10.06.2019 | Gemeente
2019-06-10-gemeente-rups.jpg NIEUWS GEMEENTE HAAREN

Week 24

ALLE GEMEENTERADEN AKKOORD MET HERINDELINGSADVIES
De herindeling van Haaren is een belangrijke stap dichterbij gekomen. Alle vijf gemeenteraden (Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg) hebben ingestemd met het herindelingsadvies. In Tilburg gebeurde dat op 3 juni, de andere gemeenten volgden op 6 juni. Via de provincie Noord-Brabant gaat het herindelingsadvies nu naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Stemt de minister ermee in, dan vormt het advies de basis voor een herindelingswet.


Het besluit van de gemeenteraden is historisch te noemen. Als het Rijk het advies overneemt en tot herindelingswet verheft, is het de basis voor de herindeling van Haaren en het einde van de gemeente Haaren.

Gezamenlijk plan
Het herindelingsadvies is het gezamenlijk plan voor de herindeling van de gemeente Haaren. Hierin staan de nieuwe grenzen van Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg, die elk een dorp van Haaren overnemen.

Daarnaast beschrijft het advies de visies en uitgangspunten voor de herindeling en maakt het de planning duidelijk: de gemeenten willen de herindeling realiseren op 1 januari 2021. Tot slot gaat het herindelingsadvies in op de toetsingscriteria voor gemeentelijke herindelingen van de provincie Noord-Brabant en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Zorgen voor soepele overgang
Nu het herindelingsadvies eensluidend is vastgesteld door de raden, is voor de vijf gemeenten het wettelijk gedeelte van de herindeling afgerond. De gemeenten gaan nu de herindeling verder uitwerken. In deze fase werken de gemeenten nauw samen om het personeel en de taken van de huidige gemeente Haaren zorgvuldig over te dragen aan de ontvangende gemeenten. Dat alles draagt bij aan een soepele overgang en een goede ontvangst van de dorpen in hun nieuwe gemeente.

Het herindelingsadvies is te vinden op www.haaren.nl/herindeling.

----------

KOM UIT JE SCHULD
Veel Nederlanders hebben geldproblemen. En die
problemen worden vaak ernstig omdat we gemiddeld
5 jaar wachten met hulp zoeken. In die 5 jaar wordt het
oorspronkelijke bedrag ruim 10 x zo hoog. Dat is zonde.
Kom jij eruit?

Praat erover
Het is belangrijk dat mensen zo snel mogelijk hulp krijgen bij hun geldzorgen. De eerste stap naar een oplossing? Eerlijk
zijn over de situatie en er met iemand over praten. Iemand die zij vertrouwen. Want zo kan iemand met geldproblemen in contact komen met de juiste instanties. Maar dit vraagt om moed en lef.

Jij kunt daarbij helpen
Ken jij mensen die mogelijk geldzorgen hebben? Praat erover. ‘Kom jij eruit?’ is een eenvoudige vraag, waarmee je het gesprek kunt beginnen. Kijk op komuitjeschuld.nl voor verhalen en gesprekstips.
Leeftijd
---------

VEEL PROCESSIERUPSEN GESIGNALEERD
Dit jaar zijn er drie keer zoveel processierupsen als vorig jaar. Ook in onze gemeente zijn veel nesten gesignaleerd. We markeren de locaties zoveel als mogelijk met linten.

Bestrijding opgestart, vermijd de nesten
We zijn bezig met het inventariseren van de nesten. Een ongediertebestrijder gaat de nesten verwijderen. In verband met de grote hoeveelheid nesten in de gehele regio zal dit mogelijk enige tijd in beslag nemen. Probeer de plekken waar de processierupsen zich bevinden zoveel mogelijk te vermijden.

Haartjes verspreiden in de wind
De haartjes die de dieren afscheiden kunnen zorgen voor huiduitslag, zwellingen, jeuk en prikkende ogen. Daarvoor hoeven de dieren niet eens aangeraakt worden: de haartjes verspreiden door de wind. 

------------


PRIKBORD
Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn:
Donderdag 13 juni Raadsplein in het gemeentehuis, 20.00 – 23.00 uur.
Donderdag 20 juni Raadsplein in het gemeentehuis, 20.00 – 23.00 uur.
Donderdag 27 juni, Raadsvergadering in het gemeentehuis om 20.00 uur.Ingevoerd op 10.06.2019 door victor