/// Printversie ///


NIEUWS GEMEENTE HAAREN
Vijf gedecoreerden in gemeente Haaren
Burgemeester Yves de Boer informeerde vrijdag 24 april vijf inwoners van de gemeente Haaren dat ze een Koninklijke onderscheiding kregen. Vanwege het coronavirus kon hij de versierselen niet direct opspelden maar bleef het bij een telefoongesprek, het werden bijzondere gesprekken.


Op een nader te bepalen moment ontvangen alle gedecoreerden in het bijzijn van familie, vrienden, collega’s alsnog de versierselen die horen bij de Koninklijke onderscheiding. Wanneer dit plaats vindt is afhankelijk van het coronavirus en wordt bepaald door de Kanselarij der Nederlandse Orden.

De gedecoreerden in onze gemeente zijn:

Mevrouw C.J.M. van Esch – Jansen wonende te Helvoirt is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Tine van Esch ontvangt de Koninklijke onderscheiding voor:

Vanaf 1995 : vrijwilliger bij de Vughtse Sportclub Prins Hendrik;
Vanaf 2005 : vrijwilliger en bestuurslid (sinds 2009) bij de Zonnebloem, afdeling Helvoirt;
2007 – 2016 : mantelzorger bejaarde vrouw;
Vanaf 2018 : vrijwilliger bij Coöperatie Duurzame Energie Haaren.


Mevrouw H.M. Schellekens wonende te Helvoirt is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Lena Schellekens ontvangt de Koninklijke onderscheiding voor:

Vanaf 1989 : vrijwilliger bij de H. Nicolaaskerk in Helvoirt;
Vanaf 1999 : vrijwilliger bij de Vereniging 55+ in Helvoirt.


De heer J.H.P. van Abeelen wonende te Haaren is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Jan van Abeelen ontvangt de Koninklijke onderscheiding voor:

1974 – 2019 : vrijwilliger en bestuurslid Buurtvereniging De Kantdabbers;
Vanaf 1994 : vrijwilliger en bestuurslid (sinds 2019) bij jeu-de-boulesclub ’t Haarens Buutje;
Vanaf 2009 : vrijwilliger bij Klein Karwei, onderdeel van de KBO, afdeling Haaren;
Vanaf 2012 : vrijwilliger bij de H. Lambertuskerk in Haaren.


Mevrouw M.J. Koelewijn – Zeelenberg wonende te Helvoirt is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Marianne Koelewijn ontvangt de Koninklijke onderscheiding voor:

Vanaf 1989 : vrijwilliger Protestantse Gemeenschap Helvoirt/Haaren;
Vanaf 2013 : vrijwilliger Jeroen Bosch Ziekenhuis/Unie van Vrijwilligers.


Mevrouw M.P.J. Denissen – Schoenmakers wonende te Haaren is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Marion Denissen ontvangt de Koninklijke onderscheiding voor:

1987 – 1992 : vrijwilliger St. Jozef Parochie in Haaren;
1988 – 1996 : vrijwilliger Haarense Revue;
1992 – 2014 : vrijwilliger en bestuurslid Stichting BV Tonpraot;
1992 – 2004 : vrijwilliger H. Lambertuskerk in Haaren;
1995 – 2005 : vrijwilliger basisschool Klim-op;
Vanaf 2004 : bestuurslid Caritas;
Vanaf 2016 : vrijwilliger en bestuurslid HaarenEEN.


-----------


VERSOEPELING MAATREGELEN SPORT
De regering kondigde dinsdagavond aan dat er vanaf 29 april a.s. versoepeling van de corona-regels komt voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar. Deze versoepeling houdt in dat zij onder begeleiding buiten kunnen sporten. Concreet betekent het dat kinderen tot en met 12 jaar in georganiseerd verband en onder begeleiding samen buiten kunnen sporten. Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen ook in georganiseerd verband buiten sporten, maar alleen met inachtneming van 1,5 meter afstand. Deze eis stelt beperkingen aan het aantal sporters. Officiële wedstrijden zijn nog niet toegestaan. Het bovenstaande betekent dat sportaanbieders – als ze voor deze groepen sport aanbieden – de activiteiten vanaf 29 april weer kunt hervatten. Uiteraard onder de genoemde voorwaarden.

Wat mag wel en wat mag niet?
Op dit moment moeten de algemene regels, die de regering aankondigde, in verordeningen worden vastgelegd. Daar wordt de komende dagen aan gewerkt in regionaal verband. Zodra de verordeningen zijn aangepast worden ze gepubliceerd en treden ze in werking. In die verordeningen staat wat de voorwaarden zijn voor het aanbieden van sportactiviteiten.

Duidelijk is al wel dat er geen ouders of andere belangstellenden aanwezig mogen zijn bij de sportactiviteiten: alleen de begeleiders zijn als volwassenen aanwezig. Het spreekt voor zich dat het aantal begeleiders tot een minimum beperkt moet blijven.

Meer informatie
Wilt u meer weten? Op onze website, onder de knop Corona vindt u een nieuwsitem met meer informatie.

-----------

Processierupsen
De (eiken)processierups zorgt voor overlast bij inwoners. Vorig jaar leidde dit tot een recordaantal meldingen. Dit jaar pakken we de processierups daarom goed aan met deze (preventieve) maatregelen.

