17.02.2020 | Gemeente
2020-02-17-gemeenteweek8.jpg NIEUWS GEMEENTE HAAREN

AANSLAGEN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN
Eind februari ontvangen de meeste huishoudens en bedrijven de jaarlijkse WOZ-beschikking en/of aanslag. In december informeerden we u met een brief over de wijzigingen als gevolg van de herindeling.
Wat is er veranderd?
Omdat de gemeente Haaren per 1 januari 2021 ophoudt te bestaan, leggen we de aanslagen afvalstoffenheffing en rioolheffing over het jaar 2020 vóór die herindelingsdatum op. Dat betekent dat u dit jaar de afvalstoffenheffing en de rioolheffing van 2019 én 2020 betaalt. Zo wordt u na de herindeling niet meer geconfronteerd met aanslagen van de gemeente Haaren. U ontvangt alleen een aanslag van uw nieuwe gemeente.

Belastingaanslagen
U ontvangt 2 belastingaanslagen, een voor 2019 en een voor 2020. Hieronder een overzicht van de aanslagbiljetten.

Aanslagbiljet 2019
Aanslagbiljet 2020
-Rioolheffing 2019
-Rioolheffing 2020
-Vastrecht afvalstoffenheffing 2019
-Vastrecht afvalstoffenheffing 2020
-Variabel tarief afvalstoffenheffing 2019
(het aantal ledigingen)
-Onroerende – zaakbelastingen (OZB) 2020
(indien van toepassing)

Eind 2020 volgt de aanslag over het aantal ledigingen van het afval

Financiële bijsluiter
Bij de belastingaanslagen vindt u een bijsluiter. Lees deze goed door. Hierop vindt u informatie over de belastingen, tarieven en de verschillende betalingsmogelijkheden, zoals gespreide betaling via automatische incasso.
Ook vindt u informatie over de Digitale Belastingbalie. Hier kunt u al uw zaken rondom de gemeentelijke belastingen bekijken. Om op deze Digitale Belastingbalie te kunnen kijken, heeft u een DigiD-code nodig. Heeft u die nog niet? Vraag hem dan aan op de website www.digid.nl. U ontvangt dan binnen 5 werkdagen een code.

Meer informatie
Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Kijk dan eens op onze website www.haaren.nl/belastingen , hier kunt u veel informatie vinden. U kunt ook contact met ons opnemen 0411 65 59 00 of stuur een e-mail naar belastingen@haaren.nl.


------GEHEIMHOUDING PERSOONSGEGEVENS
U kunt ons, de gemeente, vragen om uw gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) niet door te geven. Uw gegevens blijven dan geheim voor bepaalde organisaties. Wij geven uw gegevens dan niet door aan bijvoorbeeld de stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) en organisaties waaraan we persoonsgegevens zouden willen geven op basis van een gemeentelijke verordening. Bijvoorbeeld een sportvereniging of een goed doel, zoals het Rode Kruis.
Waar vraag ik geheimhouding van mijn persoonsgegevens aan?
U kunt geheimhouding van uw persoonsgegevens aanvragen bij de gemeente waar u woont of waar u heeft gewoond. U hoeft bij het verzoek niet te vertellen waarom u geheimhouding aanvraagt. Uw gegevens uit de Basisregistratie personen (BRP) worden dan niet aan derden verstrekt.
Geheimhouding persoonsgegevens aanvragen
U kunt geheimhouding van uw persoonsgegevens aanvragen bij ons. De geheimhouding geldt voor alle persoonsgegevens uit de BRP. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als u in een Blijf-van-mijn-lijfhuis verblijft. U kunt alleen voor uzelf en voor uw minderjarige kinderen geheimhouding aanvragen. Als uw kind meerderjarig is, moet het zelf geheimhouding aanvragen.
Geheimhouding persoonsgegevens niet altijd mogelijk
Heeft een organisatie uw gegevens nodig voor het uitvoeren van een taak? Bijvoorbeeld voor de inning van belasting of de betaling van uw pensioen? Dan moeten we uw gegevens doorgeven. Uw gegevens blijven dan niet geheim. Ook al heeft u hiervoor een verzoek ingediend.
Dit geldt ook voor als u betrokken bent bij een rechtszaak. Een advocaat kan bij ons om uw gegevens vragen als er een gerechtelijke procedure wordt gestart. In dat geval mag u eerst uw mening geven voordat we uw gegevens verstrekken.
Geheimhouding persoonsgegevens bij verhuizing
Verhuist u binnen de gemeente of naar een andere gemeente? Dan blijft de geheimhouding van de gegevens bestaan. Het verzoek is niet aan een bepaalde termijn gebonden, u hoeft dus geen nieuw verzoek te doen.
Aanvragen
Wilt u de geheimhouding aanvragen? Dat kan op twee manieren: via onze website www.haaren.nl/geheimhouding of aan de balie bij de Gemeentewinkel. Kiest u voor de balie? Maak dan eerst telefonisch een afspraak 0411 62 72 82.
------

