondere tijd. Het is een onzekere tijd en de ontstane situatie heeft een enorme impact op onze samenleving. Het coronavirus raakt ons allemaal en de gevolgen zijn duidelijk zichtbaar.
Ook in Haaren hebben we te maken met besmettingen door dit virus.


Download bestand>>>>
Oproep: Kom alleen naar de milieustraat als het niet kan wachten.
Het is de laatste dagen erg druk op de milieustraat. Wij doen daarom een dringend beroep op inwoners om alleen naar de milieustraat te komen als het moet.

>>>>
NIEUWS GEMEENTE HAAREN
ALLE GEMEENTELIJKE BIJEENKOMSTEN EN EVENEMENTEN AFGELAST
Als werkgever en overheidsorganisatie wil de gemeente Haaren graag het goede voorbeeld geven. Het college heeft daarom besloten alle gemeentelijke bijeenkomsten tot 1 april 2020 te annuleren. Burgemeester de Boer: “Het afblazen van evenementen en bijeenkomsten vanwege het Coronavirus is een vervelende en verregaande maatregel. Het betekent nogal wat. Maar alleen met een gezamenlijke en gerichte ingreep als deze kunnen we het Coronavirus een halt toe roepen”.


Download bestand>>>>
Samen werken aan een schone en gezonde regio
Het Rijk vraagt de regio’s om uiterlijk 1 juni 2020 een concept bod in het kader van de RES in te
dienen. Hier hebben we als regio Noordoost-Brabant de afgelopen periode aan gewerkt.


>>>>
NIEUWS GEMEENTE HAAREN
INFORMATIEAVONDEN SUBSIDIEVERLENING
Met de herindeling in aantocht, zijn we gezamenlijk met de ontvangende gemeenten druk doende met de voorbereiding van de overgang van alle taken naar de ontvangende gemeenten. Een belangrijk onderwerp is de verlening van subsidies tot en na de herindeling. We hebben hierover met de gemeenten afspraken gemaakt. We informeren u graag over wat dit betekent voor de vrijwilligersorganisaties. Dat doen we met een viertal informatiebijeenkomsten, per dorp een avond.


Download bestand>>>>
2020-03-03-gemeente.jpg NIEUWS GEMEENTE HAAREN
HAAREN GAAT AAN DE SLAG MET VERDUURZAMEN EIGEN WONINGEN
Duurzame Energie Haaren (DEH) en de gemeente Haaren trekken samen op als het gaat om het informeren van inwoners over duurzaamheid. Speerpunt nu is het verduurzamen van de eigen woning. Uit de onlangs gehouden enquête bleek dat inwoners wel willen maar niet zo goed weten hoe. Daar gaat de unieke Haarense aanpak ze bij helpen.


Download bestand>>>>
NIEUWS GEMEENTE HAAREN
HEEFT U HEM AL? DE BOUWAPP
Benieuwd naar de allerlaatste stand van zaken over de herinrichting Mgr. Bekkersplein? Volg de werkzaamheden dan via de zogenaamde Bouwapp en krijg updates automatisch binnen op uw telefoon.


Download bestand>>>>
GEMEENTEN HAAREN, OISTERWIJK, VUGHT, BOXTEL EN TILBURG BORGEN CONTINUÏTEIT SUBSIDIEVERLENING
De colleges van de gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg hebben een besluit
genomen over de subsidieverlening aan de dorpen van Haaren in en na 2020. De aanleiding
hiervoor is de herindeling van de gemeente Haaren en de toevoeging van de vier dorpen van
Haaren aan haar buurgemeenten per 1 januari 2021.


>>>>
2020-02-17-gemeenteweek8.jpg NIEUWS GEMEENTE HAAREN
AANSLAGEN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN
Eind februari ontvangen de meeste huishoudens en bedrijven de jaarlijkse WOZ-beschikking en/of aanslag. In december informeerden we u met een brief over de wijzigingen als gevolg van de herindeling.


Download bestand>>>>
NIEUWS GEMEENTE HAAREN
ADRESONDERZOEKEN, OOK IN GEMEENTE HAAREN
Wij vinden het belangrijk dat onze Basis Registratie Personen (BRP), het systeem waar alle gegevens van onze inwoners in staan, op orde is. Dan is het ook belangrijk, dat iedereen op het juiste adres staat ingeschreven, waar hij of zij daadwerkelijk woont.


Download bestand>>>>
2020-02-03-gemeenteweek6.jpg NIEUWS GEMEENTE HAAREN
Woensdag 12 februari 19.00 uur | Gemeentehuis
BIJEENKOMST SANERING VOORMALIG KERKHOF KERKSTRAAT
Het komende jaar wordt het Mgr. Bekkersplein en directe omgeving opnieuw ingericht.


Download bestand>>>>
2020-01-27-gemeente.jpg NIEUWS GEMEENTE HAAREN
HAAREN PAKT VERGUNNINGVERLENING SAMEN MET BUURGEMEENTEN OP
In voorbereiding op de opsplitsing van de gemeente Haaren werken de gemeenten Oisterwijk, Boxtel en Tilburg alvast met Haaren samen op het gebied van vergunningverlening. Het gaat hierbij om het verlenen van (omgevings)vergunningen, inclusief toezicht op en handhaving van nieuwe vergunningen. De samenwerking start per 1 februari 2020 en geldt alleen voor aanvragen ingediend op of na deze datum.


Download bestand>>>>
2020-01-20-gemeente4.jpg NIEUWS GEMEENTE HAAREN
GELUIDSWAGEN? VRAAG EEN ONTHEFFING AAN!
Het is januari en dat betekent dat carnaval alweer bijna voor de deur staat. In 2019 werkten we, in relatie tot geluidswagens, voor het eerst samen met Hilvarenbeek en Oisterwijk. Ook dit jaar slaan we de handen ineen. Het is daarom ook dit jaar verplicht om een ontheffing aan te vragen wanneer u met een geluidswagen door één of meerdere van deze gemeenten wil rijden.


Download bestand>>>>
2020-01-gemeente1.jpg NIEUWS GEMEENTE HAAREN
HERINRICHTING MGR. BEKKERSPLEIN EN OMGEVING
Zoals u mogelijk heeft gemerkt, is aannemersbedrijf van der Zanden in opdracht van de gemeente gestart met de werkzaamheden aan een deel van de Kerkstraat. Het gedeelte voorbij de winkels, richting Oisterwijk is tot begin maart afgesloten voor verkeer.


Download bestand>>>>
2019-12-29-gemeente.jpg NIEUWS GEMEENTE HAAREN
VUURWERK? RUIM SAMEN DE BENDE OP!
En dan is het over…. het nieuwe jaar is ingeluid met prachtige kleuren. De restanten van het afgeschoten vuurwerk liggen op straat. Het was prachtig. Nu is het tijd om ook de straat weer schoon te maken. Het is fijn dat we allemaal mogen genieten van het vuurwerk. Het is nog fijner als we morgen ook weer een schone straat hebben. Vuurwerk? Ruim samen de bende op!


