21.06.2019 | Gemeente
Aanvragen leerlingenvervoer voor schooljaar 2019-2020

Sommige leerlingen kunnen gebruik maken van leerlingenvervoer. De gemeente Haaren kent vier mogelijkheden voor leerlingenvervoer: fietsvergoeding, openbaar vervoer, georganiseerd vervoer per taxi of bus of een kilometervergoeding.Aanvragen
Wilt u een aanvraag voor leerlingenvervoer indienen? Op onze website www.haaren.nl vindt u een aanvraagformulier en een toelichting. Voor alle aanvragen leerlingenvervoer geldt dat u deze op tijd vóór 1 juli 2019 (dus vóór de start van het nieuwe schooljaar) moet indienen. De aanvraag, die u indient, valt onder de Verordening leerlingenvervoer gemeente Haaren 2015. Indien uw kind dit schooljaar gebruik heeft gemaakt van het leerlingenvervoer heeft u inmiddels een
e-mail ontvangen voor de nieuwe aanvraag voor de schooljaar 2019-2020.

Aanvragen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)
Met de invoering van de ‘Verordening leerlingenvervoer gemeente Haaren 2015’ is er het een en ander veranderd voor leerlingen die een school voor Voortgezet (Speciaal) Onderwijs bezoeken.
Zit uw kind op het VSO? Dan kijken we nog meer naar de mogelijkheden die uw kind heeft om zelfstandig (of onder begeleiding) naar school te gaan. Dit geldt ook voor leerlingen die komend schooljaar of binnenkort naar het VSO gaan.
De aanvragen voor de VSO leerlingen toetsen we aan de ‘Verordening leerlingenvervoer gemeente Haaren 2015’. Het college kan eventuele externe (vervoers)adviezen van deskundigen betrekken, die bij de beoordeling van de aanvraag van belang zijn.

Geen, niet tijdig of onvolledige aanvragen
Het aanvraagformulier vindt u op de gemeentelijke website door te gaan naar www.haaren.nl. Dan gaat u naar Zorg en welzijn. U klikt op ‘Leerlingenvervoer’ en daar vindt u het aanvraagformulier.
Houdt u rekening met de inleverdatum, voor 1 juli 2019. Indien wij geen, niet tijdig of een onvolledig aanvraagformulier voor het schooljaar 2019-2020 ontvangen, kan de consequentie zijn dat er voor het nieuwe schooljaar geen besluit wordt genomen over het leerlingenvervoer. Wij kunnen het vervoer dan niet voor u organiseren of betalen.

Besluit
Na ontvangst van de complete aanvraag, beslist het college van burgemeester en wethouders binnen acht weken. Op basis van een positief besluit wordt het leerlingenvervoer bekostigd en/of geregeld.

Meer informatie en/of aanvraag van formulier
Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met Silvia Splint van de gemeente Haaren. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 0411 62 72 82 of per e-mail via gemeente@haaren.nl.

Ingevoerd op 21.06.2019 door victor