07.09.2020 | Gemeente
2020-09-07-gemeente.jpg NIEUWS GEMEENTE HAAREN

Week 37 – 7 september 2020

----------
ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN SLOTEN
In onze gemeente liggen, verdeeld over de vier dorpen, ongeveer 155 km watergangen (sloten) die jaarlijks geheel of gedeeltelijk gemaaid worden. Dit doen we volgens de ‘Verordening waterhuishouding Noord-Brabant’. In de praktijk betekent dit dat we de sloot laten maaien en het vrijkomende slootmaaisel deponeren bij de eigenaar die grond bezit langs deze watergang.
Om schade aan drainage- en regenwaterafvoeren te voorkomen tijdens de maaiwerkzaamheden aan de sloten, moeten de eigenaren deze afvoeren in het werk duidelijk aangeven.

Iets wijzigen? Geef het op tijd door!
Wilt u, als eigenaar of pachter, eerder gemaakte afspraken wijzigen of wilt u nieuwe afspraken maken? Neem dan voor vrijdag 2 oktober 2020 contact met ons op per e-mail via w.d.kadt@haaren.nl. Vermeld ook het kadastrale nummer. Na deze datum is het helaas niet meer mogelijk om voor dit jaar nog mutaties door te geven.

Meer informatie
Het slotenonderhoud vindt plaats in de periode oktober tot en met december 2020. Het werk wordt uitgevoerd door Loon-, maai- en grondwerken J. Bouw BV uit Beek en Donk.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Ruimte en Samenleving van de gemeente Haaren, Willem Jan de Kadt via telefoon (0411) 62 72 82.

----------
10 september
RAADSPLEIN ANDERS VAN OPZET
Ter voorbereiding op de raadsvergadering van 24 september 2020 is op donderdag 10 september 20.00 uur een raadsplein.
Door de Coronarichtlijnen van het kabinet en de RIVM kunnen hierbij maximaal 30 personen aanwezig zijn. De opzet van dit raadsplein is dan ook anders dan gebruikelijk.

Aanmelden
Het raadsplein heeft een besloten karakter. Om het gesprek met de raads- en commissieleden toch mogelijk te maken, geven we bij elk onderwerp drie personen de mogelijkheid deel te nemen aan het gesprek. Belangstellenden moeten zich hiervoor aanmelden via de griffie: griffie@haaren.nl. Doe dit vóór donderdag 10 september 12.00 uur, aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst gehonoreerd.

Het onderwerp voor dit raadsplein is:
20.00-21.00 uur : vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Haaren, herziening 2020

----------KLEINE TENTOONSTELLING IN DE HAL VAN HET GEMEENTEHUIS
Tot oktober vindt u in de vitrinekast,
Gevonden oudheden door een metaaldetector.
Interessant om te zien, o.a. munten, kogels, hulzen en ander metaalwerk,
Keurig uitgestald door dhr. van den Braak

Wij nodigen u van harte uit om deze tentoonstelling te komen bekijken. Loop gerust eens binnen.

GGD PRIKT EN BESCHERMT TEGEN BAARMOEDERHALSKANKER
Eind augustus ontvingen meisjes die dit jaar 13 worden een oproep voor de HPV-vaccinatie.
Dit voorjaar gingen de vaccinaties niet door om de kans op besmetting met het coronavirus te voorkomen. Om de voorzorgsmaatregelen te handhaven en zo de verspreiding van het coronavirus te voorkomen, nodigt de GGD vanaf dit najaar meisjes individueel uit voor de HPV-vaccinatie. De eerste vaccinaties staan vanaf 5 september gepland.
 
De GGD organiseert de vaccinaties passend bij de actuele coronamaatregelen
Uiteraard nemen ze maatregelen om iedereen op een veilige manier te kunnen ontvangen. De GGD houdt zich uiteraard aan de richtlijnen van het RIVM, zodat ze het vaccineren veilig uitvoeren.
Op de GGD locaties is een looproute ingericht. Jongeren worden één voor één opgeroepen, zodat er 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Het prikken zelf duurt ongeveer 10 seconden, er is minimaal en vluchtig contact. De medewerkers reinigen tussen het prikken door hun handen.
 
Kom op tijd
In de uitnodiging staan de locatie en het tijdstip. Het is belangrijk om op tijd te komen. Op die manier kunnen bezoekers de verplichte afstand van 1,5 meter aanhouden. De andere voorzorgsmaatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen staan vermeld in de brief die de meisjes ontvangen.
 
Heeft u gezondheidsklachten? Dan geldt: blijf thuis.
Heeft u verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verlies van reuk of smaak of verhoging? Blijf dan thuis en maak een nieuwe afspraak. Maak ook een nieuwe afspraak als uzelf of iemand uit uw gezin koorts, benauwdheidsklachten of corona heeft of in quarantaine is. Neem dan contact met ons op via 088 368 6555 (werkdagen van 08.30-17.00 uur).
 
Meer informatie
Op rijksvaccinatieprogramma.nl vindt u antwoord op veel gestelde vragen over de HPV-vaccinatie. Heb je andere vragen? Bel de GGD dan op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur op 0900 463 64 43. De medewerkers staan u graag te woord.

-------


Wilt u gratis uw verkeerskennis opfrissen?

Bent u ouder dan 55, een ervaren automobilist en inwoner van de gemeente Haaren? Dan organiseert Veilig Verkeer Nederland in opdracht van de gemeente Haaren en in samenwerking met de seniorenverenigingen een gratis 2-daagse, 2 uur durende, opfriscursus verkeerskennis over de veranderde verkeersregels. Onder het genot van een kopje koffie of thee praat een gecertificeerde rijinstructeur u bij over alle verkeersregels die in de loop der jaren veranderd zijn.

De cursus is op dinsdag 6 en 13 oktober 2020 tijdstip 9.15 – 11.30 uur in Haaren
U wordt op beide dagen verwacht

Is dit iets voor u?
U kunt zich tot een week voor aanvang van de cursus inschrijven op:
vvn.nl/opfriscursushaaren of tijdens kantooruren bellen met (088) 524 88 50.
U ontvangt een week voor aanvang van de cursus een bevestiging met de locatiegegevens.

Deelname is gratis, maar let op: VOL = VOL

Onze opfriscursussen zijn georganiseerd volgens de huidige RIVM richtlijnen, indien de bijeenkomst niet door kan gaan door aangescherpte RIVM richtlijnen kunnen we u een online versie aanbieden.
Downloadbestand
(.pdf) ca. 183 KB
Download bestand


Ingevoerd op 07.09.2020 door victor