Download bestand>>>>
2019-12-20-gemeente.jpg NIEUWS GEMEENTE HAAREN
STAND VAN ZAKEN VOORMALIG KERKHOF
De gemeente Haaren gaat rondom het Mgr. Bekkersplein verder onderzoeken wat de daadwerkelijke omvang en de locatie van het voormalige kerkhof is geweest. Hiervoor is ook contact geweest met de parochie.


Download bestand>>>>
2019-12-16-gemeente1.jpg NIEUWS GEMEENTE HAAREN
VUURWERK? HOU HET VEILIG!
Gaat jouw hart sneller kloppen aan het eind van deze maand? Kun je niet wachten totdat het 31 december 18.00 uur is? Kortom: ben je een echte vuurwerkfanaat? We wensen je veel plezier maar vragen je om op een veilige manier vuurwerk af te steken. Zorg dat je goed bent voorbereid dan verklein je de kans dat het misgaat. Vuurwerk? Hou het veilig!


Download bestand>>>>
NIEUWS GEMEENTE HAAREN
ZORGVULDIG TE WERK NA VONDST MENSELIJKE BOTRESTEN OP VOORMALIG KERKHOF CENTRUM HAAREN
Zoals u rondom het Mgr. Bekkersplein heeft kunnen zien, zijn de voorbereidingen in gang gezet om in het nieuwe jaar werkzaamheden te kunnen verrichten aan het plein.
Afgelopen week heeft hiervoor ook archeologisch onderzoek plaatsgevonden. Dit onderzoek, verricht door archeologen, is nodig om een beeld te krijgen van de archeologische waarden van de grond en is tevens wettelijk verplicht.


Download bestand>>>>
2019-11-25-gemeente1.jpg NIEUWS GEMEENTE HAAREN
30 november Festival Futura
EEN HAPPENING VOOR HELE GEZIN
Zaterdag aanstaande 30 november is het zover: Festival Futura. Het gemeentehuis wordt omgetoverd tot een klein festivalterrein. We laten u, samen met onze partner DEH, zien hoe u op een leuke manier duurzaam bezig kunt zijn. Geef uw huis, kleding en spullen een tweede kans. De toegang en deelname aan de workshop is gratis!


Download bestand>>>>
2019-11-18gemeente1.jpg NIEUWS GEMEENTE HAAREN
28 november
Eén dag geen AAnvraag voor paspoorten of ID kaarten
Op donderdag 28 november werken we aan ons systeem voor paspoorten en identiteitskaarten. Daarom kunt u die dag geen paspoorten of ID kaarten aanvragen. De eerder aangevraagde reisdocumenten kunnen wel worden opgehaald bij de receptie.


Download bestand>>>>
2019-10-28-gemeente1.jpg NIEUWS GEMEENTE HAAREN
Subsidie sloop vrijkomende agrarische bebouwing
Bent u agrariër of woont u op een voormalig agrarische bedrijfslocatie en heeft u de wens gebouwen te slopen? U kunt dan in aanmerking komen voor een sloopsubsidie. De gemeente stelt € 20,00 per vierkante meter voor sloop beschikbaar. Wilt u precies weten welke voorwaarden gelden, bezoek dan onze website of neem contact op met de medewerkers van de gemeentewinkel, zij adviseren u graag.


Download bestand>>>>
2019-10-21-gemeente1.jpg NIEUWS GEMEENTE HAAREN
Duurzame huizenroute op 2 en 9 november
Bezoek een duurzaam huis in Haaren
Wat komt er allemaal kijken bij het verduurzamen van je woning? Voor veel mensen is het energiezuinig maken van hun woning een stappenplan waar zij langere tijd mee bezig zijn en waar veel belangrijke keuzes gemaakt moeten worden. Ga je een zonneboiler aanschaffen, of toch even aankijken tot er iets nieuws op de markt komt? Wachten op een wijkaanpak, of kun je zelf al beginnen? Het bezoeken van een woning tijdens de Duurzame Huizen Route op 2 en 9 november kan een goede eerste stap zijn om kennis op te doen. In heel Nederland stellen huiseigenaren gastvrij hun woning open en vertellen over hun aanpak, ervaringen en de keuzes die zij hebben gemaakt.


Download bestand>>>>
2019-10-14-gemeente1.jpg NIEUWS GEMEENTE HAAREN
Sober van aard
LAATSTE BEGROTING GEMEENTE HAAREN
In de begroting staat wat het college het komende jaar wil bereiken voor onze mooie gemeente. Vanwege de herindeling is dit de laatste begroting van de gemeente Haaren. De begroting geeft inzicht in de speerpunten, activiteiten en plannen voor 2020. Samen met inwoners, ondernemers en organisaties voeren we dit uit. Denk aan het verbeteren van de leefomgeving, aandacht voor onze jeugd en ondersteunen van inwoners op sociaal maatschappelijk terrein.


Download bestand>>>>
2019-10-11-gemeente-recyle.jpg NIEUWS GEMEENTE HAAREN
14 tot en met 21 oktober
NATIONALE RECYCLEWEEK
Volgende week is de Nationale Recycleweek. Wecycle organiseert in Nederland de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen. De ingeleverde apparaten laat Wecycle recyclen tot nieuwe grondstoffen. Daarnaast komen schadelijke stoffen niet in het milieu en wordt de uitstoot van CO2 vermeden. Ook in onze gemeente staat een bak van Wecycle, bij de Milieustraat.


Download bestand>>>>
2019-10-01-gemeente.jpg NIEUWS GEMEENTE HAAREN
ADRESONDERZOEKEN, OOK IN GEMEENTE HAAREN
Als gemeente vinden wij het belangrijk dat onze Basis Registratie Personen (BRP), waar alle gegevens van onze inwoners in staan, op orde is. Dan is het ook belangrijk, dat iedereen op het juiste adres staat ingeschreven, waar hij of zij daadwerkelijk woont. Dit is helaas niet altijd het geval.


Download bestand>>>>
2019-09-23-mono-logo-gemeente.jpg NIEUWS GEMEENTE HAAREN
MONO, ONGESTOORD ONDERWEG
Met een smartphone in uw hand kunt u niet veilig een auto besturen of fietsen. U reageert dan een stuk trager op gevaarlijke situaties. Rij zonder afleiding, rij Mono.


Download bestand>>>>
logo-gemeente.jpg NIEUWS GEMEENTE HAAREN
30 november
FESTIVAL FUTURA BIEDT EEN TWEEDE KANS
Op zaterdag 30 november organiseren Duurzame Energie Haaren (DEH) en de gemeente samen weer Festival Futura. Het is de tweede keer dat dit festival wordt gehouden. Het duurt nog even maar de organisatie is in volle gang. Deze editie staat in het teken van ‘tweede kans = eerste keus’. Hoe maak je van niets iets? Hoe goed kun je shoppen in een kringloopwinkel?


