13.05.2018 | Gemeente
logo-gemeente.jpg GESPREKSRONDE EN CONSULTATIE ESCH

De gemeente gaat terug naar Esch om meer antwoorden op te halen bij de inwoners over de voorkeursgemeente na herindeling. Deze voorkeur is in de gespreksronde die vorige maand plaatsvond al gepeild onder de inwoners van al onze dorpen. Iedereen die een reactie heeft gegeven krijgt een (persoonlijke) terugkoppeling.

Beeld gespreksronde
Voor de dorpen Biezenmortel, Haaren en Helvoirt ziet het college van B&W geen aanleiding om verder onderzoek te doen naar de voorkeur van inwoners wat betreft de herindelingsgemeente.
Voor Esch geeft een eerste inventarisatie van de gespreksronde geen helder antwoord op de vraag bij welke gemeente het dorp wil aansluiten bij de herindeling. De voorkeur van de inwoners van Esch voor Boxtel of Vught is een factor in de besluitvorming. Eerdere onderzoeken worden ook in de besluitvorming meegenomen (zoals het Dorpsontwikkelingsplan Esch en het rapport Wagenaar Hoes).

Consultatie Esch
In Esch ontvangen alle huishoudens een brief met reactieformulier en retourenvelop. Iedereen die tijdens de gesprekronde niet al een voorkeur heeft uitgesproken voor Boxtel of Vught als toekomstige gemeente heeft de mogelijkheid om dat alsnog te doen. Dit is ook mogelijk als de voorkeur is veranderd. Eventueel kan dit ook digitaal. De nieuw binnengekomen reacties worden bij de eerder in de gespreksronde opgehaalde reacties gevoegd. De reactietermijn van de consultatie in Esch eindigt op 13 mei.

Tijdlijn onder voorbehoud
Na 13 mei wordt hard gewerkt aan een raadsvoorstel over hoe het grondgebied van de gemeente Haaren moet worden opgesplitst. Op 5 juni neemt het Haarense college een besluit over dit voorstel aan de gemeenteraad.

In het Raadsplein van 21 juni kunnen inwoners zich laten informeren over het voorstel aan de Haarense raad. Op 5 juli wordt er door de gemeenteraad een principebesluit over genomen.

In december 2018 wordt het definitieve herindelingsontwerp voorgelegd aan alle betrokken gemeenteraden om gelijktijdig te worden vastgesteld. Na vaststelling ligt het herindelingsontwerp ter inzage en hebben inwoners de gelegenheid om zienswijzen in te dienen.

Achtergrondinformatie
De gemeenteraad besloot op 21 december 2017 tot opsplitsing van de gemeente Haaren. Eén van de stappen in het proces van opsplitsing is het bepalen aan welke gemeenten onze dorpen worden toegevoegd.

Ingevoerd op 13.05.2018 door victor