/// Printversie ///


NIEUWS GEMEENTE HAAREN
ADRESONDERZOEKEN, OOK IN GEMEENTE HAAREN
Wij vinden het belangrijk dat onze Basis Registratie Personen (BRP), het systeem waar alle gegevens van onze inwoners in staan, op orde is. Dan is het ook belangrijk, dat iedereen op het juiste adres staat ingeschreven, waar hij of zij daadwerkelijk woont.

Dit is helaas niet altijd het geval.
Wellicht bent u, per ongeluk, vergeten uw nieuwe woonadres door te geven. Maar helaas maken we ook mee, dat het bewust ‘vergeten’ wordt. Wij ontvangen signalen hierover vanuit allerlei hoeken zoals de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA), door eigen selecties uit onze basisregistraties en door veldwerk van onze toezichthouders. Maar we vragen ook uw hulp als inwoner. Hoe kunt u helpen?
Meld uw verhuizing aan gemeente Haaren
Het is verplicht te melden, waar u woont. U moet ingeschreven staan op het adres waar u daadwerkelijk woont en u bent verplicht om de gemeente daarover te informeren. Ook bij een tijdelijk verblijf (vier maanden of langer) moet u uw verhuizing doorgeven. Bijvoorbeeld bij opname verpleeghuis, revalidatie, tijdelijke overbrugging i.v.m. een andere verhuizing of gevangenisstraf.
Vergeten uw verhuizing door te geven?
Doe dit alsnog, op korte termijn. Dit kan op onze website: www.haaren.nl/verhuizen. U kunt uw verhuizing ook doorgeven aan de balie van de Gemeentewinkel. Maakt u hiervoor wel eerst een afspraak?

Staat uw woning leeg?
Geef dit dan aan ons door, inclusief de reden.

Merkt u iets in uw omgeving?
Denkt u dat er iemand onterecht op uw adres staat ingeschreven? Vraag dan om een adresonderzoek. Zo’n onderzoek duurt enige tijd. Na afronding krijgt u bericht over het resultaat.
Adresonderzoek op uw adres
Als we vermoeden dat u onjuist ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen (BRP), kan een adresonderzoek worden gestart. Dit kan betekenen dat een toezichthouder aan de deur komt, die u om informatie vraagt en de situatie ter plekke beoordeelt. Een toezichthouder kan zich altijd legitimeren, dat hij namens gemeente Haaren komt.
Bent u vertrokken, onbekend waarheen?
Woont u niet meer op het adres, waarop u bij ons ingeschreven staat en kunnen wij niet achterhalen, wat uw juiste adres is, dan moeten wij u na uitgebreid onderzoek uitschrijven: vertrokken onbekend waarheen. Dit heeft gevolgen voor eventuele toeslagen waar u recht op heeft.
Meer informatie over adresonderzoek vind u ook op onze website: www.haaren.nl/adresonderzoek. Laten we er samen verantwoordelijk voor zijn. Kunnen we op u rekenen?
---------

GOEDE RESULTATEN IN 2019 MET MELDINGSAPP FIXI
Ook in 2019 hebben we weer geweldig mooie resultaten behaald met onze meldingsapp Fixi! Daar zijn we trots op en daarom delen we graag de belangrijkste resultaten.

Resultaten
In totaal zijn er vorig jaar 2139 meldingen gedaan. Dat zijn er 257 meer dan in 2018. Gemiddeld kregen we 6 meldingen per dag. Maar in juni, onze drukste maand, waren dat er wel 13 per dag. Met meldingen gaan we zo snel mogelijk aan de slag. In 2019 lukte het om ruim 95% van alle meldingen snel af te handelen! Hiervoor ontving onze buitendienst complimenten van inwoners.
Ook dit jaar gaan we weer voor een mooi resultaat!

Ook in 2020 blijft Fixi
Dus ook voor 2020 geldt; meld het met de Fixi app. Dat is snel en simpel. Waarom? Je hebt de app altijd op zak en kunt daarom direct je melding doen. Ook kun je jouw melding verduidelijken door een foto toe te voegen. De melding komt direct binnen bij de persoon die ermee aan de slag kan. Je kunt jouw melding volgen en ziet wanneer deze is afgehandeld. U vindt de app in Google Play Store App Store voor iOS .

Wilt u toch liever geen melding maken via de Fixi app? Melden kan ook via onze website www.haaren.nl of via telefonisch via 0411 62 72 82.

--------
THEMA-AVOND DEMENTIE EN ERGOTHERAPIE
Dinsdagavond 18 februari organiseert de werkgroep Dementie Vriendelijke Gemeente in het HelvoirThuis een avond waarin ergotherapie centraal staat.
Nina Hagoort werkzaam bij 073ergotherapie én lid van de werkgroep gaat tijdens deze bijeenkomst in op wat de ergotherapeut te bieden heeft: lukt het nog om uw betekenisvolle activiteiten uit te voeren? Komt u als mantelzorger nog aan uw eigen activiteiten toe? Hoe kunt u omgaan met geheugenproblemen en wat als het aankleden niet meer lukt?

