05.05.2019 | Gemeente
2019-05-05-gemeente.jpg NIEUWS GEMEENTE HAAREN

STEMPASSEN NIET BEZORGD? VERVANGENDE PAS NODIG?

Op 2 mei worden de stempassen voor de verkiezingen op 23 mei bezorgd.
Heeft u geen stempassen ontvangen, dan kunt U vervangende stempassen aanvragen:


Dit kan schriftelijk tot 17 mei. U krijgt uw nieuwe stempas thuisgestuurd. Het aanvraagformulier voor een vervangende stempas vindt u op onze website op de pagina ”verkiezingen 23 mei 2019”;
U kunt dat ook persoonlijk doen bij de Gemeentewinkel. Dit kan tot 22 mei, 12.00 uur. Hierbij moet u zich identificeren. U moet in dat geval een geldig identiteitsdocument tonen: dat mag dus niet verlopen zijn! U krijgt uw vervangende stempas meteen mee. Maak hiervoor altijd een afspraak.

Wilt u in een andere gemeente stemmen? Vraag dan een kiezerspas aan!
U hebt een kiezerspas nodig als u in een andere gemeente wilt stemmen dan waar u woont. Bijvoorbeeld als u in een andere gemeente werkt. Een kiezerspas vraagt u aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven.
Voor de verkiezingen voor het Europees Parlement kunt u overal in Nederland stemmen.

Het aanvragen kan op twee manieren:
Het kan schriftelijk. Hiervoor kunt u een formulier downloaden van onze website (pagina Verkiezingen 23 mei 2019. Dit kan tot uiterlijk 17 mei aangevraagd worden.
Persoonlijk kan dit tot uiterlijk 2 mei 12.00 uur bij de Gemeentewinkel. U krijgt de kiezerspas dan meteen mee. Maak hiervoor wel een afspraak, dit kan via onze website (kiezerspas > afspraak maken).

Op 23 mei zijn onze balies ook voor andere vragen en producten extra open,
van 8.00 tot 19.00 uur.
Maak ook hiervoor wel even een afspraak!23 mei: u komt toch ook?
Opening seizoen 2019-2020 gedenkplaats haaren

Op zaterdag 11 mei wordt seizoen 2019-2020 van de Gedenkplaats Haaren geopend. Iedereen is welkom vanaf 13 uur in de aula van de voormalig grootseminarie Haarendael aan de Raamse Akkers 15 ,50 76 PC te Haaren.

De heer Jan Pommer treedt aan als voorzitter van de Gedenkplaats Haaren en is één van de sprekers. Hij houdt een inleiding over ‘vrijheid’. Het volledige programma is als volgt:

Inloop vanaf 13 uur. Officiële opening 14.00 uur.

Welkom door de dagvoorzitter, Jan van Kollenburg.
Muzikaal Intermezzo
Openingstoespraak door de Yves de Boer waarnemend burgemeester van de gemeente Haaren,
Muzikaal Intermezzo
Ontsteken van de gedenkkaars
Muzikaal Intermezzo
Inleiding door een bestuurslid over de ontwikkelingen rond de Gedenkplaats
Muzikaal Intermezzo
Toespraak door de voorzitter de heer Jan Pommer
Muzikaal intermezzo
- Korte herdenking, een minuut stilte, Wilhelmus, samenzang
- Huishoudelijke mededelingen
- Afsluiting: Uitnodiging voor de kranslegging bij de Poort der Zuchten.

Wanneer u niet in staat bent om de kranslegging bij de poort bij te wonen kunt u zich begeven naar de Aula. Daar keert iedereen terug na de kranslegging.
Asfaltwerkzaamheden belversestraat- haarenseweg
Na de aanpassingen aan de waterleidingen door Brabant Water start de gemeente Haaren vanaf 20 mei aansluitend met de asfaltwerkzaamheden tussen de Heesakker in Haaren tot aan de Witvensedijk in Esch.  Daarbij worden tevens rode fietsstroken aangebracht. Om de hinder te beperken is er voor gekozen om aansluitend op de werkzaamheden van Brabant Water te asfalteren zodat de straten niet opnieuw afgesloten hoeven te worden. De werkzaamheden duren tot ca. half juni.
Dit betekent dat fietsers en autoverkeer in deze periode geen gebruik van deze route kunnen maken. Voor een omleiding wordt gezorgd.


Vanwege hemelvaart is het gemeentehuis op 30 en 31 mei gesloten.


Vanaf 7 mei enkele dagen niet parkeren bij sporthal Beekdal (Pastoor Verrijtlaan)

Vanaf 7 mei vinden er werkzaamheden plaats rondom de sporthal Beekdal (Pastoor Verrijtlaan). Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door Enexis en zijn ter voorbereiding op de medio 2019 geplande sloop van de sporthal. Vanwege een te graven sleuf over de gehele parkeerplaats kan er niet worden geparkeerd. De woningen aan de Pastoor Verrijtlaan zijn bereikbaar via de zijde van de kerk.
Het is de planning dat de parkeerplaats bij de sporthal uiterlijk vanaf dinsdag 14 mei weer toegankelijk is.


PRIKBORD
Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn:
Zaterdag 11 mei Opening seizoen 2019-2020 Gedenkplaats Haaren; aula Haarendael. Vanaf 13 uur inloop. Officiële opening 14 uur.
Donderdag 23 mei Verkiezingen Europees Parlement; stembureaus in ieder dorp 07.30 – 21.00 uur.
Donderdag 23 mei Raadsplein in het gemeentehuis; start 19.00 uur (ander tijdstip dan gebruikelijk);
Donderdag 6 juni, Raadsvergadering in het gemeentehuis om 20.00 uur.Downloadbestand
(.pdf) ca. 260 KB
Download bestand


Ingevoerd op 05.05.2019 door victor