22.02.2019 | Gemeente
2019-02-22-gemeente.jpg NIEUWS GEMEENTE HAAREN

Help mee met zwerfvuil opruimen!
Zaterdag 23 maart

Ook dit jaar ondersteunt de gemeente de landelijke zwerfvuildag. Deze wordt jaarlijks op initiatief van de Stichting Landschap, Natuur en Milieu Haaren (LNMH) gehouden op zaterdag 23 maart van 10.00 tot 12.00 uur. We willen hierbij graag een stuk natuurgebied ontdoen van afval wat hier niet thuis hoort. We proberen ook dit jaar zo goed mogelijk op te ruimen rond natuurgebied ‘De Leemputten’. We worden hierbij voor de 6e keer op rij ondersteund door Scouting ‘De Paraplu’ uit Biezenmortel.


Wil je mee doen?
Meld je bij voorkeur aan bij de LNMH. Stuur voor 18 maart een mail naar Ad van Opstal (ajmvanopstal@gmail.com) of neem telefonisch contact op via 06 - 18162871. Bij aanmelding graag naam en leeftijd vermelden. Kinderen zijn uiteraard welkom maar onder begeleiding van een volwassene. We verzamelen bij het begin van de Heideweg. (achter autohandel Vugts) om 09.45 uur. Albert Heijn Van de Wiel te Haaren, zorgt voor een natje en een droogje voor de vrijwilligers.

Lokaal betrokken inwoners
Heb je interesse in het schoonhouden van onze leefomgeving? Meer informatie hierover kun je opvragen via de Stichting Vrijwillige Zwerfafval Opruimers (SVZO). Dit is een landelijke organisatie voor lokaal actieve vrijwilligers.
DRIELUIK VOORRANG AAN VEILIGHEID

De gemeente Haaren heeft veiligheid en leefbaarheid hoog in het vaandel staan. In de dorpen binnen de gemeente Haaren maken wij gebruik van verschillende diensten die zich inzetten voor een veilige en leefbare buurt en omgeving voor u.
In een drieluik stellen we deze diensten graag aan u voor.

Deel 3 De vrijwillige brandweer


Als je spreekt over de brandweer dan denken we vaak aan de rode auto’s en brand blussende mannen en vrouwen. De primaire taak van de brandweer is dan ook het blussen van brand. Maar de brandweer doet meer! Je leest in dit artikel meer over de posten in de gemeente Haaren en waar de vrijwillige brandweer zich mee bezig houdt.

De gemeente Haaren heeft twee posten. Eén in Haaren aan de gemeentewerf vast, en één in Helvoirt met in totaal 40 vrijwillige brandweermannen. Dit zijn mensen met een hele diverse achtergrond. Mannen (helaas nog geen vrouwen in de gemeente Haaren) die naast hun brandweerwerk een baan bij een werkgever of zelfstandige zijn. De vrijwillige brandweer volgt de tweejarige basisopleiding voor brandweerpersoneel Manschap A met de modules brandbestrijding en technische hulpverlening.
Zo ook postcommandant van Haaren Albert van de Wiel (51 jaar) en Nico van der Sande (58 jaar ) postcommandant van Helvoirt. Beiden al meer dan 30 jaar in het vak dus aan ervaring geen gebrek.
Albert is in het dagelijks leven docent bedrijfshulpverlening en Nico een agrarische onderneming in Helvoirt. Beiden zetten zich vol overgave, en soms met gevaar voor eigen leven, in voor een veiliger Haaren. Hun drijfveer? “Iets te kunnen betekenen voor de inwoners, dienend aan de gemeenschap zijn en de variatie van het werk” roepen ze gedreven.
Variatie in het werk is er zeker. Er komen ongeveer 100 meldingen per jaar binnen bij de twee posten.
Zodra er een 112-melding komt vanuit de meldkamer spoeden de heren zich naar de kazerne. Intussen gaat ook de pieper af van de andere vrijwillige brandweerlieden. Het rooster is zo opgesteld dat er altijd minimaal 6 brandweermannen binnen 8 minuten ter plaatse van de melding kunnen zijn.
De brandweer in Haaren heeft twee tankautospuiten en daarnaast de waterwagen, die in Helvoirt staat, ter beschikking. In deze waterwagen kan 16500 liter water en heeft ook een regionale functie.

Meldingen die in onze dorpen gedaan worden zijn divers van aard. Van hulpverlening bij verkeersongevallen tot woningbrand. Van het mee helpen zoeken naar een waardevolle hond tot het ruimen van schade door een storm. Daarnaast ondersteunen ze de gemeente bij het ruimen van gevaarlijke stoffen.
Maar ook op educatief gebied draagt de brandweer graag haar steentje bij. Ze geven op verzoek voorlichting op scholen waarbij de brandweerwagen voor de kinderen natuurlijk niet mag ontbreken. Daarnaast ondersteunen ze activiteiten met grote kampvuren om de veiligheid te waarborgen.
De vrijwillige brandweer oefent elke maandag om deze vaardigheden op peil te houden. Op de posten voeren beroepsmedewerkers ondersteunende taken uit op het gebied van preventie, preparatie en repressie zodat de brandweerlieden zich kunnen richten op de uitrukken zelf.