Download bestand>>>>
2019-09-10-gemeente.jpg

NIEUWS GEMEENTE HAAREN
Vanaf 16 september
ASFALTWERKZAAMHEDEN HEESAKKER – ‘T EIND
Na de vervanging van de waterleiding tussen Heesakker en ’t Eind start aannemersbedrijf Strukton Civiel, vanaf 16 september, aansluitend met het vervangen van het asfalt op deze locatie. 


>>>>
NIEUWS GEMEENTE HAAREN
BEREKEN ONLINE DE KANS OP EEN TOESLAG!
Afgelopen week is de tool ‘Bereken uw Recht’ (BUR) gelanceerd. Wethouder Verschuren was namens de gemeente Haaren aanwezig.


>>>>
NIEUWS GEMEENTE HAAREN
DE UITTOCHT VAN DE EIKENPROCESSIERUPS
We konden er in heel Nederland niet om heen dit voorjaar en zomer. Het was hét gesprek van de dag: de eikenprocessierups. Vanaf half april tot begin mei kwamen eitjes van deze nachtvlinder uit. Ze vormden grote nesten op de stam en zijtakken van de eikenboom.
Ook in de gemeente Haaren waren het moeilijke maanden voor onze inwoners, van jong tot oud, die gevoelig zijn voor de haren van de rups.


Download bestand>>>>
NIEUWS GEMEENTE HAAREN
BURENDAG 2019
Op de vierde zaterdag in september vieren we in Nederland ‘Burendag’. Dit is een landelijk initiatief van Oranjefonds en wordt gesponsord door onder meer Douwe Egberts. Het doel van deze dag is een gezellig samenzijn met de buurt, waarbij je ook ‘iets goeds’ doet samen met, en voor je buurt.


>>>>
2019-08-05-gemeente.jpg NIEUWS GEMEENTE HAAREN
Openbare bekendmakingen voortaan in stadsnieuws
Vanaf 1 september krijgen alle huishoudens van de gemeente Haaren het Stadsnieuws (regio Tilburg) in plaats van De Meierij. Deze krant valt op woensdag op de mat.
Hierin vindt u voortaan dan ook de openbare bekendmakingen.


>>>>
personen-zwijnenburg-2019-07.jpg NIEUWS GEMEENTE HAAREN
Beste inwoners van de gemeente Haaren,

Het is al weer een tijdje geleden dat ik van me heb laten horen. Maar ik hecht er waarde aan om u nog een keer te ontmoeten om afscheid te nemen.


Download bestand>>>>
personen-zwijnenburg-2019-07.jpgAfscheid Burgemeester Jeannette Zwijnenburg
Beste inwoners van de gemeente Haaren,

Het is al weer een tijdje geleden dat ik van me heb laten horen. Maar ik hecht er waarde aan om u nog een keer te ontmoeten om afscheid te nemen. Ik wil u graag bedanken voor de wijze van samenwerken, maar vooral ook mijn dank uitspreken voor de blijken van waardering en steun die ik van u mocht ontvangen in de afgelopen periode.


>>>>
BURGEMEESTER HAAREN SLUIT OP 16 JULI WONING BROXVEN 4A IN ESCH IN VERBAND MET VONDST DRUGSLAB
Waarnemend burgemeester de Boer laat de woning aan de Broxven 4A in Esch vanaf morgen 14.00 uur voor een periode van zes maanden sluiten. In de kelder van de woning werd een groot drugslab gevonden.

>>>>
logo-gemeente.jpgNIEUWS GEMEENTE HAAREN
Geen avondopenstelling gemeentehuis
Op maandag 22 juli, 29 juli en 5 augustus


De gemeente Haaren wenst u een fijne vakantie; thuis, in eigen land of verder weg. Een veilige goede reis gewenst!GEMEENTE HAAREN ZET MYSTERY GUEST IN VOOR NIX18
De gemeente Haaren zet in op een gezonde jeugd. Het voorkomen van alcoholgebruik door minderjarigen is daarbij een speerpunt. In dat kader bezocht een mystery guest in het voorjaar van 2019 opnieuw verschillende sportclubs en horecagelegenheden. Verbetering is zichtbaar, maar er is nog veel te doen.

>>>>
NIEUWS GEMEENTE HAAREN
Week 27

>>>>
Aanvragen leerlingenvervoer voor schooljaar 2019-2020
Sommige leerlingen kunnen gebruik maken van leerlingenvervoer. De gemeente Haaren kent vier mogelijkheden voor leerlingenvervoer: fietsvergoeding, openbaar vervoer, georganiseerd vervoer per taxi of bus of een kilometervergoeding.

>>>>
2019-06-10-gemeente-rups.jpg NIEUWS GEMEENTE HAAREN
Week 24

ALLE GEMEENTERADEN AKKOORD MET HERINDELINGSADVIES
De herindeling van Haaren is een belangrijke stap dichterbij gekomen. Alle vijf gemeenteraden (Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg) hebben ingestemd met het herindelingsadvies. In Tilburg gebeurde dat op 3 juni, de andere gemeenten volgden op 6 juni. Via de provincie Noord-Brabant gaat het herindelingsadvies nu naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Stemt de minister ermee in, dan vormt het advies de basis voor een herindelingswet.


>>>>
2019-06-03-gemeente.jpg NIEUWS GEMEENTE HAAREN
NIEUWS GEMEENTE HAAREN
Week 23


Wij zoeken kandidaten voor circa 20 uur per week
Opgeleid worden tot medewerker Publiekszaken
en werkervaring opdoen bij een gemeente?


>>>>
HERINDELINGADVIES VOOR VASTSTELLING NAAR GEMEENTERADEN
HERINDELINGADVIES VOOR VASTSTELLING NAAR GEMEENTERADEN
De colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught,
Boxtel en Tilburg hebben ingestemd met het herindelingsadvies en leggen dit ter vaststelling
voor aan hun gemeenteraden op 3 en 6 juni. Peter van de Velden, voorzitter van de stuurgroep
Herindeling Haaren, vindt dat de colleges trots kunnen zijn op dit resultaat: “de colleges
leggen de raden een gedegen plan voor de herindeling voor dat in soepele samenwerking tot
stand is gekomen”.


>>>>
2019-05-14-gemeente.jpg NIEUWS GEMEENTE HAAREN
NIEUWS GEMEENTE HAAREN
Week 20

23 mei
VERKIEZINGEN EUROPEES PARLEMENT
Op donderdag 23 mei zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. U stemt toch ook?
Is uw stempas niet bezorgd of wellicht bent u hem kwijt? Wilt u in een andere gemeente stemmen en hebt u dus een Kiezerspas nodig? Bent u van plan iemand anders te laten stemmen met schriftelijke machtiging?


Download bestand>>>>
2019-05-05-gemeente.jpg NIEUWS GEMEENTE HAAREN
STEMPASSEN NIET BEZORGD? VERVANGENDE PAS NODIG?

