02.09.2018 | Gemeente
logo-gemeente.jpg NIEUWS GEMEENTE HAAREN WEEK 35

FINANCIELE BIJDRAGE BURENDAG 22 september 2018

Burendag is een landelijk initiatief van Oranjefonds en wordt gesponsord door onder meer Douwe Egberts. Het doel van deze dag is een gezellig samenzijn met de buurt, waarbij je ook “iets goeds” doet samen met, en voor je buurt.
Burendag is altijd op de 4e zaterdag van september, dit jaar is dat 22 september;


De “pot” van het Oranjefonds voor sponsoring van burendag is inmiddels leeg, maar initiatiefnemers kunnen wel hun activiteit aanmelden op de website www.burendag.nl en een gratis “Burendag feestpakket” aanvragen als de activiteit uiterlijk 1 september is aangemeld. Ook voor tips en inspiratie en bijvoorbeeld een modeluitnodiging voor de buurt kunt u terecht op deze site.

B&W van Haaren hebben besloten om, evenals voorgaande jaren, per buurtinitiatief een bedrag van maximaal € 250,- beschikbaar te stellen voor buurten uit de gemeente die mee doen aan de activiteiten rondom Burendag 2018.
Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
Er wordt in de buurt/straat een activiteit georganiseerd, waarbij buurtbewoners iets goeds doen voor elkaar en/of de buurt. Dat is het geval als de activiteit
- de veiligheid bevordert en/of
- de sportiviteit bevordert en/of
- een schone leefomgeving bevordert en/of
- ontmoeting stimuleert met buurtbewoners, die doorgaans niet zo zichtbaar zijn en/of
- jong en oud met elkaar samenbrengt en/of
- de sociale verbinding van buurtbewoners met elkaar stimuleert;
De activiteit vindt plaats op vrijdag 21, zaterdag 22 of zondag 23 september 2018;
Tenminste drie buurtbewoners betrokken (gezinsleden niet meegerekend) zijn betrokken bij het initiatief.
De aanvraag wordt gedaan vóór 14 september 2018 met behulp van het online aanvraagformulier op www.haaren.nl/burendag. Het is van belang om te weten dat geen subsidie wordt gegeven voor activiteiten, die uitsluitend bestaan uit samen eten en drinken.
Mensen in een huurwoning hebben ook de mogelijkheid om bij Woonveste een bijdrage voor burendag te vragen. Deze bedraagt maximaal € 150,-. In dat geval kan bij de gemeente een extra bijdrage van € 100,- worden aangevraagd. Dit betekent voor burgers wel een extra aanvraag, maar deze is via een standaardformulier zonder al te veel rompslomp aan te vragen. Normaal gesproken komt de bijdrage ook van twee instanties (Woonveste en Oranjefonds).
Voor inwoners met een huurwoning die geen bijdrage van Woonveste ontvangen zal de gemeente beoordelen of zij de volledige bijdrage van € 250,- van de gemeente kunnen ontvangen.

Aanvragen, die vóór 14 september binnen zijn (let op: sluiting van de indieningstermijn is dus op donderdag 13 september om 23.59 uur) krijgen antwoord vóór donderdag 20 september, zodat voorafgaand aan de activiteit duidelijk is of de organisatie op een bijdrage van de gemeente kan rekenen en hoe hoog die bijdrage is.
AFVAL NIET OPGEHAALD, WAT NU? BEL OF MAIL DE AFVALSTOFFENDIENST!
Als uw afval onverhoopt niet is opgehaald, neem dan contact op met de Afvalstoffendienst.
De Afvalstoffendienst uit Den Bosch haalt voor u namens de gemeente Haaren het afval op.
Als u deze dienst belt hoort u meteen wat de oplossing kan zijn en wanneer de Afvalstoffendienst eventueel terug komt. Als u alleen een melding bij de gemeente maakt, dan zet de gemeente deze door naar de Afvalstoffendienst die vervolgens contact met u opneemt. Dit werkt vertragend in de afhandeling.
U kunt op twee manieren een melding doen bij de Afvalstoffendienst.
Bellen : 073 – 615 65 06 (dit nummer is speciaal voor de inwoners van de gemeente Haaren)
Mailen : klantenservice-afv@s-hertogenbosch.nl

GFT gratis!
Wij proberen onze inwoners te stimuleren om zo goed mogelijk hun afval te scheiden. Hiervoor halen wij waardevolle stromen zoals papier en kunststofverpakkingen frequenter aan huis op. Het inzamelen van GFT-afval is sinds begin 2018 gratis! U betaalt dus niets extra’s als u uw groene container aan straat zet. Voor restafval betaalt u voor het legen van de container.

