23.04.2019 | Gemeente
2019-04-23-gemeente.jpg NIEUWS GEMEENTE HAAREN

Subsidieregeling voor vergroening buitengebied weer open!
Heeft u als agrariër of particulier grond in het buitengebied en uw wilt het landschap mooier maken door de aanleg van bloemrijke (akker)randen, de aanplant van bomen en struiken of de aanleg van een poel? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een aantrekkelijke vergoeding. Deze vergoeding geldt voor de inrichting, de grond en het beheer. Een unieke regeling die geen andere provincie in ons land heeft!


U kunt ook in aanmerking komen voor een jaarlijkse beheervergoeding voor het beheer van landschapselementen buiten het erf die u nu al heeft en die periodiek onderhouden moeten worden. Denk daarbij aan het knotten van wilgen, het opschonen van een poel of het snoeien van bomen.

Het geld is beschikbaar gesteld door acht gemeenten in Midden-Brabant, de waterschappen en de provincie Noord-Brabant. De regeling staat bekend als STIKA-regeling.

Mooier landschap, meer bijen, meer uilen, meer…
Door nieuwe landschapselementen aan te leggen, wordt het buitengebied aantrekkelijker. Niet alleen om er te wonen, te werken en te recreëren, maar het biedt ook meer ruimte aan typische soorten van het agrarisch cultuurlandschap. Denk dan aan de patrijs, kerk- en steenuil, kikkers, zangvogels en honing- en wilde bijen. Voor de bijen is zelfs een specifiek ‘bijenpakket’ gemaakt met veel inheemse bloemen.

Veldcoördinator voor gratis advies
Bent u geïnteresseerd in de regeling? Neem dan contact op met de veldcoördinator. Hij geeft u gratis advies. Voor de gemeente Haaren is dit Jack van den Berg, hij adviseert namens Stichting Duinboeren. U kunt hem bereiken via: tel: 06 109 808 95 of per e-mail: jack@orbis.nl
Mocht u als vereniging geïnteresseerd zijn in de regeling dan kunnen wij ook een presentatie verzorgen.

Een mooie bloemrijke rand langs een houtsingelMilieustraat gesloten
Op zaterdag 27 april, Koningsdag, is de milieustraat gesloten.


Herdenkingen 4 mei
In de gemeente Haaren vinden op drie plekken herdenkingen plaats op zaterdag 4 mei. Hieronder vindt u de herdenkingen

Helvoirt
Stichting Comité Helvoirt organiseert in Helvoirt de Dodenherdenking. Iedereen is van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.
Om 19.00 uur is een herdenkingsdienst in de St. Nicolaaskerk. Om 19.50 uur gaan we onder begeleiding van de Harmonie naar het ‘monument der gevallenen’ op de hoek Torenstraat en Kastanjelaan. Bij dit monument is ook de officiële herdenking met twee minuten stilte en een kranslegging.

Haaren
Het Haarens Comité 4 en 5 mei organiseert dit jaar de Dodenherdenking in Haaren. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. De herdenking vindt plaats in de vorm van een wandeling met muziek, liederen en gedichten.
De wandeltocht begint bij het gemeentehuis. Om 18.45 uur wordt u hier verwacht. De wandeling eindigt bij het monument van de Schotse bevrijders, achter het gemeentehuis. Dit is naar verwachting rond 20.15 uur.

Esch
Organisatiecomité “Esch in Oorlogstijd, 75 jaar Bevrijding” organiseert een korte, ingetogen herdenkingsbijeenkomst bij
’t Haventje in Esch. Dit vooruitlopend op het evenement Esch in Oorlogstijd, 75 jaar Bevrijding (24 -27 oktober 2019).
De ontvangst is vanaf 19.15 uur, de herdenking begint om 19.30 uur. Iedereen is van harte welkom.
PRIKBORD
Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn:
Donderdag 25 april, Raadsvergadering in het gemeentehuis om 20.00 uur.
Donderdag 23 mei Verkiezingen Europees Parlement; stembureaus in ieder dorp 07.30 – 21.00 uur.
Donderdag 23 mei Raadsplein in het gemeentehuis; start 19.00 uur (ander tijdstip dan gebruikelijk);
Donderdag 6 juni, Raadsvergadering in het gemeentehuis om 20.00 uur.

Ingevoerd op 23.04.2019 door victor