03.12.2019 | Gemeente
NIEUWS GEMEENTE HAAREN

ZORGVULDIG TE WERK NA VONDST MENSELIJKE BOTRESTEN OP VOORMALIG KERKHOF CENTRUM HAAREN
Zoals u rondom het Mgr. Bekkersplein heeft kunnen zien, zijn de voorbereidingen in gang gezet om in het nieuwe jaar werkzaamheden te kunnen verrichten aan het plein.
Afgelopen week heeft hiervoor ook archeologisch onderzoek plaatsgevonden. Dit onderzoek, verricht door archeologen, is nodig om een beeld te krijgen van de archeologische waarden van de grond en is tevens wettelijk verplicht.Kerkhof
Op deze locatie was tot de jaren zestig een kerkhof. De resten zijn destijds geruimd en herbegraven achter wat nu verzorgingshuis Haarensteyn is.
De diepte van het kerkhof is in beeld gebracht door middel van nauwkeurig graven. De resten van drie personen die op deze plek lagen zijn alsnog veiliggesteld en afzonderlijk van elkaar in depot geplaatst bij het archeologisch bureau Geonius. In afwachting van een passend vervolg blijven deze bij Geonius in depot.

Vervolgonderzoek
We zijn voornemens een vervolgonderzoek in te stellen om een duidelijk beeld te krijgen van de omvang en locatie van het voormalige kerkhof. Ook brengen we in kaart welke gevolgen deze ontwikkeling heeft voor de planning en fasering van de herinrichting van het Mgr. Bekkersplein. De vervolgstappen zullen we uit piëteit voor de overledenen en nabestaanden, in alle zorgvuldigheid en op een respectvolle manier nemen.

Meer informatie
Zodra er meer duidelijk is communiceren we hierover. Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de gemeente Haaren via 0411-627282 of via gemeente@haaren.nl.----------

VUURWERK? HOU HET LEGAAL!
Bij velen slaat deze maand het hart iets sneller dan normaal. De feestdagen komen er aan en op het eind van het jaar mag als klap op vuurpijl het vuurwerk eindelijk uit de doos en de lucht in.
Helaas is er ook veel illegaal vuurwerk te koop. Dit vuurwerk heeft geen veiligheidskeurmerk en kan voor hele vervelende situaties leiden. Niet alleen voor de persoon die het vuurwerk afsteekt maar ook voor de omgeving. Help daarom mee om illegaal vuurwerk te weren.

Hoe weet ik of het vuurwerk illegaal is?
Het is lastig te bepalen of vuurwerk illegaal is. Het hoeft er niet afwijkend uit te zien en wordt ook soms normaal aangeboden. Als vuistregel geldt: illegaal vuurwerk is al het vuurwerk dat niet in de legale handel en binnen de vastgestelde verkoopdagen in Nederland wordt verkocht. Dit jaar zijn de verkoopdagen 28, 29, 30 en 31 december. De bekendste voorbeelden van illegaal vuurwerk zijn Cobra’s (zie foto in pdf bijlage).

Meld het, voor uw eigen veiligheid!
Het is voor ieders veiligheid van groot belang dat we samen illegaal vuurwerk bestrijden. Weet of vermoedt u dat ergens illegaal vuurwerk ligt opgeslagen of wordt verkocht? Meld het ons. We gaan dan met de betrokkenen in gesprek. U bereikt ons via 0411 627282, per e-mail gemeente@haaren.nl of doe de melding via de app Fixi.


------------

STADSNIEUWS EDITIE TILBURG NIET MEER IN HAAREN
Vanaf 1 januari 2020 wordt het Stadsnieuws editie Tilburg niet meer bezorgd in onze gemeente. Dat betekent dat we de openbare bekendmakingen niet meer in deze krant kunnen publiceren.
Op dit moment bekijken we alle opties hoe we de openbare bekendmakingen vanaf het nieuwe jaar publiceren. Zodra we hier duidelijkheid over hebben, berichten we u via de lokale media.

-----------------

PRIKBORD
12 december: Raadsvergadering, 20.00 uur, gemeentehuis


Downloadbestand
(.pdf) ca. 82 KB
Download bestand


Ingevoerd op 03.12.2019 door victor