Wat kunnen inwoners eigenlijk zelf doen om de veiligheid in en rondom huis te verbeteren? Daar geven Nico en Albert graag antwoord op. Een veilige omgeving begint immers bij jezelf.

Op dit moment wordt er door de brandweer kritisch gekeken naar geparkeerde auto’s in een woonwijk of langs de straat. U helpt de brandweer door zo te parkeren dat zij er goed door kunnen. Daarnaast kunt u controleren of uw huisnummer voldoende zichtbaar is vanaf de straat. Zeker in het donker en in het buitengebied kan het voor de brandweer een zoektocht zijn.
Een goedwerkende rookmelder op elke verdieping is niet meer weg te denken. Gelukkig is dit al een vereiste in nieuwbouwwoningen. Er bestaan overigens gekoppelde rookmelders. Mocht de melder beneden afgaan dan gaan alle rookmelders in huis af.
Houd de trap vrij en sluit zo veel mogelijk deuren voordat je naar bed gaat. Op deze manier verspreid de rook en het vuur zich minder snel. Zorg voor een herkenbare voordeursleutel en leg deze op een vaste plek zodat je deze snel weet te vinden.
Schaf een sproeischuimblusser aan en geen poederblusser. Dit beperkt de nevenschade.


Om in de toekomst verzekerd te zijn van voldoende postleden is brandweerpost Haaren op zoek naar versterking. Daarom wordt er binnenkort gestart met het werven van nieuwe brandweermannen en vrouwen. Wil je hier vast meer informatie over dan kun je contact opnemen met Albert van de Wiel via a.vandewiel@brwn.nl.
Nico voegt daarnaast graag nog even toe dat er op 10 juni, tweede pinksterdag een open dag is op de kazerne in Helvoirt. Zet dit dus vast in je agenda!


Vragen over wonen, welzijn of jeugd- en ouderenzorg?
De adviesraad sociaal domein Haaren helpt u graag!

De Adviesraad Sociaal Domein Haaren is een onafhankelijk adviesorgaan in de gemeente Haaren. De raad vormt een brug tussen de inwoners en de gemeente als het gaat om bijvoorbeeld vragen over zorg en sociale voorzieningen.
De adviesraad wordt gevoed door signalen uit de samenleving en streeft naar een levendige interactie tussen inwoners van gemeente Haaren en de adviesraad.
De adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders door gevraagd en ongevraagd advies te geven over de ontwikkelingen van en het gemeentelijk beleid binnen het sociale domein. De raad behartigt de belangen van mensen die bijvoorbeeld een beroep doen op ouderenzorg, mantelzorg, participatieweg of Jeugdwet. De leden zijn positief kritisch ingesteld, signaleren problemen en denken mee over oplossingen. Zo nodig roepen ze (ervarings-)deskundigen bij elkaar voor achtergrondinformatie en praktijkervaringen.
De leden van de Adviesraad vergaderen iedere maand. Deze vergaderingen zijn openbaar. Wilt u de vergadering bijwonen of heeft u vragen, neem dan contact met ons op via adviesraadsociaaldomeinhaaren@gmail.com.
De komende periode vinden deze plaats op de volgende data en dorpen vanaf 19.00 uur:
26 febr in De Domp in Haaren
2 april in de Vorsselaer in Biezenmortel
7 mei in HelvoirThuis in Helvoirt
4 juni in De Es in Esch
3 sept in De Domp in Haaren
1 okt in De Vorsselaer in Biezenmortel
5 nov in HelvoirThuis in Helvoirt
3 dec in De Es in Esch


De leden van de adviesraad
Staand: Lia Brekelmans, (Biezenmortel), Ilse Goutziers (Helvoirt) Corrie Steenbergen (Esch), Jan van Kollenburg, voorzitter (Haaren)
Zittend: Liesbeth Oerlemans (Biezenmortel), Ronny Vromen (Helvoirt)PRIKBORD
Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn:

Donderdag 14 maart Raadsplein in het gemeentehuis; aanvang 20 uur.
Woensdag 20 maart Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen. Stembureaus zijn er in De Vorselaer in Biezenmortel, de Es in Esch, HelvoirThuis in Helvoirt en het gemeentehuis in Haaren; van 07.30 – 21 uur.
Donderdag 28 maart Raadsvergadering in het gemeentehuis; aanvang 20 uur.

Carnavalsmaandag en dinsdag is het gemeentehuis gesloten.
Ingevoerd op 22.02.2019 door victor