13.05.2018 | Gemeente
logo-gemeente.jpg Uitnodiging gespreksronde opsplitsing gemeente Haaren

Uitnodiging gespreksronde opsplitsing gemeente Haaren
De gemeenteraad besloot op 21 december 2017 tot opsplitsing van de gemeente Haaren bij voorkeur per 1 januari 2021, maar uiterlijk 1 januari 2022. Eén van de stappen in het proces van opsplitsing is het bepalen aan welke gemeente de dorpen Biezenmortel, Esch, Haaren en Helvoirt worden toegevoegd en hoe de begrenzing exact wordt. De gemeente vindt het van belang dat daar breed draagvlak voor bestaat. Vandaar dat wij u uitnodigen om daarover mee te denken, een mening te geven en voorstellen te doen. Daarvoor organiseert de gemeente een gespreksronde met bijeenkomsten in de vier dorpen.


Wat willen we van u weten?
De twee kernvragen zijn:
* Bij welke gemeente wilt u dat uw dorp aansluit?
* Welke begrenzing moet daarbij worden aangehouden?
Praatprent gespreksronde
Als startdocument is een zogenaamde praatprent opgesteld. Daarbij is uitgegaan van:
* De gemeentegrenzen uit 1996 toen de gemeenten Esch, Helvoirt en Haaren werden
samengevoegd tot de nieuwe gemeente Haaren;
* De gemeentegrenzen uit 1997 toen het dorp Biezenmortel werd samengevoegd met de
gemeente Haaren;
* Maatwerk uitsluitend op basis van onlogische situaties.
De praatprent kunt u vinden:
* Op www.haaren.nl/toekomst
* In de gemeenschapshuizen in Biezenmortel, Esch, Haaren en Helvoirt;
* In het gemeentehuis.
* Als bijlage (pdf) van dit artikel

Toelichting begrenzing
De gemeente realiseert zich dat de begrenzing gevoelig kan liggen. Zo kunt u als inwoners onderling een verschillende oriëntatie hebben, bijvoorbeeld door werk, sportverenigingen of familiebanden. Van meerdere inwoners en inwonersgroepen heeft de gemeente brieven en telefoontjes ontvangen over de begrenzing. Soms met een éénsluidende visie, maar ook met de eigen constatering dat een buurt niet altijd op dezelfde lijn zit.
Hoe kunt u reageren?
* Door tijdens de gespreksavond een reactieformulier in te (laten) vullen;
* Door een brief te sturen naar de gemeente Haaren, Postbus 44, 5076 ZG Haaren;
* Door een mail te sturen naar <a href="mailto:gemeente@haaren.nl">gemeente@haaren.nl</a> met als onderwerp begrenzingdorpen;
* Door op www.haaren.nl/toekomst het reactieformulier te downloaden, in te vullen en naar de
gemeente te sturen;
* Reacties kunt u indienen tot en met 16 april 2018.
Waar en wanneer zijn de gespreksavonden?
* Helvoirt: 3 april, HelvoirThuis;
* Biezenmortel: 4 april, gemeenschapshuis De Vorselaer;
* Haaren 9 april, gemeentehuis Haaren;
* Esch 10 april, Dorpshuis De Es.
De inloop is bij alle avonden vanaf 19:00 uur. De gespreksavonden zelf starten om 19:30 uur met een presentatie en toelichting op de praatprent. Deze presentatie en toelichting worden herhaald om 20:30 uur. Op meerdere plaatsen in de zaal kunt u op panelen kennis nemen van de praatprent en afzonderlijke delen daarvan. Ter plaatse geven medewerkers van de gemeente op uw verzoek uitleg.
Ook kunnen ze ter plekke uw reactie noteren, als u daar prijs op stelt.

In de bijlage de praatprent


Downloadbestand
(.pdf) ca. 5 MB
Download bestand


Ingevoerd op 13.05.2018 door victor