Wat wij doen
In het najaar deelde de gemeente 750 vogelhuisjes uit aan inwoners. De koolmezen en andere vogels die hierin hun nesten maken eten processierupsen.
Ook spuiten we in de maanden april en mei eikenbomen preventief in met een bestrijdingsmiddel. Dit gebeurt vooral bij zoals scholen, verpleeghuizen, sportparken en verbindingswegen tussen dorpen.
In de periode mei t/m juli is de overlast door de processierups het grootst. Rupsen en nesten worden dan zoveel mogelijk verwijderd. Hiervoor hebben we afspraken gemaakt met professionele bestrijders. Ook bij het verwijderen van nesten geldt dat we voorrang verlenen aan het verwijderen van nesten op drukke plekken.
Nog meer weten over wat de gemeente doet om de processierups te bestrijden? Kijk dan op www.haaren.nl/rups.

Wat u kunt doen
Ook u kunt voorzorgsmaatregelen nemen om de overlast van de processierups te beperken. Bijvoorbeeld door de natuurlijke vijanden van de processierups, zoals de koolmees en de bij, een handje te helpen. Beplanting rondom de boomstronk helpt, evenals het ophangen van vogelhuisjes.

Melding doorgeven
Ziet u processierupsen? Meld dit bij de gemeente via www.haaren.nl/melding of via de Fixi-app.

De bestrijders verwijderen zoveel mogelijk processierupsen en nesten. Daarbij verlenen we voorrang aan meldingen van overlast op drukbezochte plekken, zoals scholen en verbindingswegen tussen dorpen.

Bent u eigenaar van de boom? Dan hoeft u dit niet te melden en bent u zelf verantwoordelijk voor de bestrijding. Verwijder nesten of rupsen niet zelf! Huur hiervoor altijd professionele bestrijders in.

Leefbaarheid
Het is belangrijk om te onthouden dat alle (preventieve) bestrijdingsmaatregelen de overlast door de processierups niet volledig kunnen voorkomen of verhelpen. Maar door de maatregelen nu en de in de toekomst te blijven nemen, beperken we de overlast wel.

Meer weten over de processierups?
Meer informatie over de processierups vindt u op www.processierups.nu en op www.rupsen.info
Wilt u meer weten over hoe de gemeente Haaren de processierups aanpakt? Kijk dan op www.haaren.nl/rups.

-----------

dodenherdenking 4 mei 2020
Dit jaar is er een aangepast programma op 4 mei:
Om 18.00 uur legt een lid van het college van B&W samen met 1 of 2 leden van het betrokken comité een krans bij het monument in Esch, Haaren en Helvoirt en we houden een moment van stilte. Er is geen toespraak.
Ook u heeft de mogelijkheid om, op gepaste wijze vanwege het coronavirus, tussen 18.00 uur en zonsondergang een eigen bloem neer te leggen bij het monument.

-----------

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN BEVRIJDINGSDAG
Op dit moment gelden er al gewijzigde openingstijden. Met Bevrijdingsdag komt hier nog een wijziging bij. Op dinsdag 5 mei is het gemeentehuis de hele dag gesloten.

-------

DIE VERDIENT EEN LINTJE!
Lintjesregen 2020 op 24 april was vanwege het coronavirus sober. Toch ontvingen vijf inwoners van onze gemeente een telefoontje met de mededeling dat ze benoemd zijn tot Lid in de Orde van oranje Nassau.
We starten nu alweer met de voorbereidingen voor de lintjesregen van 2021. Dat lijkt misschien wat vroeg, maar de deadline voor de voordracht nadert snel. Wilt u iemand voordragen voor een Koninklijke onderscheiding in 2021? Zorg dan dat de ingevulde aanvraag vóór 1 juli 2019 bij ons is.

Wie komt in aanmerking?
We nodigen u graag uit eens goed om u heen te kijken. Is er iemand die zich al jarenlang op een heel bijzondere, intensieve manier belangeloos inspant voor onze gemeenschap? Misschien kent u iemand die zich steeds buitengewoon inzet voor het verenigingsleven? Of een onvermoeibare vrijwilliger die al lange tijd actief is in de zorg? Of is er iemand die zich op een ander gebied onderscheidt vanwege zijn of haar voortdurende, belangeloze inzet voor onze samenleving? Deze inwoners komen mogelijk in aanmerking voor een lintje.

Hoe werkt het?
Kent u iemand waarvan u denkt: “Die verdient een lintje”? Aarzel dan niet om een formulier aan te vragen. Dat doet u bij Janine van der Zanden, gemeente Haaren, via telefoonnummer 0411- 627282 of e-mail j.vd.zanden@haaren.nl. Zij bespreekt met u de procedure en kan u in grote lijnen vertellen of de verdiensten van de betreffende inwoner inderdaad in aanmerking komen voor een Koninklijke onderscheiding.
Bestuurders van verenigingen, instellingen en maatschappelijke organisaties kunnen dat doen, maar ook u.

Vanwege de herindeling per 1 januari 2021 nemen de toekomstige gemeenten de aanvragen al vrij snel van ons over. De aanvraag doet u dus wel nog bij de gemeente Haaren.

Pagina printen

Pagina sluiten