Op 2 mei worden de stempassen voor de verkiezingen op 23 mei bezorgd.
Heeft u geen stempassen ontvangen, dan kunt U vervangende stempassen aanvragen:


Download bestand>>>>
NIEUWS GEMEENTE HAAREN
Week 18


HERDENKINGEN 4 MEI
In de gemeente Haaren vinden op drie plekken herdenkingen plaats op zaterdag 4 mei. Hieronder vindt u de herdenkingen


>>>>
Zeven gedecoreerden in gemeente Haaren
Waarnemend burgemeester Yves de Boer reikt vrijdag 26 april maar liefst zeven Koninklijke onderscheidingen uit. Alle zeven inwoners zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
De gedecoreerden in de gemeente Haaren zijn:


>>>>
2019-04-23-gemeente.jpg NIEUWS GEMEENTE HAAREN
Subsidieregeling voor vergroening buitengebied weer open!
Heeft u als agrariër of particulier grond in het buitengebied en uw wilt het landschap mooier maken door de aanleg van bloemrijke (akker)randen, de aanplant van bomen en struiken of de aanleg van een poel? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een aantrekkelijke vergoeding. Deze vergoeding geldt voor de inrichting, de grond en het beheer. Een unieke regeling die geen andere provincie in ons land heeft!


>>>>
NIEUWS GEMEENTE HAAREN
Nagekomen NIEUWS GEMEENTE HAAREN
Week 16

ASFALTWERKZAAMHEDEN HELVOIRTSEWEG – MOLENSTRAAT 29 APRIL- EIND MEI

De gemeente Haaren voert vanaf 29 april wegwerkzaamheden uit aan de Helvoirtseweg-Molenstraat (Vanaf de Kantstraat /gemeentewerf) tot de kruising N65.
Het asfalt wordt vervangen en enkele aanpassingen gerealiseerd. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in de avonduren en nachten tussen 19.00 uur- 6.00 uur. In deze nachtelijke uren wordt het verkeer richting de N65 en v.v. omgeleid via de Mgr. Zwijssenstraat. De werkzaamheden zullen naar verwachting eind mei gereed zijn.
Dit betekent ook dat de buslijn 140 een andere route zal rijden.


>>>>
NIEUWS GEMEENTE HAAREN
Doe een goede daad; ga naar de milieustraat!
Net zoals iedere gemeente, produceren we ook in onze gemeente veel afval. Steeds vaker wordt afval gebruikt om nieuwe materialen van te maken.
Inwoners van onze gemeente kunnen afval meegeven aan de afvalstoffendienst. Toch heeft u ook soms afval dat niet geschikt is voor in de container. Heeft u dat soort afval? Dan kunt u ook bij de milieustraat terecht.


>>>>
PORTEFEUILLEVERDELING COLLEGE B & W
Het college van Burgemeester & Wethouders heeft een besluit genomen over de portefeuilleverdeling.
Nadat in februari burgemeester Zwijnenburg- van der Vliet met ziekteverlof is gegaan, is er naar de mening van het voltallig College een nieuwe situatie ontstaan waar het gaat over de verdeling van de portefeuilles, zoals die na de gemeenteraadsverkiezingen bij het aantreden van de vier wethouders in april 2018 is vastgelegd.


>>>>
NIEUWS GEMEENTE HAAREN
Het Oranje Fonds nodigt alle stichtingen en verenigingen in de dorpen Haaren Helvoirt Esch en Biezenmortel uit om mee te doen met de Oranje Fonds Collecte 2019. Van de opbrengst van de collecte mag 50% aan een eigen doelstelling worden besteed en de andere 50% wordt lokaal besteed aan andere sociale initiatieven.

>>>>
NIEUWS GEMEENTE HAAREN
KLEINE TENTOONSTELLING IN DE VITRINEKAST IN HET GEMEENTEHUIS

Vanaf heden tot 23 april vindt u in de vitrinekast in de hal
prachtige gedecoreerde ganzen eieren door Cor de Jong uit Helvoirt

Wij nodigen u van harte uit om te komen kijken. Loop gerust eens binnen.


>>>>
gemeentehuis-balies.jpg NIEUWS GEMEENTE HAAREN
Kleine tentoonstelling in de vitrinekast in het gemeentehuis

Vanaf heden tot 23 april vindt u in de vitrinekast in de hal
prachtige gedecoreerde ganzen eieren door Cor de Jong uit Helvoirt

Wij nodigen u van harte uit om te komen kijken. Loop gerust eens binnen.


Download bestand>>>>
NIEUWS GEMEENTE HAAREN
Spreekuren burgemeester en wethouders

Heeft u een vraag die u graag met de burgemeester of een van de wethouders wilt bespreken? Dat kan heel gemakkelijk tijdens de spreekuren.


>>>>
2019-03-08-gemeente.jpg NIEUWS GEMEENTE HAAREN
Stempassen niet bezorgd? Vervangende pas nodig?

Op 2 maart zijn de stempassen voor de verkiezingen op 20 maart bezorgd.
Heeft u geen stempassen ontvangen, dan kunt U vervangende stempassen aanvragen:
Dit kan schriftelijk tot 15 maart. U krijgt uw nieuwe stempas thuisgestuurd. Het aanvraagformulier voor een vervangende stempas vindt u op onze website op de pagina ”verkiezingen 20 maart 2019”;


Download bestand>>>>
Kennismaking met waarnemend burgemeester Yves de Boer
Zie bijlage

Download bestand
NIEUWS GEMEENTE HAAREN
20 MAART VERKIEZINGEN PROVINCIALE STATEN EN WATERSCHAP

We houden u graag op de hoogte over relevante onderwerpen.
Op www.haaren.nl/verkiezingen vindt u ook alle informatie bij elkaar.


>>>>
personen-burg-yves-de-boer.jpgKennismaking met waarnemend burgemeester Yves de Boer
Woensdag beëdigd door de commissaris van de Koning en daarna meteen aan de slag. Yves de Boer (67) heeft zin in zijn klus bij Haaren. Zijn eerste dag is goed bevallen. “Uit de eerste kennismaking met de wethouders en de ambtenaren sprak warmte, betrokkenheid en behulpzaamheid; men wil mij snel op de hoogte brengen van de belangrijke dossiers”.

Download bestand>>>>
2019-02-22-gemeente.jpg NIEUWS GEMEENTE HAAREN
Help mee met zwerfvuil opruimen!
Zaterdag 23 maart

Ook dit jaar ondersteunt de gemeente de landelijke zwerfvuildag. Deze wordt jaarlijks op initiatief van de Stichting Landschap, Natuur en Milieu Haaren (LNMH) gehouden op zaterdag 23 maart van 10.00 tot 12.00 uur. We willen hierbij graag een stuk natuurgebied ontdoen van afval wat hier niet thuis hoort. We proberen ook dit jaar zo goed mogelijk op te ruimen rond natuurgebied ‘De Leemputten’. We worden hierbij voor de 6e keer op rij ondersteund door Scouting ‘De Paraplu’ uit Biezenmortel.