Zelfstandigheid behouden
Koken, de was opvouwen, een kopje koffie zetten of aankleden. Allemaal dagelijkse handelingen die meestal heel vanzelfsprekend zijn. Wanneer iemand gaat dementeren zijn deze dagelijkse handelingen niet altijd meer vanzelfsprekend. Rollen en routines kunnen veranderen. Taken uit handen nemen is niet altijd de oplossing.
Ergotherapie richt zich op mensen die deze alledaagse handelingen steeds minder goed uitvoeren. De ergotherapeut observeert en analyseert waarom deze handelingen niet meer lukken. Het kan zijn dat dit te complex wordt, dat men de spullen niet meer kan vinden of niet meer weet hoe voorwerpen gebruikt moeten worden. Binnen de ergotherapie worden deze handelingen getraind zodat ze tóch hun zelfstandigheid behouden. Soms door een taak aan te passen, bijvoorbeeld door middel van stappenplannen of de omgeving aan te passen zodat er meer veiligheid of overzicht is.

Hoe ziet de avond eruit?
Nina geeft tijdens deze informatiebijeenkomst uitleg wat ergotherapie kan betekenen voor mensen met dementie én hun naasten. Wat kun je zelf doen om zo lang mogelijk veilig thuis te blijven wonen? U krijgt deze avond praktische tips waar u zelf mee aan de slag kunt gaan. Tevens zullen op deze avond ook verhalen van mantelzorgers aan bod komen en hun ervaring met de ergotherapie. Ergotherapie zit in het basispakket van de zorgverzekeraar.

Waar is het?
U bent welkom in het HelvoirThuis, Kloosterstraat 30, 5268 AC Helvoirt, inloop 19.00 uur, aanvang 19.30 uur. De toegang en zelfs de koffie is gratis!

Werkgroep Dementievriendelijke gemeente (DVG) Haaren bestaat uit vrijwilligers en zorg en welzijnsprofessionals uit de vier kernen van de gemeente en wordt ondersteund door de gemeente.
Meer informatie bij Ineke Matheeuwsen (06 8369 2717) of via dvghaaren@gmail.com.

---------

Helvoirt - 10 tot 28 februari
WERKZAAMHEDEN WATERLEIDING
Brabant Water heeft afgelopen week laten weten dat ze door aannemer Van Vulpen werkzaamheden laten verrichten aan de waterleiding aan de Udenhoutseweg in Helvoirt. De werkzaamheden duren van maandag 10 februari tot vrijdag 28 februari. De aannemer vervangt de waterleiding.
In mei gaat de aannemer aan de slag in de Lindelaan.

Wat betekent dit voor u?
De aannemer zorgt ervoor dat u zo min mogelijk merkt van de werkzaamheden. Toch zullen zij de aanwonenden soms moeten storen. Bij deze werkzaamheden hoort helaas ook verkeershinder. Ter plekke wordt een omleiding ingesteld, aangegeven met borden.

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties?
Neemt u dan contact op met Brabant Water, u kunt hen bereiken via telefoonnummer 073 683 80 00. Kies in het keuzemenu voor optie 1.-------


ROUTES CARNAVALSOPTOCHT
Tijdens carnaval heeft ieder dorp één of meerdere optochten. Tijdens de optochten zijn de wegen uiteraard afgesloten voor verkeer. Zodra de optocht voorbij is, gaat de weg weer open. De evenementenverkeersregelaars ter plekke leiden alles in goede banen.

Biezenmortel | zaterdag 22 februari 13.11 uur
Capucijnenstraat vanaf kruising Winkelsestraat – De Reyt – Vosselaerstraat – Capucijnenstraat tot de rotonde Biezemortelsestraat.

Biezenmortel | dinsdag 25 februari – 19.30 uur Lichtjesoptocht
Capucijnenstraat vanaf kruising Winkelsestraat – De Reyt – Vosselaerstraat – Capucijnenstraat tot de rotonde Biezenmortelsestraat.

Esch | zaterdag 22 februari 13.11 uur – Kinderoptocht
Vanaf de Markt naar de Leunisdijk – Kromakker – Looiershof – De Langvelden – achter het bejaardenhuis door naar De Es.

Esch | zondag 23 februari 12.11 uur – Grote optocht
Vanaf Kollenberg – Haarenseweg – Leunisdijk – Kromakker – Groenweg

Helvoirt | zondag 23 februari 13.41 uur
Vincent van Goghplein – Burg. v.d. Hurkstraat – Vincent van Goghstraat – Kerkstraat – Van Tilburgstraat – Bloeymanstraat – Jorisakkerstraat – Dr. Landmanstraat – Achterstraat – Lindelaan – St. Jorisstraat – Vendelstraat – Achterstraat

Haaren | zaterdag 22 februari 13.11
Haarendijk – Driehoeven – voor de kerk over Mgr. Bekkersplein – Kerkstraat – Lindelaan – Reitselaan – Haarensteijnstraat – Mgr. Bekkersplein.

-------
AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN
Tijdens carnaval hebben we afwijkende openingstijden. Dit geldt zowel voor de Milieustraat als het gemeentehuis. Hieronder een overzichtje:

Milieustraat : zaterdag 22 februari geopend van 09.00-12.00 uur
Gemeentehuis: maandag 24 en dinsdag 25 februari gesloten


------


Prikbord
20 februari: Raadsplein, 20.00 uur, gemeentehuis
5 maart: Raadsvergadering, 20.00, gemeentehuis

Pagina printen

Pagina sluiten