23.03.2020 | Gemeente
personen-burg-yves-de-boer.jpg NIEUWS GEMEENTE HAAREN

gemeente Haaren week 13 - 23 maart 2020

BERICHT VAN BURGEMEESTER DE BOER
Beste inwoners van Esch, Biezenmortel Helvoirt en Haaren,
We leven op het moment in een bijzondere tijd. Het is een onzekere tijd en de ontstane situatie heeft een enorme impact op onze samenleving. Het coronavirus raakt ons allemaal en de gevolgen zijn duidelijk zichtbaar.
Ook in Haaren hebben we te maken met besmettingen door dit virus.


Ik leef mee met iedereen die getroffen is. Daar waar we normaliter de zieken in onze omgeving juist extra aandacht geven, moeten we hen nu isoleren. Dat is pijnlijk en lastig voor de zieken én de naasten.
Graag spreek ik een groot woord van waardering uit naar eenieder die zich op welke manier dan ook inzet om dit virus de baas te worden. Het is een loodzware opgave waar we voor staan en toch zie en voel ik dat iedereen de schouders eronder wil zetten. Een welgemeend dank jullie wel voor iedereen die op zijn of haar manier een bijdrage levert!
Ik realiseer me dat de coronacrisis ook veel betekent voor bedrijven, grote en kleine ondernemers en zzp-ers in alle sectoren. Ook voor hen staan we klaar om vragen te beantwoorden en kijken we of we hen kunnen ondersteunen met bestaande of mogelijk nieuwe lokale regelingen.
De minister-president heeft ons toegesproken en nogmaals aandacht gevraagd voor de opgelegde maatregelen. Laten we ook hierin samen optrekken en de maatregelen ter harte nemen. En ik besef me terdege dat dit soms heel lastig is maar het is echt van groot belang; alleen dan kunnen we het virus te lijf gaan.
Dan wil ik nog graag een persoonlijke boodschap aan u meegeven. Kijk om u heen en heb oog voor de kwetsbare groep op dit moment. De ouderen, alleenstaanden en mensen die het om een andere reden lastig hebben. Probeer hen te helpen, uiteraard met inachtneming van de maatregelen. Bel ze op, stuur een kaartje of verras ze met een bosje bloemen aan de deur. Het is mooi om te zien dat er al diverse initiatieven ontstaan in onze dorpen. Dat verbaast me niks, dat is echt Haarens en daar ben ik trots op.
Zorg goed voor elkaar en uzelf.
Yves de Boer
Burgemeester gemeente Haaren
Vanaf 23 maart
GEMEENTEHUIS IN DE MIDDAG GESLOTEN
Vanaf maandag 23 maart wijzigt de openstelling van het gemeentehuis. U kunt vanaf dan alleen in de ochtend van 09.00 tot 12.00 uur terecht. Dit geldt voor eventuele afspraken maar ook voor het ophalen van uw (reis)document.
Deze openingstijden blijven in ieder geval tot en met 6 april van kracht.
-----

2 april
RAADSVERGADERING ANDERS VAN OPZET
De raadsvergadering van 2 april vindt in verband met het corona-virus niet plaats in het gemeentehuis in de raadszaal. Op dit moment wordt onderzocht op welke manier de vergadering zal worden vormgegeven, bijvoorbeeld schriftelijk of via een digitale verbinding. De gemeenteraad en zijn leden kunnen een mening geven over de raadsvoorstellen die voorliggen. Deze raadsvoorstellen staan op de website van de gemeente Haaren. Later zullen de raadsbesluiten formeel worden bekrachtigd in een raadsvergadering in de raadszaal.


-------

BEKIJK SPECIALE WEBPAGINA VAN HET NEDERLANDS JEUGDINSTITUUTHet Nederlands Jeugdinstituut heeft een speciale webpagina over Corona: www.nji.nl/coronavirus Daar houden ze kinderen, ouders/opvoeders én professionals zo goed mogelijk op de hoogte van de huidige situatie.

Voor ouders zijn er tips hoe om te gaan met de nieuwe thuissituatie. Wat zijn cruciale beroepen en wanneer heb je recht op opvang? Hoe dat je dat, thuisonderwijs? Maar ook op veel andere vragen over onderwijs en kinderopvang wordt antwoord gegeven. Kinderen en jongeren lezen wat ze zelf kunnen doen en vinden er antwoord op belangrijke vragen als: mag ik nog buitenspelen? Kan ik bij een vriend thuis gaan gamen?

Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid richt zich ook op professionals die werken in de jeugdgezondheidszorg. Op de speciale webpagina staan links naar betrouwbare informatie over het coronavirus die relevant is voor hun beroep.

Corona: informatie voor kinderen/jongeren, opvoeders én professionals
Kijk voor al uw vragen over het Coronavirus op www.nji.nl/coronavirus.

-------

LANDELIJKE COLLECTES AFGELAST
In verband met de richtlijnen rond het coronavirus hebben de landelijke collecterende Goede Doelen die tot Pasen zouden collecteren hun collectes opgeschort.

ReumaNederland, ZOA, Fonds Gehandicaptensport en de Hartstichting collecteren de komende weken niet.


-------
Downloadbestand
(.pdf) ca. 212 KB
Download bestand


Ingevoerd op 23.03.2020 door victor