>>>>
2019-02-18-gemeentebrandweer.jpg NIEUWS GEMEENTE HAAREN
PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN 2019

Op 20 maart zijn er Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen. Dan worden de 55 leden van de provinciale staten Noord- Brabant gekozen. Ook u kunt binnenkort uw stempas in de brievenbus verwachten.>>>>
2019-02-11-gemeente-politie.jpg NIEUWS GEMEENTE HAAREN
Drieluik Voorrang aan Veiligheid

De gemeente Haaren heeft veiligheid en leefbaarheid hoog in het vaandel staan. In de dorpen binnen de gemeente Haaren maken wij gebruik van verschillende diensten die zich inzetten voor een veilige en leefbare buurt en omgeving voor u.
In een drieluik stellen we deze diensten graag aan u voor.


>>>>
2019-02-03-gemeente-boa.jpg NIEUWS GEMEENTE HAAREN
Drieluik Voorrang aan Veiligheid

De gemeente Haaren heeft veiligheid en leefbaarheid hoog in het vaandel staan. In de dorpen binnen de gemeente Haaren maken wij gebruik van verschillende diensten die zich inzetten voor een veilige en leefbare buurt en omgeving voor u.
In een drieluik stellen we deze diensten graag aan u voor.


>>>>
Redactie bij Nieuws gemeente
Wij hebben de afspraak met de gemeente om de aangeleverde teksten letterlijk over te nemen.
U zult 3 keer hetzelfde stuk lezen over de warmtepompen en u wellicht afvragen of er ook voor Esch een informatieavond is.
Het antwoord is JA, op Donderdag 7 februari 19.30 uur in de Es. Tevens wordt informatie over zonnepanelen gegeven door Zonnemaatje Haaren.logo-gemeente.jpg NIEUWS GEMEENTE HAAREN
BUITENSPELEN? VEILIGHEID VOOROP!
Onlangs ontdekten we bij een van de speeltuintjes in Haaren speelgraafmachines die door derden waren bevestigd aan de bestaande speelvoorzieningen. Er wordt ongetwijfeld veel plezier beleefd in deze speeltuin en om dat zo te houden treden we graag in contact met degene(n) die de extra spelmaterialen hebben geplaatst.


>>>>
NIEUWS GEMEENTE HAAREN
ADRESONDERZOEKEN, OOK IN GEMEENTE HAAREN


Als gemeente vinden wij het belangrijk dat onze Basis Registratie Personen, waar alle gegevens van onze inwoners in staan, op orde is.


>>>>
personen-burg-zwijnenburg.jpg NIEUWS GEMEENTE HAAREN
PERSOONLIJKE BOODSCHAP BURGEMEESTER JEANNETTE ZWIJNENBURG- VAN DER VLIET

Beste inwoners,

Via een of ander kanaal heeft u ongetwijfeld al gehoord dat ik tijdens de nieuwjaarsreceptie van 6 januari heb verteld dat ik afzie van een herbenoeming en dus aan het einde van mijn ambtstermijn, op 21 oktober 2019, aftreed als burgemeester van Haaren.
Graag wil ik met deze persoonlijke boodschap mijn overwegingen met u delen.


Download bestand>>>>
WAARDERING VOOR INWONERS TIJDENS NIEUWJAARSRECEPTIE
Het is gebruikelijk om tijdens de nieuwjaarsreceptie bij de gemeente Haaren inwoners extra in het zonnetje te zetten. Zo ook in 2019. Tijdens de nieuwjaarsreceptie op zondag 6 januari, tussen 11.30 en 13.00 uur, wordt waardering en respect voor de inzet van een tweetal groepen inwoners uitgesproken namens het gemeentebestuur.

>>>>
NIEUWS GEMEENTE HAAREN
HEMELWATER- EN GRONDWATERVERORDENING

Op 18 december is door de raad de hemelwater- en grondwater verordening voor de gemeente Haaren aangenomen. Bij het verschijnen van dit artikel gaat deze verordening van kracht.


>>>>
logo-gemeente.jpg NIEUWS GEMEENTE HAAREN
ZONDAG 6 JANUARI NIEUWJAARSRECEPTIE IN HET GEMEENTEHUIS
Van 11.30 – 13.00 uur.


Download bestand>>>>
logo-gemeente.jpg NIEUWS GEMEENTE HAAREN
EEN GEZELLIG EN VERKEERSVEILIG CARNAVAL MET GELUIDSWAGENS

Een geluidswagen met muziek hoort met carnaval thuis in onze dorpen. Een geluidswagen met harde muziek kan echter langs de route ook overlast veroorzaken bij inwoners en onrust bij dieren. Daarom hebben de gemeenten Haaren Oisterwijk en Hilvarenbeek een aantal gezamenlijke voorwaarden opgesteld. Zo kunnen verenigingen carnaval vieren met geluidswagens, maar beperken we tegelijkertijd de overlast voor anderen.


>>>>
2019-01-06-rec-gemeente-haaren-gelnwjaar.jpg NIEUWS GEMEENTE HAAREN
OPENINGSTIJDEN TIJDENS DE FEESTDAGEN

Alle medewerkers van de gemeente Haaren wensen u fijne en warme feestdagen toe.
Ons gemeentehuis is gesloten op de volgende dagen:

24, 25 en 26 december
31 december en 1 januari
Maandag 7 januari tot 10.00 uur


>>>>
NIEUWS GEMEENTE HAAREN
GEWIJZIGDE DATUM RAADSVERGADERING

De raadsvergadering van 20 december gaat niet door. De agenda van deze raadsvergadering is toegevoegd aan de raadsvergadering van 18 december.


>>>>
logo-gemeente.jpg NIEUWS GEMEENTE HAAREN
DUURZAAMHEID IS VAN IEDEREEN

Haaren heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en willen dit zo toegankelijk mogelijk maken voor onze inwoners.

Dit kan onder andere financieel door middel van een subsidie en een lening.


Download bestand>>>>
2018-11-24-gemeente-web.jpg NIEUWS GEMEENTE HAAREN
Wij letten op uw snelheid, u ook?

In de gemeente Haaren is er in de afgelopen maanden wederom gecontroleerd op snelheid door het team verkeershandhaving van de politie. De controles werden deze keer uitgevoerd in Helvoirt. De snelheid op onze wegen verdient aandacht ten gunste van de verkeersveiligheid in de dorpen.


Download bestand>>>>
logo-gemeente.jpg NIEUWS GEMEENTE HAAREN
SPREEKUREN COLLEGE VAN B&W

Heeft u een vraag die u graag met de burgemeester of een van de wethouders wilt bespreken? Dat kan heel gemakkelijk tijdens de spreekuren.


