14.01.2019 | Gemeente
personen-burg-zwijnenburg.jpg NIEUWS GEMEENTE HAAREN

PERSOONLIJKE BOODSCHAP BURGEMEESTER JEANNETTE ZWIJNENBURG- VAN DER VLIET

Beste inwoners,

Via een of ander kanaal heeft u ongetwijfeld al gehoord dat ik tijdens de nieuwjaarsreceptie van 6 januari heb verteld dat ik afzie van een herbenoeming en dus aan het einde van mijn ambtstermijn, op 21 oktober 2019, aftreed als burgemeester van Haaren.
Graag wil ik met deze persoonlijke boodschap mijn overwegingen met u delen.
Sommige gebeurtenissen in je leven zorgen ervoor dat je anders naar zaken gaat kijken, dat je gaat relativeren. Bij mij was dat vorig jaar op de eerste plaats het overlijden van mijn moeder, dat me diep raakte. Vervolgens vond ik rust om na te denken tijdens een lang gekoesterde wens om Australië te bezoeken. Daarbij speelden ook vragen een rol als : hoe zal het gaan met de gemeente Haaren? Hoe gaat de overdracht naar de andere gemeenten en wat moet daarvoor nog geregeld worden? Waar houdt de invloed op?

In oktober 2013 werd ik benoemd als burgemeester. Een van de opdrachten die ik toen kreeg was dat ik de visie van de gemeenteraad over bestuurlijke zelfstandigheid moest uitdragen. Zo zie je maar hoe de hazen kunnen lopen en hoe in relatief korte tijd zaken compleet anders kunnen liggen. Onder invloed van het provinciale programma “veerkrachtig bestuur” en een voorgenomen ambtelijke fusie van Haaren met Boxtel en Sint Michielsgestel, kwam een intensief democratisch proces op gang waarbij u, als inwoner, ook nadrukkelijk betrokken bent geweest. In oktober 2017 koos een krappe meerderheid van de inwoners voor opsplitsing van de gemeente Haaren. In december 2017 besloot de raad hierna tot herindelen. In december 2018 werd vervolgens het herindelingsontwerp door onze gemeente en alle ontvangende gemeenten getekend.
De volgende stap is het herindelingsadvies. Bedoeling is dat in juni 2019 het herindelingsadvies wordt goedgekeurd door alle gemeenten en dan wordt het overgedragen naar de provincie, geeft de minister haar advies en daarna gaat het naar de tweede kamer en tenslotte naar de eerste kamer. Voor de gemeente Haaren is de uitvoerende fase, de overdracht naar de ontvangende gemeenten al in volle gang. Ook voor onze medewerkers wordt goed gezorgd. Het staat allemaal goed op de rit en dat betekent voor mij dat ik de zaken in goede handen kan achterlaten. Ik heb daarvoor het volste vertrouwen in onze wethouders en in onze medewerkers.

Dat alles bracht mij, na vele en lange overwegingen, tot het besluit dat ik niet ga voor een herbenoeming in 2019. Dat is míjn besluit, op basis van zakelijke en persoonlijke argumenten.

Hoewel ik dus niet ga voor herbenoeming, ben ik wel zeer gemotiveerd om mij de komende tien maanden volop in te zetten voor onze mooie gemeente, haar prachtige dorpen en voor u, de inwoners. Ik ben en blijf trots op deze gemeente en wens met hart en ziel, dat de keuze voor herindeling de beste is voor u allemaal.

Met hartelijke groet,
Jeannette Zwijnenburg- van der Vliet,
burgemeester van Biezenmortel, Esch, Haaren en Helvoirt.
WILT U EEN MELDING DOORGEVEN AAN DE GEMEENTE? DIT KAN OOK VIA DE FIXI APP

Ziet u zwerfaval op straat, een kapotte lantaarnpaal of een verzakte straatsteen? Dit kunt u heel eenvoudig aan de gemeente doorgeven via Fixi.
Het voordeel van de Fixi app is dat uw melding meteen bij de juiste behandelaar binnenkomt. Hij of zij kan hier dan direct mee aan de slag. Ook krijgt u een terugkoppeling wanneer het probleem is opgelost.
De Fixi app is te downloaden via GooglePlay en de App Store.


