13.08.2018 | Gemeente
2018-07-21-gemeente-brand.jpg Rookverbod van kracht in delen gemeente Haaren

In verband met de aanhoudende droogte en bijbehorend brandgevaar kondigt het college van B&W een rookverbod af per 27 juli 2018. Dit verbod geldt voor alle natuur- en recreatiegebieden binnen het grondgebied van de gemeente Haaren alsmede binnen een afstand van 30 meter daarvan.

Ook is er een verbod om in dezelfde gebieden of binnen een afstand van honderd meter daarvan, smeulende of brandende voorwerpen te laten vallen, weg te werpen of te laten liggen.

De genoemde maatregelen zijn afgestemd met de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en duren zolang de door deze Veiligheidsregio afgekondigde fase 2 (met betrekking tot de natuurbrandfase) van kracht is.

De gemeente Haaren bedankt iedereen voor hun begrip en medewerking.

Ingevoerd op 13.08.2018 door victor