11.02.2019 | Gemeente
2019-02-11-gemeente-politie.jpg NIEUWS GEMEENTE HAAREN

Drieluik Voorrang aan Veiligheid

De gemeente Haaren heeft veiligheid en leefbaarheid hoog in het vaandel staan. In de dorpen binnen de gemeente Haaren maken wij gebruik van verschillende diensten die zich inzetten voor een veilige en leefbare buurt en omgeving voor u.
In een drieluik stellen we deze diensten graag aan u voor.


Deel 2 De Vrijwillige politie

De gemeente Haaren valt onder het basisteam Meierij met het wijkteam Vught en Haaren. Dit wijkteam heeft ook vrijwillige politie in dienst.
Bij de politie kun je namelijk ook als “politievrijwilliger” aan de slag. Dit doet je naast je reguliere baan. Dit kan als politievrijwilliger (surveillance en handhaving) op straat, in uniform met politietaken.
Onder deze blauwe vlag opereert ook politieman in hart en nieren met een onvoorwaardelijke passie voor het politievak Harold van Rijn (53 jaar). Hij is naast zijn werk als beroeps politieman bij Team Verkeershandhaving ook officieel vrijwillige politie. Vrijblijvend is deze rol allerminst. In tegendeel.
Vrijwilliger bij de politie is geen vrijblijvende rol. Er wordt flink geïnvesteerd middels een integrale beroepsopleiding en verplichte scholing. Een vrijwilliger wordt geacht 250 diensturen per jaar te draaien tegen een redelijke vergoeding en beschikt over dezelfde faciliteiten als de beroepspolitie.
Politievrijwilligers ondersteunen in uniform de beroepscollega’s. Dit doen zij naast hun dagelijkse werk in hun vrije tijd. Om dit te kunnen, volgen zij een pittige opleiding van bijna anderhalf jaar aan de Politieacademie waar de basispolitievaardigheden worden aangeleerd. Het onderwijs bestaat uit theorielessen, praktijk en stages.
Hierna ben je dan officieel politie maar omdat je een andere baan er naast hebt spreek je van de vrijwillige politie.

17 jaar geleden vond Harold een oproep voor de vrijwillige politie op deurmat. “Het werk van de politie is divers, dynamisch, ècht elke dag is anders en je weet niet hoe de dag eindigt” waren motivaties om op 36 jarige leeftijd te reageren op deze oproep en in de avonduren de opleiding te volgen. “Nee, spijt heb ik nooit gehad van deze keuze op “latere” leeftijd. H et levert me juist heel veel energie op aan het einde van de dag. Het geeft me enorm veel voldoening om iets te betekenen voor de veiligheid binnen de maatschappij en een stap voorwaarts te doen daar waar anderen een stap naar achteren zetten.”

Een dagje op pad!
Hoe ziet een dag van de vrijwillige politie er uit?
Harold start de dag op het politiebureau in Boxtel. Uniform aan en de briefing kan beginnen. Tijdens de briefing worden de afgelopen nacht, de dag en de actuele c.q. bijzonderheden die spelen in de omgeving besproken. Hierna naar buiten!

Harold gaat in een koppel met een collega op pad met een dienstauto of alleen op de motor om te controleren op verkeer of voor het uitvoeren van opdrachten van de wijkagenten. Harold surveilleert zowel binnende dorpen Helvoirt, Biezenmortel, Haaren en Esch als ook het buitengebied .
De aard van de meldingen in Haaren zijn gelukkig meestal kleinschalig van aard en minnelijk op te lossen. Daarnaast wordt er ook kritisch gekeken naar wildstropers, hangjongeren en wild crossers maar ook is Harold scherp op verkeersveiligheid en vrachtverkeer.
Hij voert samen met collega’s regelmatig verkeerscontroles uit, o.a. met de lasergun, en surveilleert opvallend en juist onopvallend.
Daarnaast ondersteunt Harold ook op administratief vlak bij het politie loket. Op deze manier kunnen beroepsagenten meer buiten aanwezig zijn.