Het blijft natuurlijk ook mogelijk om uw melding door te geven via haaren.nl/melding of telefonisch via 0411-627282.


PRIVACY, UW GOED RECHT!
Als u niet wilt, dat gegevens aan derden verstrekt worden, kunt u dit zelf aan geven.
Waar vraag ik geheimhouding van mijn persoonsgegevens aan?
U kunt geheimhouding van uw persoonsgegevens aanvragen bij de gemeente waar u woont of waar u heeft gewoond. U hoeft bij het verzoek niet te vertellen waarom u geheimhouding aanvraagt. Uw gegevens uit de Basisregistratie personen (BRP) worden dan niet aan derden verstrekt.
Geheimhouding persoonsgegevens aanvragen
U kunt geheimhouding van uw persoonsgegevens aanvragen. Deze beperking geldt voor alle persoonsgegevens in de gemeentelijke basisregistratie. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als u in een Blijf-van-mijn-lijfhuis verblijft. U kunt alleen voor uzelf en voor uw minderjarige kinderen geheimhouding aanvragen. Als uw kind meerderjarig is, moet het zelf geheimhouding aanvragen.
Geheimhouding persoonsgegevens niet altijd mogelijk
In sommige gevallen kunnen uw persoonsgegevens niet geheim blijven, ook al heeft u hiervoor een verzoek ingediend. Wanneer overheidsinstellingen of andere instellingen met een publiekrechtelijke taak om uw gegevens vragen, is de gemeente verplicht om uw gegevens te verstrekken. Het kan ook voorkomen dat een advocaat bij de gemeente om uw gegevens vraagt als er een gerechtelijke procedure wordt gestart waarbij u betrokken bent. In dat geval mag u eerst uw mening geven voordat de gemeente uw gegevens verstrekt.
Geheimhouding persoonsgegevens bij verhuizing
Als u binnen de gemeente verhuist waar u geheimhouding heeft aangevraagd, blijft de geheimhouding van de gegevens bestaan. Het verzoek is niet aan een bepaalde termijn gebonden. Ook als u verhuist naar een andere gemeente dan hoeft u in de nieuwe gemeente niet opnieuw een verzoek tot geheimhouding te doen.
Meer informatie op www.haaren.nl
U leest hierover meer op onze website onder ‘Paspoort, rijbewijs, uittreksels / Geheimhouding persoonsgegevens”. Hier kunt u ook een verzoek indienen. Uiteraard kunt u dit ook aan de balie zelf te regelen. Maak daarvoor wel eerst een afspraak: (0411) 62 72 82.


INFORMATIEAVONDEN HERINDELING HAAREN
De gemeente Haaren organiseert twee informatieavonden waar u meer informatie over het herindelingsontwerp kunt krijgen. U kunt kiezen uit de volgende twee data in het gemeentehuis:
Woensdag 16 januari
Donderdag 17 januari
De presentatie start om 20 uur; inloop vanaf 19.30 uur. Inhoudelijk zijn de twee avonden gelijk.
PRIKBORD
Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn:
Woensdag 16 januari Informatieavond 'Herindelingsontwerp' in het gemeentehuis; start 20 uur. inloop vanaf 19.30 uur.
Donderdag 17 januari Informatieavond 'Herindelingsontwerp' in het gemeentehuis; start 20 uur. inloop vanaf 19.30 uur.
Donderdag 31 januari Raadsplein in het gemeentehuis; start 20 uur.


Downloadbestand
(.pdf) ca. 122 KB
Download bestand


Ingevoerd op 14.01.2019 door victor