Wist u dat u voor restafval (grijze container) en GFT-afval (groene container) uit drie verschillende maten containers kunt kiezen? Namelijk 60, 120 of 240 liter.

Waar moet de chipszak in?
Weet u soms niet meer welk afval in welke bak/zak hoort? Dan biedt de website www.afvalscheidingswijzer.nl van Milieu Centraal een handige tool. Er is ook een app beschikbaar. Waar moet de chipszak het lege melkpak in bijvoorbeeld? Check de website of de app en doe er uw voordeel mee!

Meer informatie over afval?
Kijk op de website van de gemeente, www.haaren.nl of op de website van www.afvalstoffendienst.nl. U kunt ook de Afvalstoffendienst.nl App downloaden. In deze app staat o.a. de afvalkalender en kunt u instellen dat u een waarschuwing krijgt als het afval aan de straat kan. Eventuele wijzigingen worden ook via de App doorgegeven. Zo blijft u op de hoogte!WIJZIGING LOCATIE BIJEENKOMST DRAAGVLAKONDERZOEK TILBURG

Enkele weken geleden meldde de gemeente Haaren dat de gemeente Tilburg een informatiebijeenkomst organiseert op 5 september. Deze bijeenkomst gaat over de toevoeging van Biezenmortel aan Tilburg en vindt plaats in het kader van draagvlakonderzoek onder de eigen bevolking. Deze bijeenkomst is er daarom in de eerste plaats voor Tilburgers, maar inwoners van Biezenmortel zijn ook van harte welkom. De locatie van deze bijeenkomst is gewijzigd naar het Raadhuis in Udenhout (Slimstraat 2). Op 5 september bent u daar welkom om 19.30 uur.AFSPRAKEN OVER HET MAAIEN VAN SLOTEN WIJZIGEN? MELD HET ONS!

In de gemeente Haaren liggen, verdeeld over vier dorpen, ca. 155 km watergangen (sloten) die jaarlijks geheel of gedeeltelijk gemaaid worden.

Het uitgangspunt hierbij is dat de gemeente Haaren de sloot maait en het vrijkomende slootmaaisel deponeert bij de eigenaar die grond bezit langs deze watergang. Wij houden ons hierbij aan het beleid van het slotenbeheer in de “Verordening waterhuishouding Noord-Brabant”.


Om schade aan drainage- en regenwaterafvoeren te voorkomen tijdens de maaiwerkzaamheden aan de sloten, moeten de eigenaren deze afvoeren in het werk duidelijk aangeven.

Indien u, als eigenaar of pachter, eerder gemaakte afspraken wilt muteren of nieuwe afspraken wilt maken, uiteraard binnen het vastgestelde beleid, dan kunt u dit doorgeven tot vrijdag 21 september 2018 per e-mail via w.d.kadt@haaren.nl. Vermeld dan tevens het kadastrale nummer.
Na deze datum is het helaas niet meer mogelijk om voor dit jaar nog mutaties door te geven.

Het slotenonderhoud vindt plaats in de periode oktober t/m december 2018.
Van 2017 tot en met 2022 wordt het slotenbeheer uitgevoerd door Loon-, maai- en grondwerken J. Bouw BV uit Beek en Donk.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Ruimte en Samenleving van de gemeente Haaren, Willem Jan de Kadt via telefoon (0411) 62 72 82.PRIKBORD

6 sep: Raadsplein
In het gemeentehuis; aanvang 20.00 uur
20 sep: Raadsvergadering
In het gemeentehuis; aanvang 20.00 uur

U bent van harte welkom!

Ingevoerd op 02.09.2018 door victor