Rol van de gemeente
De politie en de gemeente hebben nauw contact. Er zijn diverse overleggen om elkaar op te hoogte houden van wat er buiten speelt. Hierbij is ook altijd de burgemeester aanwezig als portefeuillehouder Openbare Veiligheid.
Zeker bij grotere evenementen als Rebirth, Rebellion, Biezenmortel Bruist of Helvoirts Weekend is een goede afstemming cruciaal. Deze afstemming loopt in eerste instantie via de evenementen coördinator van politie.
Aangezien de wijkagenten meer in de wijk aanwezig zijn is besloten dat ze niet meer op vaste tijdstippen op het politieloket op het gemeentehuis aanwezig zijn. Het loket zal wel blijven bestaan zodat er de mogelijkheid bestaat hier een afspraak te maken. Tijdens hun wijkdiensten komen de wijkagenten graag bij u langs als u iets wil bespreken of een aangifte wil doen. Deze aangifte kan in het loket in Haaren.
U kunt de wijkagent bereiken via telefoonnummer 0900-8844 of via e-mail: haaren.meierij@politie.nl.  Bij spoed en verdachte situaties belt u 112.
Volgende keer in het Drieluik, deel 3:
De Vrijwillige BrandweerINZIEN VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN RECONSTRUCTIE  N65
Naar aanleiding van de informatieavond van 10 december, heeft de gemeente waardevolle opmerkingen ontvangen van u als inwoner of belanghebbende.
Mede naar aanleiding van deze opmerkingen is het voorontwerpbestemmingsplan (VOBP) reconstructie N65 opgesteld.
Een voorontwerp van een bestemmingsplan is een (eerste) concept. In dit voorontwerp kunt u zien wat de impact van het project op de omgeving is.
Met het woord ‘bestemming’ wordt een functie, zoals wonen, werken, groen of verkeer bedoeld. Een bestemmingsplan is het document waarin de gemeenteraad vastlegt welke functies op welke plaats zijn toegestaan. Het ontwerp is in principe geen onderdeel van dit VOBP.

U kunt dit voorontwerp bestemmingsplan o.a. inzien via www.haaren.nl/N65.  Half februari zal dit ter inzage komen te liggen.
Wilt u een email ontvangen wanneer precies? Dan kunt u een mail sturen naar communicatie@haaren.nl en uw emailadres achterlaten zodat u op de hoogte blijft van de ontwikkelingen rondom de reconstructie N65.
Krijgt u periodiek al informatie per mail dan hoeft u niets te doen en ontvangt u deze al automatisch.
U vindt op onze site dan tegelijkertijd ook een document met meest gestelde vragen. Mogelijk dat u daar al een antwoord vindt op uw (eerder gestelde) vragen.
Het proces voorontwerpbestemmingsplan is nog geen formeel traject, maar een tussenstap naar een definitief bestemmingsplan waarvoor u wel formeel een zienswijze kunt indienen. Eventuele reacties op dit voorontwerpbestemmingsplan zijn informeel en hebben dezelfde status als die van de informatieavonden.

Als u graag meer uitleg of een toelichting wilt dan kunt u terecht tijdens inloopmomenten in het gemeentehuis en in het HelvoirThuis. Medewerkers staan u dan graag te woord. Over de data en tijden wordt u nader geïnformeerd via het achtergelaten mailadres.

NIEUWE LED VERLICHTING SPORTVELDEN KORFBAL EN VOETBAL

Alle sportvelden van de korfbal- en voetbalverenigingen in onze vier dorpen worden voorzien van Led verlichting.
De oude armaturen en masten worden vervangen door Led. Deze nieuwe verlichting geeft een gelijkmatig licht en schijnt gerichter naar beneden waardoor de overlast richting omgeving wordt verminderd. Daarnaast is er geen opwarmtijd  meer nodig en is het energieverbruik een stuk lager.
De gemeente zal in april en mei , na de vergunningenperiode die binnenkort start, op de sportparken de werkzaamheden gaan uitvoeren.PRIKBORD
Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn:

Dinsdag 12 februari informatie avond warmtepomp Haaren 19.30 uur
Donderdag 14 februari informatie avond warmtepomp Biezenmortel 19.30 uur

Carnavalsmaandag en dinsdag is het gemeentehuis gesloten.Ingevoerd op 11.02.2019 door victor