06.10.2018 | Gemeente
logo-gemeente.jpg NIEUWS GEMEENTE HAAREN

BIJEENKOMST MEEBEWEGEN MET HET LEVEN
DINSDAG 9 OKTOBER

Sprekers van GGD Hart voor Brabant en FysioFit Haaren bespreken in deze bijeenkomst samen met Helder Theater op een interactieve manier de onderwerpen gezond en gelukkig ouder worden.


Wat is gezondheid eigenlijk? Neemt u zelf regie over uw gezondheid? Hoe houdt u zelf balans in uw leven. Neem interactief deel aan het gesprek samen met ons.

Geïnteresseerden uit de kernen Haaren, Helvoirt, Esch en Biezenmortel zijn van harte welkom op dinsdag 9 oktober van 19.30 - 21.30 uur in Den Domp (Kerkstraat 26 Haaren).
De toegang is gratis en de koffie/thee staat vanaf 19.15 uur voor u klaar.

U kunt zich aanmelden via Gewoon Gezond bij Carla Schoot: telefonisch 088-3686151 of per e-mail c.schoot@ggdhvb.nl
Actualisatie bestemmingsplan Buitengebied in Haaren, Esch, Biezenmortel en Helvoirt.

Op 20 september 2018 heeft de gemeenteraad het startsein gegeven voor de actualisatie van het bestemmingsplan Buitengebied in Haaren, Helvoirt, Esch en Biezenmortel. Aanleiding voor deze actualisatie is de wens om het beleid Vrijkomende agrarische bebouwing een plek te geven in het bestemmingsplan Buitengebied. Hiermee moet het eenvoudiger worden om bijvoorbeeld een agrarisch bedrijf om te zetten naar een andere bestemming, bijvoorbeeld wonen of recreatie.

Deze actualisatie biedt  daarnaast ook kansen om het bestemmingsplan op hoofdlijnen meer actueel te maken. Mocht u wensen en ideeën hebben voor aanpassing van het huidige bestemmingsplan Buitengebied dan kunt u dit aan de gemeente Haaren doorgeven.  

Uw reactie kenbaar maken
Op www.haaren.nl staan de uitgangspunten voor de actualisatie van het bestemmingsplan Buitengebied en kunt u meer vinden over de voorwaarden en de procedures.
Ook indien u andere ideeën of wensen heeft met betrekking tot het bestemmingsplan Buitengebied horen wij dit graag. U kunt uw reactie mailen naar Lidia Verduijn via l.verduijn@haaren.nl. Dit kunt u doen tot uiterlijk 30 oktober 2018.
Heeft u vragen hierover? Dan kunt u contact opnemen met mevr. Verduijn via 0411-627282.

Bestemmingsplanprocedure
Na 31 oktober 2018 starten we met het voorbereiden van het nieuwe bestemminsplan. Dit heet het voorontwerpbestemmingsplan. De planning voorziet dat dit voorontwerp in het voorjaar van 2019 gereed is en dat hierna iedereen de mogelijkheid krijgt om op dit plan te reageren. Hierna wordt het plan aangepast tot een ontwerpbestemmingsplan waar belanghebbenden opnieuw op kunnen reageren. Deze reacties worden meegewogen bij de vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied door de gemeenteraad. Dit is gepland begin 2020.PROGRAMMABEGROTING 2019Het college van burgemeester en wethouders van Haaren heeft de Programmabegroting 2019 voorgelegd aan de gemeenteraad. Hierin zijn het voorgenomen beleid en de financiële consequenties hiervan opgenomen voor 2019.

Inzage
U kunt de Programmabegroting 2019 inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Het boekwerk kunt u, tegen vergoeding, opvragen bij de gemeentewinkel. Daarnaast is de begroting ook te raadplegen via de gemeentelijke website. Hiervoor klikt u op ‘Bestuur en organisatie’, vervolgens op ‘Financiën’ en bij ‘Documenten’ staat de Programmabegroting 2019.

Wanneer in het raadsplein en raadsvergadering?
Op 18 oktober wordt de programmabegroting behandeld tijdens het raadsplein en op 1 november is de raadsvergadering.

U bent van harte welkom op beide data!
KLEINE TENTOONSTELLING IN DE HAL VAN HET GEMEENTEHUIS

Vanaf 10 oktober ziet u in de vitrine een diversiteit aan oude elektrische onderdelen en apparaten, verzameld tijdens de vele werkzaamheden van Ad van Hattum in de afgelopen 35 jaar.
Een mooie verzameling van Elektrotechniek van HattumWij nodigen u van harte uit om deze tentoonstelling te komen bekijken. Loop gerust ‘ns binnen.


PRIKBORD

9 okt: Meebewegen met het leven
Den Domp, aanvang 19:30 uur
18 okt: Raadsplein
In het gemeentehuis; aanvang 20.00 uur
25 okt: Raadsvergadering
In het gemeentehuis; aanvang 20.00 uur
1 nov: Raadsvergadering
In het gemeentehuis; aanvang 20.00 uur

U bent van harte welkom!


Downloadbestand
(.pdf) ca. 138 KB
Download bestand


Ingevoerd op 06.10.2018 door victor