>>>>
logo-gemeente.jpg NIEUWS GEMEENTE HAAREN
PRIKBORD
Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn:
Maandag 19 november Bijeenkomst BTW heffing en subsidieregeling: Gemeentehuis: aanvang 19.45 uur
Donderdag 22 november Raadsvergadering in het gemeentehuis; aanvang 20.00 uur
Donderdag 29 november Raadsplein (herindeling Haaren) in het gemeentehuis; aanvang 20.00 uur


>>>>
logo-gemeente.jpg NIEUWS GEMEENTE HAAREN
INFORMATIEAVOND OVER WIJZIGING BTW-HEFFING EN SUBSIDIEREGELING VOOR SPORTVERENIGINGEN EN SPORTACCOMMODATIES

Door een wetswijziging vervalt per 1 januari 2019 het recht op BTW-aftrek voor gemeenten en niet-winstbeogende exploitanten van sportaccommodaties. Om de nadelige effecten hiervan de verminderen wordt per 1 januari 2019 de regeling Stimulering Bouw en Onderhoud van Sportaccommodaties van kracht. Dat betekent dat (sport)verenigingen 20% rijkssubsidie kunnen krijgen op de bouw en onderhoud van accommodaties, het beheer hiervan en op de aanschaf van sportmaterialen. Aan de subsidie zijn voorwaarden verbonden.


Download bestand>>>>
logo-gemeente.jpg NIEUWS GEMEENTE HAAREN
BENT U MANTELZORGER? DOE MEE MET DE MANTELZORGDAG!

De gemeente Haaren kent honderden mantelzorgers die zorgen voor een familielid, vriend of kennis. Hun inzet is ontzettend belangrijk en wordt gewaardeerd. Niet alleen door de ontvanger van de zorg, maar ook door de gemeente en ContourdeTwern.


>>>>
2018-10-14-gemeente-festivaloffoods.jpgNIEUWS GEMEENTE HAAREN
Vooraankondiging Futura festival

Futura, festival of Foods strijkt neer in Haaren
Op zaterdag 8 december zal voor de eerste keer Futura, Festival of Foods gaan plaatsvinden in de gemeente Haaren.
Het festival is vermakelijk, spannend, smakelijk en informatief tegelijk. Een verrassende combinatie tussen straattheater en gezond en eerlijk voedsel.


Download bestand>>>>
het herindelingsontwerp van de gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg
Deel 2 in download

Download bestand
het herindelingsontwerp van de gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg
Deel 1 in download

Download bestand
Colleges nemen besluit over Herindelingsontwerp Haaren
De colleges van Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg hebben op 8 en 9 oktober het herindelingsontwerp vastgesteld en leggen dit in december ter besluitvorming voor aan hun gemeenteraden. Het herindelingsontwerp is een routekaart voor de herindeling van de gemeente Haaren. Daarmee is het een belangrijke volgende stap in het herindelingsproces.

>>>>
COLLEGE HAAREN BIEDT RAAD PROGRAMMABEGROTING 2019 AAN
Het college van burgemeester en wethouders van Haaren biedt de gemeenteraad de Programmabegroting 2019 aan. In de programmabegroting zijn het voorgenomen beleid voor 2019 opgenomen en de financiële consequenties van deze beleidsplannen. De raad neemt op 1 november een besluit over de Programmabegroting 2019.

>>>>
logo-gemeente.jpg NIEUWS GEMEENTE HAAREN
BIJEENKOMST MEEBEWEGEN MET HET LEVEN
DINSDAG 9 OKTOBER

Sprekers van GGD Hart voor Brabant en FysioFit Haaren bespreken in deze bijeenkomst samen met Helder Theater op een interactieve manier de onderwerpen gezond en gelukkig ouder worden.


Download bestand>>>>
logo-gemeente.jpgNIEUWS GEMEENTE HAAREN
NB.Lees de versie met alle afbeeldingen via de download (pdf)

Plaatsen bladcontainers

De herfst is, wanneer de bladeren aan de bomen verkleuren, een mooie periode. Op het moment dat de bladeren gaan vallen kunnen zij helaas ook overlast veroorzaken.


Download bestand>>>>
logo-gemeente.jpgNIEUWS GEMEENTE HAAREN
KEUKENBAZEN GEZOCHT!

Is uw (klein)kind een echte keukenprins(es)? En zit hij/zij in groept 7 of 8 van een basisschool in Biezenmortel, Esch, Haaren of Helvoirt? Dan is de KeukenbazenBattle 2018 er voor hem/haar!


>>>>
NIEUWS GEMEENTE HAAREN
PRIKBORD

6 sep: Raadsplein
In het gemeentehuis; aanvang 20.00 uur
17 sep: Informatiebijeenkomst gastouders kinderopvang
In het gemeentehuis; aanvang 19.30 uur
17 sep: Ouderavond ‘Communiceren met je kind’ Deel 2 (voor Haaren en Esch)
Basisschool ‘De Sprankel’ in Haaren; aanvang 20.00 uur


>>>>
2018-09-02-gemeente.jpgNIEUWS GEMEENTE HAAREN Week 36
BUURT BBQ,s IN DE DORPEN
In het najaar van 2017 vonden in ieder dorp van onze gemeente, op initiatief van de gemeenteraad, leefbaarheidsavonden plaats. Mensen waren willekeurig uitgenodigd om mee te denken over manieren om de leefbaarheid in ieder dorp te garanderen en te versterken. Het waren vier levendige, geanimeerde bijeenkomsten. In het kader van de leefbaarheid en de verbinding met elkaar, werd aan het einde van iedere avond onder de deelnemers een volledig verzorgd buurtfeest voor 20 personen verloot.


Download bestand>>>>
logo-gemeente.jpgNIEUWS GEMEENTE HAAREN WEEK 35
FINANCIELE BIJDRAGE BURENDAG 22 september 2018

Burendag is een landelijk initiatief van Oranjefonds en wordt gesponsord door onder meer Douwe Egberts. Het doel van deze dag is een gezellig samenzijn met de buurt, waarbij je ook “iets goeds” doet samen met, en voor je buurt.
Burendag is altijd op de 4e zaterdag van september, dit jaar is dat 22 september;


>>>>
logo-gemeente.jpgControles huisvesting arbeidsmigranten.
Arbeidsmigranten gehuisvest in loodsen, in een varkensstal maar ook in woonruimten die niet voldoen aan eisen van brandveiligheid. Eén woning die illegaal bleek te zijn opgesplitst in kamers, waarbij de levensomstandigheden voor een aanwezig kind ogenschijnlijk niet goed zijn. Arbeidsmigranten die werden aangetroffen in woonunits die niet voldoen aan brandveiligheidseisen.

>>>>
2018-08-20-gemeente.jpgNIEUWS GEMEENTE HAAREN
BUURT BBQ,s IN DE DORPEN

In het najaar van 2017 vonden in ieder dorp van onze gemeente, op initiatief van de gemeenteraad, leefbaarheidsavonden plaats. Mensen waren willekeurig uitgenodigd om mee te denken over manieren om de leefbaarheid in ieder dorp te garanderen en te versterken. Het waren vier levendige, geanimeerde bijeenkomsten. In het kader van de leefbaarheid en de verbinding met elkaar, werd aan het einde van iedere avond onder de deelnemers een volledig verzorgd buurtfeest voor 20 personen verloot.


