30.08.2020 | Gemeente
NIEUWS GEMEENTE HAAREN

FIETSPAD OUDE BOSSCHEBAAN OFFICIEEL IN GEBRUIK GENOMEN

Woensdag 26 augustus is het nieuwe fietspad aan de Oude Bosschebaan officieel in gebruik genomen. Het volledig vernieuwde fietspad loopt vanaf de kruising met de Nieuwkuikseweg tot aan de ‘visvijver’ aan de Oude Bosschebaan. Samen met hoofddirecteur van de ANWB Frits van Bruggen, projectleider Roger Heijltjes van de Provincie Noord Brabant en Ton van Oosterhout, directeur van Strukton Civiel Zuid, fietste wethouder Martien Vromans een stukje op het nieuwe fietspad. Dit was de symbolische handeling waarmee het fietspad officieel in gebruik werd genomen.
Duurzaam
De Haarense ambities op het gebied van duurzaamheid liegen er niet om, ook bij aanbestedingen komt dit steeds vaker tot uiting. De aanbesteding voor dit project had als belangrijkste eis circulariteit. Niet alleen werd de aanbesteding beoordeeld op het gebruik van gerecyclede materialen ook de inzet van het materieel was een onderdeel dat getoetst werd. Strukton had de meest creatieve oplossing en heeft onder andere bestratingsmateriaal en beton gebruikt van bijna 100% gerecylcled materiaal. Ook had deze aannemer de minste CO2 uitstoot bij haar werkzaamheden. “Ik ben blij dat we op een constructieve wijze dit duurzame fietspad door de Loonse en Drunense Duinen hebben kunnen aanleggen. Het is een fietspad dat intensief gebruikt wordt en gaat worden, dat kan nu op een verantwoorde wijze”, aldus wethouder Martien Vromans.

Breed fietspad
Het fietspad is mede tot stand gekomen door een financiële bijdrage van de provincie Noord-Brabant. Door de verbreding is het pad klaar voor de toekomst: het is voor alle gebruikers veiliger geworden, van (elektrische) fietser tot racefietser tot skeeleraar. Dat was een belangrijke reden om subsidie te verlenen. Ook moest het fietspad een toeristische meerwaarde hebben. “Fietsrecreatie is populair bij Brabanders en toeristen. Het is belangrijk dat dit soort drukke fietsroutes veilig en comfortabel zijn en ruimte bieden aan alle soorten fietsers en andere gebruikers”, zegt gedeputeerde Christophe van der Maat. ‘Het is een mooi fietspad naar de Loonse en Drunense Duinen geworden.”

JAARSTUKKEN 2019Het college van burgemeester en wethouders van Haaren stelt aan de raad voor om de Jaarstukken 2019 (oftewel de jaarrekening) vast te stellen. Hiermee geeft het college verantwoording af over het gevoerde beleid en de bestede middelen in 2019.

Inzage
U kunt de Jaarstukken 2019 inzien in het gemeentehuis. Hiervoor maakt u telefonisch een afspraak. Wilt een exemplaar ontvangen? Dan vragen wij hiervoor een vergoeding. Daarnaast is het ook te raadplegen via de gemeentelijke website. Hiervoor klikt u op ‘Bestuur en organisatie’, vervolgens op ‘Financiën’ en bij ‘Documenten’ staan de Jaarstukken 2019.

Wanneer in de raadsvergadering?
De jaarstukken 2019 staan op de agenda van de raadsvergadering van 24 september 2020.
Downloadbestand
(.pdf) ca. 172 KB
Download bestand


Ingevoerd op 30.08.2020 door victor