27.10.2018 | Gemeente
logo-gemeente.jpg NIEUWS GEMEENTE HAAREN

INFORMATIEAVOND OVER WIJZIGING BTW-HEFFING EN SUBSIDIEREGELING VOOR SPORTVERENIGINGEN EN SPORTACCOMMODATIES

Door een wetswijziging vervalt per 1 januari 2019 het recht op BTW-aftrek voor gemeenten en niet-winstbeogende exploitanten van sportaccommodaties. Om de nadelige effecten hiervan de verminderen wordt per 1 januari 2019 de regeling Stimulering Bouw en Onderhoud van Sportaccommodaties van kracht. Dat betekent dat (sport)verenigingen 20% rijkssubsidie kunnen krijgen op de bouw en onderhoud van accommodaties, het beheer hiervan en op de aanschaf van sportmaterialen. Aan de subsidie zijn voorwaarden verbonden.Om sportverenigingen en beheerders van sportlocaties helderheid te geven over de gevolgen van deze veranderingen, nodigt de gemeente Haaren Caraad Belastingadviseurs uit voor een presentatie. Tijdens deze bijeenkomst wordt duidelijkheid gegeven over de wijzigingen en de subsidieregeling. Uiteraard worden alle vragen over deze wijzigingen beantwoord.

Datum, tijd & locatie
Wat: toelichting op de BTW-wijziging, de subsidieregeling en wat dit voor uw vereniging betekent.
Wanneer: Maandag 19 november
Tijd: aanvang 20.00 uur, inloop 19.45 uur.
Waar: Gemeentehuis Haaren


MUIZEN OF RATTEN GESIGNALEERD?
Nu het buiten kouder wordt, gaan muizen en ratten op zoek naar een warme schuilplaats in bedrijfspanden en huizen. Ratten kunnen schadelijk zijn voor uw gezondheid en bepaalde ziektes overbrengen op mensen en (huis-)dieren. Helaas is er geen kant-en-klare oplossing waardoor ratten meteen verdwijnen. Wel zijn er tips om ongedierte in huis te voorkomen of te bestrijden.
Voorkomen en bestrijden
Ratten komen op voedsel af. Laat geen etensresten slingeren waar ratten bij kunnen, zowel binnen als buiten. Ruim daarom afval op en laat nooit volle vuilniszakken buiten staan.
Geef huisdieren eten in speciale bakken waar ratten niet bij kunnen. Zorg ervoor dat er geen etensresten van huisdieren buiten blijven liggen. Bewaar voer voor uw huisdieren in een afgesloten bus of blik zodat ratten er niet bij kunnen.
Zorg dat ratten uw woning niet kunnen binnendringen. Dicht ventilatieopeningen in spouwmuren af met roosters of gaas en sluit honden- of kattenluikjes af.
Ruim rommelplekken rondom uw woning op zodat ratten zo weinig mogelijk plekken hebben waar ze een nest kunnen maken. Zorg voor een opgeruimde tuin, verwijder onnodige hokken en losliggende spullen.
Ben terughoudend met het voeren van tuinvogels, dit trekt ook ratten aan. Gebruik voederplankjes voor vogels alleen bij (strenge) vorst.
Vraag een gespecialiseerd bedrijf om advies.
Heeft u al muizen of ratten in huis? Geef dan een gespecialiseerd bedrijf opdracht voor bestrijding.
Alleen wanneer de bron voor ongedierte in openbaar gebied ligt zorgt de gemeente voor bestrijding.

Ratten gesignaleerd? Meld het!
Signaleert u ondanks uw voorzorgsmaatregelen toch ratten? Meld dit dan bij ons. Dat kan via het telefoonnummer (0411) 62 72 82 of via de Fixi app. De app zorgt ervoor dat de melding meteen bij de juiste persoon terecht komt. U ontvangt bericht zodra uw melding is afgehandeld.


VISTOESTEMMING VIJVER LAMBERTUSKERK HAAREN

Wilt u vissen in de vijver achter de Lambertuskerk in Haaren? Dat kan! Kom naar het gemeentehuis en vul de ‘verklaring vistoestemming’ in. We vragen alleen naar uw naam, adresgegevens en ondertekening. Dit duurt slechts een minuut. Met dit formulier op zak kunt u zonder problemen vissen!

Wilt u niet zelf vissen, maar uw zoon of dochter? U kunt het formulier ook invullen voor uw kind.PRIKBORD
Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn:
Donderdag 25 oktober Raadsvergadering in het gemeentehuis; aanvang 20.00 uur
Donderdag 1 november Raadsvergadering in het gemeentehuis; aanvang 20.00 uur
Donderdag 8 november Raadsplein in het gemeentehuis; aanvang 20.00 uur
Vrijdag 9 november Mantelzorglunch voor mantelzorgers en naasten, bij Beukenhof in Biezenmortel; aanvang 12.00 uur
Maandag 19 november informatieavond BTW- aftrek voor sportorganisaties, in het gemeentehuis; aanvang 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur).
Donderdag 22 november Raadsvergadering in het gemeentehuis; aanvang 20.00 uur
Donderdag 29 november Raadsplein (herindeling Haaren) in het gemeentehuis; aanvang 20.00 uur
Donderdag 6 december Raadsplein in het gemeentehuis; aanvang 20.00 uur
Dinsdag 18 december Raadsvergadering (herindelingsontwerp Haaren) in het gemeentehuis; aanvang 20.00 uur
Donderdag 20 december Raadsvergadering in het gemeentehuis; aanvang 20.00 uur.

U bent van harte welkom!


Downloadbestand
(.pdf) ca. 101 KB
Download bestand


Ingevoerd op 27.10.2018 door victor