>>>>
NIEUWS GEMEENTE HAAREN
ZILVEREN MEDAILLE MET HAARENS RANDJE

Op 8 augustus won voormalig Haarenaar Stan Pijnenburg in Glasgow een zilveren medaille met de 4x100m gemengde estafetteploeg. Een superprestatie!


>>>>
NIEUWS GEMEENTE HAAREN
BIJEENKOMST IN UDENHOUT OVER TOEVOEGING BIEZENMORTEL AAN TILBURG

De gemeente Tilburg organiseert op 5 september een informatiebijeenkomst. Deze bijeenkomst is voor inwoners uit de eigen gemeente en voor inwoners van Biezenmortel. Het onderwerp is de toevoeging van Biezenmortel aan de gemeente Tilburg.


>>>>
2018-07-21-gemeente-brand.jpgRookverbod van kracht in delen gemeente Haaren
In verband met de aanhoudende droogte en bijbehorend brandgevaar kondigt het college van B&W een rookverbod af per 27 juli 2018. Dit verbod geldt voor alle natuur- en recreatiegebieden binnen het grondgebied van de gemeente Haaren alsmede binnen een afstand van 30 meter daarvan.

>>>>
2018-07-07-gemeente-vrouwdenk.jpgNIEUWS GEMEENTE HAAREN
GEMEENTEHUIS IN BOUWVAKVAKANTIE

In de bouwvakvakantie van 23 juli tot en met 12 augustus is er géén avondopenstelling.

Ook uw rijbewijs, paspoort of identiteitskaart moet u vóór
17.00 uur ophalen.

Houdt u hier rekening mee?


>>>>
2018-07-21-gemeente-brand.jpgNIEUWS GEMEENTE HAAREN
RISICO OP NATUURBRAND

Gezien de droogte van de afgelopen weken, neemt de kans op het ontstaan van brand toe. In de Loonse en Drunense duinen was het op 18 juli al raak.

De gemeente vraagt haar inwoners daarom extra alert te zijn en geen vuur te stoken in het (buiten)gebied en plastic (afval)spullen niet in de natuur te laten rondslingeren. Kijkt u ook uit met sigaretten in het buitengebied? Wij danken u voor uw medewerking.


>>>>
logo-gemeente.jpgNIEUWS GEMEENTE HAAREN
VLINDERTUIN HELVOIRT KRIMPT, MAAR VERDWIJNT NIET

Onlangs verkocht de gemeente in Helvoirt gedeelten van de ‘Vlindertuin’; een stuk grond dat werd onderhouden door LNMH, aan omwonenden. In eerste instantie was het plan om de gehele Vlindertuin te koop aan te bieden. Daar ziet wethouder Vromans nu vanaf.


>>>>
2018-07-07-gemeente-vrouwdenk.jpgNIEUWS GEMEENTE HAAREN
GEMEENTEHUIS IN BOUWVAKVAKANTIE

In de bouwvakvakantie van 23 juli tot en met 12 augustus is er géén avondopenstelling.

Ook uw rijbewijs, paspoort of identiteitskaart moet u vóór
17.00 uur ophalen.

Houdt u hier rekening mee?


>>>>
NIEUWS GEMEENTE HAAREN
GEMEENTEHUIS GESLOTEN

Dinsdag 3 juli sluit het gemeentehuis om 15.00 uur in verband met een personeelsbijeenkomst.
Wij zijn dan ook niet telefonisch bereikbaar.


>>>>
personen-boy-scholtze.jpgNIEUWS GEMEENTE HAAREN
BOY SCHOLTZE PRESIDENT EUROPEES CHARTER VOOR PLATTELANDSGEMEENTEN
Tijdens een bijeenkomst van burgemeester en/of bestuurders van het Charter van Europese Plattelandsgemeenten op 16 juni 2018 in Hainburg (vlakbij Wenen in Oostenrijk) is Boy Scholtze (27) uit Biezenmortel gekozen tot president van de organisatie.


>>>>
NIEUWS GEMEENTE HAAREN
UITBREIDING REGENTONACTIE

Er zijn al 250 regentonnen verkocht in de kortingsactie! Dit zou betekenen dat de actie voortijdig zou stoppen. Maar omdat het zo succesvol is en we meer bewoners een mooie regenton met korting willen aanbieden, is er besloten om 100 extra regentonnen in de actie te stoppen! Wees er snel bij, want de actie loopt tot en met 30 juni en ze gaan supersnel.


>>>>
GEMEENTEHUIS GESLOTEN
Vrijdag 22 juni is het gemeentehuis de hele dag gesloten.
Dit i.v.m. het jaarlijks personeelsuitje.
Wij zijn dan ook niet telefonisch bereikbaar.NIEUWS GEMEENTE HAAREN Week 24
GEMEENTEHUIS GESLOTEN

Vrijdag 22 juni is het gemeentehuis de hele dag gesloten. Dit i.v.m. het jaarlijks personeelsuitje.
Wij zijn dan ook niet telefonisch bereikbaar.
PRIKBORD


>>>>
logo-gemeente.jpgNIEUWS GEMEENTE HAAREN Week 23
INWONERSBIJEENKOMST NIEUW AGRARISCH GEURBELEID

Uw inbreng telt bij nieuw agrarisch geurbeleid
Graag nodigen we u uit voor de volgende bijeenkomsten over nieuw agrarisch geurbeleid:
Op 19 juni 2018 om 19:30 uur (inloop vanaf 19.15 uur) in gemeenschapshuis Den Domp in Haaren voor inwoners en ondernemers uit Haaren en Esch;
Op 20 juni 2018 om 19:30 uur (inloop vanaf 19.15 uur) in gemeenschapshuis De Vorselaer in Biezenmortel voor inwoners en ondernemers uit Helvoirt en Biezenmortel.


Download bestand>>>>
logo-gemeente.jpgGemeentenieuws Week 22
LEEFBAARHEIDSBIJEENKOMST IN HET DORP HAAREN
Op 10 oktober 2017 namen 24 Haarenaren deel aan een bijeenkomst over leefbaarheid:
“wat is er nodig om de leefbaarheid in je dorp te behouden?”

Sfeer
De sfeer was “kei gezellig”. Er werd goed naar elkaar geluisterd en op elkaar ingegaan. Inwoners waren buitengewoon positief over deze avond. Aan de bar werd na afloop nog een hele poos nagepraat.

De rest van het weeknieuws kunt u lezen in de bijlage (pdf)


Download bestand>>>>
logo-gemeente.jpgNIEUWS GEMEENTE HAAREN WEEK 21
BEDANKT DAT JE LANGZAMER RIJDT!

