13.05.2018 | Gemeente
logo-gemeente.jpg NIEUWS GEMEENTE HAAREN

HET GEMEENTENIEUWS IS VERHUISD

Beste inwoners van de gemeente Haaren,

Vanaf 1 april plaatst de gemeente haar redactionele nieuws in de lokale bladen en op de lokale websites. Die bladen en websites worden zeer goed gelezen en bezocht. Het is de bedoeling dat we als gemeente zo een bijdrage leveren aan het versterken van de kracht en de eigenheid van de vier dorpen. De eigenheid onderstrepen in plaats van te streven naar eenduidigheid. Dit betekent samenwerken met de dorpsbladen, die vol trots door en voor inwoners gemaakt worden.


Redactionele publicaties
Het gaat dus om de redactionele publicaties, de publicaties die tot nog toe stonden op de eerste gemeentepagina in de Meierij. Als voorbeelden: aankondiging van inwonersavonden, informatie over woningbouwplannen, toeristische informatie, berichten van de GGD, plaatsen van bladcontainers, informatie over afval enz.

Concreet gaan de publicaties naar het Haarens Klokje, t Pomphuiske, Het Esseblad en de Wegwijzer en de sites haaren.nu, helvoirt.net, eschweb en udenhoutcentraal.nl. Bij die media heeft de gemeente advertentieruimte ingekocht. Daarnaast plaatst HaarenEEN ook gemeentenieuws op haar site.
Biezenmortel heeft geen eigen lokale media maar doet van oudsher al mee met Udenhout. Vandaar onze keuze voor het Udenhoutse blad en de Udenhoutse website.

Openbare bekendmakingen
Daarnaast hebben we uiteraard nog de openbare bekendmakingen, de verplichte publicaties over vergunningaanvragen, verkeersmaatregelen etc. Deze berichten worden wekelijks geregistreerd op de site overheid.nl. Gezien de vergrijzing in de dorpen en daarmee samenhangend het aantal mensen dat geen gebruik maakt van de computer, worden die openbare bekendmakingen de komende twee jaar ook nog gepubliceerd in weekkrant de Meierij.

MILIEUSTRAAT GESLOTEN

I.v.m. het Rebirth festival is de milieustraat op zaterdag 7 april vanaf 12:00 uur gesloten.KLEINE TENTOONSTELLING IN DE VITRINEKAST IN HET GEMEENTEHUIS

Vanaf 27 maart tot eind mei vindt u in de vitrinekast in de hal.
Een verzameling schrijfbenodigdheden van Henk van Helvert.

Deze omvat zowel de middelen om te schrijven. (ganzenveren, griffels, potloden, vulpotloden, penhouders, vulpennen en balpennen) als de dragers (perkament, papyrus, papier en leien)
Kortom van alles wat met schrijven te maken heeft.

Wij nodigen u van harte uit om te komen kijken. Loop gerust ns binnen.PRIKBORD

Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn:
Dinsdag 3 april bijeenkomst opsplitsing gemeente in HelvoirThuis, inloop vanaf 19.00 uur.
Woensdag 4 april bijeenkomst opsplitsing gemeente in De Vorselaer, inloop vanaf 19.00 uur.
Donderdag 5 april Raadsplein in het gemeentehuis; aanvang 20.00 uur.
Maandag 9 april bijeenkomst opsplitsing gemeente in het gemeentehuis van Haaren, inloop vanaf 19.00 uur.
Dinsdag 10 april bijeenkomst opsplitsing gemeente in de Es, inloop vanaf 19.00 uur
Donderdag 19 april Raadsvergadering in het gemeentehuis; aanvang 20.00 uur.


U bent van harte welkom!

PDF-Versie in Download


Downloadbestand
(.pdf) ca. 107 KB
Download bestand


Ingevoerd op 13.05.2018 door victor