27.12.2018 | Gemeente
2019-01-06-rec-gemeente-haaren-gelnwjaar.jpg NIEUWS GEMEENTE HAAREN

OPENINGSTIJDEN TIJDENS DE FEESTDAGEN

Alle medewerkers van de gemeente Haaren wensen u fijne en warme feestdagen toe.
Ons gemeentehuis is gesloten op de volgende dagen:

24, 25 en 26 december
31 december en 1 januari
Maandag 7 januari tot 10.00 uur


BUURTPREVENTIE WERKT!
De gemeente Haaren vindt veiligheid van haar inwoners belangrijk. Om deze reden werkt de gemeente samen met onder andere de politie, de brandweer en zorg- en welzijnsinstellingen aan een veilige leefomgeving binnen de gemeente. Ook ondersteunt de gemeente burgerinitiatieven die bijdragen aan een veiligere buurt. Voorbeelden van zulke burgerinitiatieven zijn de WhatsApp Buurtpreventie groepen, Buurtpreventie gemeente Haaren en Buurtpreventie de Noenes.
 

Buurtpreventie
Leden van Buurtpreventie zetten zich in voor de inwoners. Ze zijn extra oren en ogen in de buurt. Terwijl ze rondlopen in een goed herkenbaar gele jassen letten zij op verschillende dingen zoals slecht verlichte plekken, openstaande ramen of deuren of een fiets die onafgesloten bij een woning staat. Hierover gaan zij in gesprek met buurtbewoners en/of de gemeente.
In alle vier de dorpen zijn deze vrijwilligers actief. Met een aantal enthousiaste vrijwilligers lopen zij de dorpen door om buurtgenoten op onveiligheden te attenderen en eventuele verdachte situaties bij de politie te melden.
Buurtpreventie gemeente Haaren rijdt sinds de zomerperiode van dit jaar 3 à 4 vier keer in de week rondes door de hele gemeente bij verschillende locaties.
Enkele malen worden er in de dorpen jongeren getroffen die samen de avond doorbrengen. De vrijwilligers spreken hen dan kort aan om te vragen om geen overlast te veroorzaken en de omgeving netjes te houden. De jongeren weten inmiddels wie de vrijwilligers zijn en visa versa en met wederzijds respect bereik je veel.
Op plaatsen waar bijna geen jongeren meer zijn worden daarom minder bezocht door de buurtpreventie. Waar wel regelmatig jongeren zijn proberen de vrijwilligers deze lokaties intensief te bezoeken.
De afgelopen tijd heeft de gemeente samen met de netwerkpartners gewerkt aan de signalen over groepsgedrag uit de dorpen. Er is informatie verzameld en ze zijn de wijk in gegaan. De informatie van de buurtpreventie is daarbij heel belangrijk. Uit de informatie van jongerenwerk, buurtpreventies, boa en politie blijkt dat dat de jongeren in wisselende samenstelling samen komen.
Er zijn geen politiecijfers die strafbare feiten van de jeugd ondersteunen. Echter, een gevoel van onveiligheid is voor iedereen anders.
Mocht u gevoel van onveiligheid of overlast ervaren ontvangen wij deze graag. U kunt hiervoor de politie bellen via 0900-8844 of u kunt dit doorgeven aan de buurtpreventie. Maar ook de jongerenwerker van ContourdeTwern, Katie Jayne Eppenhof kun je om advies vragen. Ze is te bereiken via 06-22760839 of via katie@r-newt.nl.
Samen werken aan de veiligheid is ons doel. Werkt u ook mee?
Wil je meer informatie over de buurtpreventie en wat zij allemaal doen en gedaan hebben? Kijk dan eens op www.buurpreventiegemeentehaaren.nlSPREEKUREN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Heeft u een vraag die u graag met de burgemeester of een van de wethouders wilt bespreken? Dat kan heel gemakkelijk tijdens de spreekuren.


Op maandag 7 januari 2019 van 19.00 tot 20.00 uur is Adrienne Verschuren voor het spreekuur in Het HelvoirThuis in Helvoirt.
Op maandag 7 januari 2019 van 19.00 tot 20.00 uur is Carine Blom voor het spreekuur in Den Domp in Haaren.
Op maandag 7 januari 2019 van 19.00 tot 20.00 uur is Harry van Hal voor het spreekuur in De Vorselaer in Biezenmortel
Op maandag 7 januari 2019 van 19.00 20.00 uur is Jeannette Zwijnenburg voor het spreekuur in de Es in Esch.
Wethouder Martien Vromans draait op 7 januari niet mee met de spreekuren. Zijn eerstvolgende spreekuur is op maandag 4 februari van 19.00 tot 20.00 uur in De Es in Esch.
NIEUWJAARSRECEPTIE 2019
Op zondag 6 januari 2019 tussen 11.30 en 13.00 uurBeste inwoners van Biezenmortel, Esch, Haaren en Helvoirt,

Op zondag 6 januari vindt in het gemeentehuis van Haaren de traditionele nieuwjaarsreceptie van de gemeente plaats. Deze bijeenkomst biedt u en ons de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en om elkaar het beste toe te wensen voor het nieuwe jaar.

We nodigen u allen van harte uit!

Hartelijke groet,
Jeannette Zwijnenburg van der Vliet,
Burgemeester.GEWIJZIGDE DATUM RAADSVERGADERING 20 DECEMBER
De raadsvergadering van 20 december gaat niet door. De agenda van deze raadsvergadering is toegevoegd aan de raadsvergadering van 18 december.

Op 18 december staat o.a. het herindelingsontwerp op de agenda.

Raadsvergaderingen zijn openbaar. U bent van harte welkom.PRIKBORD
Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn:
Dinsdag 18 december Raadsvergadering in het gemeentehuis; aanvang 20.00 uur.
Zondag 6 januari nieuwjaarsreceptie 11.30- 13.00 uur, gemeentehuis.
U bent van harte welkom!


Ingevoerd op 27.12.2018 door victor