2018 Is het jaar van de snelheid. Met de provincie Noord Brabant zet de gemeente Haaren campagnematerialen in op wegen waar weggebruikers harder rijden dan is toegestaan. De gemeente begint deze actie aan de Haarendijk.


Download bestand>>>>
logo-gemeente.jpgGESPREKSRONDE EN CONSULTATIE ESCH
De gemeente gaat terug naar Esch om meer antwoorden op te halen bij de inwoners over de voorkeursgemeente na herindeling. Deze voorkeur is in de gespreksronde die vorige maand plaatsvond al gepeild onder de inwoners van al onze dorpen. Iedereen die een reactie heeft gegeven krijgt een (persoonlijke) terugkoppeling.

>>>>
Gemeentenieuws week 19
Wegafsluiting Dorpsstraat en spoorwegovergang Runsdijk/Gestelseweg in Esch

Op maandag 14 mei 2018 startte Aannemersbedrijf Berlicum B.V. uit Esch met wegwerkzaamheden aan de Dorpsstraat in Esch. Het gedeelte tussen de Vinkenheuvel en de Leunisdijk is afgesloten voor het doorgaande verkeer. Gelijktijdig wordt door Brabant Water gestart met de vervanging van de distributieleiding én wordt de spoorwegovergang Runsdijk/Gestelseweg afgesloten.


Download bestand>>>>
NIEUWS GEMEENTE HAAREN Week 18
KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN

Donderdag 26 april heeft burgemeester Jeannette Zwijnenburg de lintjes uitgereikt.

De volgende personen uit Esch ontvangen een onderscheiding:

Mevrouw A.C.H. van Gerven- van de Zande uit Esch is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw M.W. Bekkers- Habraken uit Esch is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer J.M.C van Gerven uit Esch is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer J.P.A.M. van der Lee uit Esch is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.


Download bestand>>>>
logo-gemeente.jpgVier dorpen de toekomst in
Gemeente Haaren Bestuursakkoord 2018-2021/2022

Inleiding
De komende jaren zijn anders dan anders. We werken toe naar een goede opsplitsing van de gemeente Haaren en dus naar een einde van deze gemeente. De tijd die we hebben is beperkt. We beseffen dat we als gemeentebestuur niet meer alles zelf kunnen beslissen. Er kunnen aanvullende investeringen en kosten zijn voor een versnelde aanpak van lopende en nieuwe projecten. Op veel gebieden is er afstemming nodig met de buurgemeenten. Daarom is dit akkoord op hoofdlijnen. De concrete invulling vergt flexibiliteit van alle betrokkenen.


>>>>
2018-04-19-gemeente-fixiapp.jpgNIEUWS GEMEENTE HAAREN Week 17
FIXI APP VERVANGT MELDPUNT HAAREN

Misschien heeft u er al iets van meegekregen, van onze vernieuwde fixi app. Met deze app maakt u melding van problemen in de openbare ruimte.

Ziet u bijvoorbeeld zwerfaval op straat, een rioolkast die op storing staat of een verzakte straatsteen? Download dan de Fixi app en geef dit snel en gemakkelijk door!


Download bestand>>>>
Groen licht voor plan Reigerskant Esch
De gemeente Haren kan starten met de uitvoering van het woningbouwplan Reigerskant in Esch. Het plangebied ligt achter de bestaande woningen aan de Dorpsstraat, Runsdijk en Het Nieuwland en voorziet in de bouw van maximaal 75 woningen. Woensdag 18 april 2018 heeft de Raad van State de twee ingestelde beroepen ongegrond verklaard.

>>>>
personen-4-wethouders-gemeentehaaren.jpgNIEUW COLLEGE HAAREN MET 4 WETHOUDERS
De Gemeente Haaren krijgt een nieuw college van B&W. Progressief’96 en het CDA, de winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen, hebben daarover een akkoord gesloten. De nieuwe wethouders worden in de raadsvergadering van 19 april geïnstalleerd en gaan direct daarna aan het werk.

>>>>
2018-04-14-gemeente-1-bovenbalkweb.jpgHET VOORJAAR BEGINT: ONKRUID MILIEUVRIENDELIJK BESTRIJDEN
Het is voorjaar. Nieuw groen komt boven de grond. Als dit (on)kruid betreft, is echter niet iedereen daar blij mee. Sommigen mensen gebruiken nog chemische bestrijdingsmiddelen om deze planten te verwijderen. Maar dit kan ook op een milieuvriendelijke manier, zodat de straat maar ook het grond- en oppervlaktewater schoon blijven. We geven u een aantal tips.

Download bestand>>>>
logo-gemeente.jpgTOEKOMST GEMEENTE HAAREN
De gemeente vindt het van belang dat er voor de begrenzing een breed draagvlak bestaat. Vandaar er gespreksavonden zijn georganiseerd in de dorpen. Was u aanwezig en heeft u nog niet gereageerd of was u verhinderd en wilt u toch reageren? Dan informeren wij u in deze publicatie over de mogelijkheden.

>>>>
NIEUWS GEMEENTE HAAREN
TOEKOMST GEMEENTE HAAREN

De gemeente vindt het van belang dat er voor de begrenzing een breed draagvlak bestaat. Vandaar er gespreksavonden zijn georganiseerd in de dorpen. Was u aanwezig en heeft u nog niet gereageerd of was u verhinderd en wilt u toch reageren? Dan informeren wij u in deze publicatie over de mogelijkheden.


Download bestand>>>>
logo-gemeente.jpgNIEUWS GEMEENTE HAAREN
HET GEMEENTENIEUWS IS VERHUISD

Beste inwoners van de gemeente Haaren,

Vanaf 1 april plaatst de gemeente haar redactionele nieuws in de lokale bladen en op de lokale websites. Die bladen en websites worden zeer goed gelezen en bezocht. Het is de bedoeling dat we als gemeente zo een bijdrage leveren aan het versterken van de kracht en de eigenheid van de vier dorpen. De eigenheid onderstrepen in plaats van te streven naar eenduidigheid. Dit betekent samenwerken met de dorpsbladen, die vol trots door en voor inwoners gemaakt worden.


Download bestand>>>>
logo-gemeente.jpgUitnodiging gespreksronde opsplitsing gemeente Haaren
Uitnodiging gespreksronde opsplitsing gemeente Haaren
De gemeenteraad besloot op 21 december 2017 tot opsplitsing van de gemeente Haaren bij voorkeur per 1 januari 2021, maar uiterlijk 1 januari 2022. Eén van de stappen in het proces van opsplitsing is het bepalen aan welke gemeente de dorpen Biezenmortel, Esch, Haaren en Helvoirt worden toegevoegd en hoe de begrenzing exact wordt. De gemeente vindt het van belang dat daar breed draagvlak voor bestaat. Vandaar dat wij u uitnodigen om daarover mee te denken, een mening te geven en voorstellen te doen. Daarvoor organiseert de gemeente een gespreksronde met bijeenkomsten in de vier dorpen.


Download bestand>>>>