AANGIFTE VAN GEBOORTE EN OVERLIJDEN MET CARNAVAL
Op maandag 24 februari en dinsdag 25 februari is het gemeentehuis gesloten vanwege carnaval.
U kunt echter wel een aangifte doen van geboorte of overlijden.

Aangifte van geboorte:
Is uw kind geboren op woensdag 19 februari of donderdag 20 februari?
Maak dan een afspraak voor vrijdagmorgen 21 februari via www.haaren.nl of telefonisch via (0411) 62 72 82.
Is uw kind geboren op vrijdag 21, zaterdag 22 of zondag 23 februari?
Bel dan op dinsdag 24 februari tussen 9.00 en 10.00 uur naar het mobiele telefoonnummer van onze gemeente: 06-29 49 58 00. Wij maken met u een afspraak voor de aangifte.
Is uw kind geboren op maandag 24 of dinsdag 25 februari?
Maak dan een afspraak via onze website voor woensdag 26 februari of bel ons op woensdagochtend. We zorgen dat u diezelfde dag nog aangifte kunt doen.

Aangifte van overlijden:
In het geval van overlijden tussen vrijdag 21 februari en woensdag 26 februari kunt u tijdens de carnavalsdagen een afspraak maken via www.haaren.nl om aangifte te doen.
U kunt ook vanaf woensdag 26 februari telefonisch contact met ons opnemen via
(0411) 62 72 82 om een afspraak te maken voor de aangifte.------
VANAF MAART ZORGVULDIGE SANERING VOORMALIG KERKHOF
Op woensdag 12 februari heeft er in het gemeentehuis een bijeenkomst plaatsgevonden over de sanering van het voormalige kerkhof aan de Kerkstraat in Haaren.
Tijdens de bijeenkomst is er meer verteld over de geschiedenis van dit kerkhof en kregen geïnteresseerden een goed beeld van de werkwijze van sanering en mogelijkheid tot herbegraven.

Omdat het voormalige kerkhof nog relatief jong is, is de verbondenheid met de inwoners van Haaren nog voelbaar. Het belang om met gepaste zorg en respect om te gaan met de gevonden menselijke botresten is daarom groot.
De resten die nog in de grond zitten worden daarom zorgvuldig en in afscherming opgegraven en elders in een afgesloten depot opgeslagen. Dit gebeurt gefaseerd vanaf maart tot en met de zomervakantie.

Herbegraving
De resten komen hierna in een verzamelgraf te liggen op de huidige begraafplaats. Dit zullen we in samenwerking met de parochie en heemkundekring verder vorm geven. De ceremonie en herbegraving zal na de zomerperiode plaatsvinden.
Hier wordt u nog nader over geïnformeerd.

Meer weten?
Benieuwd naar de geschiedenis en werkwijze van sanering van het voormalige kerkhof? Kijk dan op www.haaren.nl/Mgr-bekkersplein voor de presentatie zoals gegeven op 12 februari alsmede een overzicht van de geschiedenis van het kerkhof.
-------
AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN
Tijdens carnaval hebben we afwijkende openingstijden. Dit geldt zowel voor de Milieustraat als het gemeentehuis. Hieronder een overzichtje:

Milieustraat : zaterdag 22 februari geopend van 09.00-12.00 uur
Gemeentehuis: maandag 24 en dinsdag 25 februari gesloten

Voor geboorte en overlijden zijn we wel bereikbaar op maandag en dinsdag. Lees voor meer informatie het artikel ‘aangifte geboorte en overlijden tijdens carnaval’ hierboven.
------
PRIKBORD
20 februari: Raadsplein, 20.00 uur, gemeentehuis
5 maart: Raadsvergadering, 20.00, gemeentehuis
19 maart: Raadsplein, 20.00 uur, gemeentehuis


Downloadbestand
(.pdf) ca. 180 KB
Download bestand


Ingevoerd op 17.02.2020 door victor