/// Printversie ///


NIEUWS GEMEENTE HAAREN
ELKE DRUPPEL TELT IN HAAREN
Het is kurkdroog in Midden-Brabant en dat houdt voorlopig aan. Iedereen moet zijn steentje bijdragen, want elke druppel telt. Samen met het waterschap de Dommel heeft de gemeente Haaren naar manieren gezocht om minder (grond)water te verbruiken.


Ondergrondse regenton
De gemeente Haaren stopt met het gebruik van grondwater om bomen en jonge aanplant te besproeien. Vanaf nu gebruiken we het water dat ondergronds ligt opgeslagen in onze hemelwaterriolen. Dit zijn een soort grote ondergrondse regentonnen. Elk dorp in de gemeente Haaren heeft een (of meer )geschikt hemelwaterstelsel waar water uit getapt kan worden. Bijkomend voordeel is dat we niet steeds met de tractor naar de gemeentewerf hoeven te rijden omdat in ieder dorp water beschikbaar is.


----------

VEILIG THUIS
De corona-maatregelen hebben nog steeds impact op het leven van iedereen. We hebben nog steeds beperkte bewegingsvrijheid. Doordat gezinsleden meer op elkaars lip zitten kan dit leiden tot (meer) spanningen in gezinnen of tussen partners. Dit vormt een extra risico voor (het ontstaan van) huiselijk geweld.

Veilig Thuis heeft daarom 2 initiatieven gelanceerd:
Chatfunctie
Inwoners van Brabant Noordoost kunnen gebruik maken van de chat voor hulp en ondersteuning. U kunt met een medewerker van Veilig Thuis chatten op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.
Het codewoord masker 19
Slachtoffers van huiselijk geweld die weinig bewegingsruimte hebben, bijvoorbeeld omdat de pleger van het geweld continu in de buurt is, kunnen bij hun apotheek het codewoord masker19 noemen. Dit is voor de apotheker het signaal dat het slachtoffer hulp nodig heeft en Veilig Thuis ingeschakeld moet worden.


------------


CycloMedia maakt foto’s in de gemeente HAAREN
Binnenkort maakt CycloMedia foto’s in de gemeente Haaren. Cyclomedia is een Nederlands bedrijf gevestigd in Zaltbommel, dat gespecialiseerd is in het grootschalig en systematisch in beeld brengen van de omgeving. Met speciaal uitgeruste voertuigen maakt men 360 graden panoramafoto’s vanaf de openbare weg. Deze opnamen bevatten mogelijk persoonsgegevens, zoals herkenbare gezichten en kentekens, op grond waarvan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) van toepassing is.

Privacywetgeving
CycloMedia heeft een gerechtvaardigd belang om persoonsgegevens te verwerken op grond van artikel 6.1 sub f AVG. De verwerkingsdoeleinden van de opnamen betreffen de registratie en verwerking van beelden in een database om deze beelden – onder strenge voorwaarden – ter beschikking te stellen aan publieke en private organisaties. Deze beelden worden vervolgens gebruikt voor onder andere inspectie en beheer van de openbare ruimte, visuele ondersteuning bij de implementatie en uitvoering van wetgeving en ontwikkeling van ruimtelijke plannen. In de opnamen die CycloMedia binnenkort maakt wordt privacy gevoelige informatie, zoals herkenbare personen en/of kentekens van auto’s, onherkenbaar gemaakt (‘geblurd’). De geblurde opnamen bewaart CycloMedia om te kunnen voldoen aan haar contractuele verplichtingen met afnemers en voor back-up doeleinden. CycloMedia heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld om toezicht te houden op de toepassing en naleving van AVG.
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen
Voor vragen, verzoeken tot inzage, rectificatie, wissing, beperking van de verwerking, gegevensoverdraagbaarheid of het aantekenen van bezwaar kunt u contact opnemen met
CycloMedia Technology BV, Postbus 2201, 5300 CE Zaltbommel of privacy@cyclomedia.com

Meer informatie
Voor meer informatie kijkt u op de website www.cyclomedia.com.

---------

AFSPRAKEN MAKEN ONLINE WEER MOGELIJK
U kunt weer digitaal, via de website haaren.nl, een afspraak maken voor bijvoorbeeld het aanvragen van een rijbewijs of paspoort. Voor het ophalen van uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs, afgeven van brieven of een gevonden voorwerp, maar ook voor het ophalen van zakken voor het plastic kunt u gewoon binnenlopen tijdens onze openingstijden.

--------

Pagina printen

Pagina sluiten