30.06.2020 | Gemeente
2020-06-30-gem1.jpg NIEUWS GEMEENTE HAAREN

Kiosk Mgr. Bekkersplein
WELK ONTWERP KIEST U?
Op het Mgr. Bekkersplein ziet u de twee ontwerpen voor de nieuwe kiosk. Aan u, inwoners van Haaren, de vraag: welk ontwerp spreekt u het meeste aan?
Hieronder de ontwerpen die de architect heeft gemaakt op basis van de inzendingen die we mochten ontvangen. Bij ieder ontwerp leest u ook de toelichting van de architect.Ontwerp 1

Ontwerp 1 | Rank en sierlijk
Bedaux de Brouwer architecten: “Bij dit idee hebben wij ons laten inspireren door de voormalige Kiosk die ooit op het plein stond. Een typische oude Kiosk met gietijzeren kolommen. De inzendingen van de bewoners verwezen vaak naar dit gebouwtje. Wij hebben dat op een eigentijdse manier proberen te vertalen naar een ranke en sierlijke vorm.
Het ontwerp is gebaseerd op een zeskant, een veelvoorkomende vorm in de natuur, zoals een bijenhoningraad. Samen met het groene dak verwijst dit naar de hechte relatie tussen de inwoners van Haaren en de natuur en geeft dit vorm aan de duurzame gedachte die in Haaren leeft. Het gesloten dak met een plafond van hout, de sokkel en de stervormige kolommen maken van de kiosk een intieme plek op het plein, dat uitnodigt tot ontmoeting en verbinding.”


Ontwerp 2

Ontwerp 2 | Eenvoud in steen
Bedaux de Brouwer architecten: “Bij dit idee hebben we getracht een eenvoudige en tijdloze vorm te maken, die door zijn ingetogenheid de kerk en de bestaande gebouwen aan het plein respecteert. De kiosk is gebaseerd op de cirkel, symbool van verbinding. Deze vorm kwam vaak terug bij de inzendingen van de bewoners. De vormgeving met de monumentale kolommen refereert naar de Karmalietessen kapel in Haaren, een ontwerp van Jos. Bedaux. De Kiosk is opgebouwd uit losse elementen van gerecycled en gepolijst beton. Het strakke ontwerp wordt verzacht door een houten plafond. Ook hier is gekozen voor een dak met beplanting. De kiosk biedt beschutting op het open plein en nodigt uit tot interactie tussen de bewoners van Haaren.”

Breng uw stem uit!
U bent van harte uitgenodigd om uw voorkeur te laten horen. Breng uw stem uit op www.haaren.nl/kiosk of vul in het gemeentehuis een stemformulier in.

Hoe verder?
Op woensdag 5 augustus maken we het winnende ontwerp bekend. Daarna werkt de architect het gekozen ontwerp definitief uit, waarna de aannemer aan de slag gaat. Eind van het jaar verwachten we dan de kiosk te kunnen presenteren.-------------

Pilot Brokkenbroek
VERLEGGEN RAAMSE LOOP
In het gebied Brokkenbroek komen verschillende maatschappelijke opgaven samen: realiseren een natte ecologische verbindingzone langs de Zandleij, de wens om natuur te ontwikkelen in het Brokkenbroek, meer uitloopmogelijkheden te creëren en de wens van melkveehouders om in het gebied te kunnen blijven boeren en het landschap te kunnen beheren. De Duinboeren startten dit initiatief tot natuurontwikkeling. De gemeente werkt graag mee aan deze pilot. Naast de maatschappelijke opgave versterken we bovendien ook de landschappelijke structuur.

Win-winsituatie
De melkveehouder is van belang voor de beleving en de leefbaarheid van het landschap rondom Helvoirt. Het samenbrengen van deze opgaven en het zoeken naar win-win situaties zijn het doel van de pilot Brokkenbroek. Een vrijwillig kavelruilproces met een aantal agrariërs in het gebied, gefaciliteerd door de Duinboeren. Doel van deze pilot is om met agrariërs een groene ruilverkaveling te realiseren, zodat enerzijds hun bedrijven worden versterkt, en er anderzijds maatschappelijke opgaven kunnen worden gerealiseerd.

Raamse Loop
Een deelproject in deze pilot is het verleggen van de Raamse Loop en het oplossing van de problematiek van de ontsluiting van diverse agrarische percelen.
Het verleggen van de ligging van de Raamse Loop als logische bufferzone tussen Den Hoek en het agrarische landschap daarachter is geïnspireerd op de landschappelijke visie van de gemeente Haaren. Langs de Raamse Loop is dan ook, in samenwerking met agrariërs en particulieren, een oplossing gezocht voor de ontsluiting van de agrarische percelen, die nu door nieuwbouw wijk Den Hoek loopt. Een vrijwillige ruilverkaveling leidde tot een mooie oplossing
Tenslotte worden gronden geruild worden om de agrarische structuur in het gebied te versterken.

----------

2 juli 2020
RAADSVERGADERING
De gemeenteraad vergadert in een openbare bijeenkomst op donderdag 2 juli 2020. De vergadering begint om 19.00 uur.

Coronamaatregelen
Uiteraard volgen we de maatregelen van het RIVM. Dat betekent dat er slechts 34 mensen tegelijk aanwezig kunnen zijn in de raadszaal en de hal.
Om geïnteresseerde inwoners en anderen in de gelegenheid te stellen toch de raadsvergadering te volgen zal de vergadering rechtstreeks worden uitgezonden via de website van de gemeente Haaren (dat kan middels deze linkhttps://live.unlimited.nl/gemeentehaaren/)
In gemeenschapshuis Den Domp is de raadsvergadering live te volgen op een groot televisiescherm.

Spreekrecht
De agenda voor de raadsvergadering vindt u op de website van de gemeente Haaren www.haaren.nl , kijk bij ‘Bestuur en Organisatie’ en klik op ‘Gemeenteraad’. U vindt de agenda in de vergaderkalender.
Wilt u gebruik maken van het spreekrecht, neemt u voor 2 juli 12.00 uur contact op met de griffier, Eric Dammingh. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06 13701183.


Downloadbestand
(.pdf) ca. 221 KB
Download bestand


Ingevoerd op 30.06.2020 door victor