/// Printversie ///


NIEUWS GEMEENTE HAAREN
Woensdag 12 februari 19.00 uur | Gemeentehuis
BIJEENKOMST SANERING VOORMALIG KERKHOF KERKSTRAAT
Het komende jaar wordt het Mgr. Bekkersplein en directe omgeving opnieuw ingericht.

Vanuit onderzoeken en de lokale historische kennis is bekend dat in de omgeving van dit plein nog resten van het voormalige kerkhof in de ondergrond aanwezig zijn.
Uit de onlangs uitgevoerde archeologische proefsleuven en aanvullende (grondradar-)onderzoeken blijkt dat de daadwerkelijke omvang en de locatie van het kerkhof groter is dan eerder bekend was.

Bijeenkomst woensdag 12 februari
Graag vertellen wij u meer over de geschiedenis van het voormalige kerkhof, het te saneren gebied en hoe wij hierna omgaan met de opgravingen van de menselijke botresten.
Daarnaast krijgt u ook de planning te zien wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Koffie en thee staat vanaf 19.00 uur voor u klaar. De presentatie start om 19.30 uur en we sluiten de avond af om uiterlijk 21.00 uur. We hopen u te mogen begroeten bij de bijeenkomst in het gemeentehuis.

---------

ONTVANG DE BEKENDMAKINGEN PER E-MAIL
Sinds begin dit jaar maken we wekelijks een bulletin met daarin een samenvatting van de openbare bekendmakingen en, indien beschikbaar, de raadsinformatie.

E-mailservice
Wilt u dit bulletin in uw mailbox ontvangen? Stuur dan een mail naar communicatie@haaren.nl.
U ontvangt dan wekelijks op woensdag een mail met daarin de openbare bekendmakingen en (indien beschikbaar) de raadsinformatie.

Bulletin
Heeft u liever een bulletin op papier? Haal er dan een op bij de dorpshuizen of het gemeentehuis. Ze liggen op woensdag voor u klaar.


------[nieuws]
Maandag 10 februari | 19.30 uur Den Domp in Haaren
INFORMATIEBIJEENKOMST COLLECTIEF PARTICULIER OPDRACHTGEVERSCHAP

Interesse in het bouwen van uw eigen huis? Dan is Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) misschien iets voor jou!
CPO is een vorm van bouwen waarbij toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouwproject. Toekomstige bewoners kiezen gezamenlijk een architect en een aannemer en werken direct samen met professionele partijen in het bouwproces. Zo ontstaan er binnen ieders budget woningen, die aan alle individuele wensen voldoen.

Informatiebijeenkomst
Binnen de gemeente Haaren zijn enkele CPO projecten met succes opgeleverd. We vertellen u er graag meer over tijdens de informatiebijeenkomst. Wat is dit nu precies en hoe werkt het in de praktijk? Naast inhoud-deskundigen komen bewoners aan het woord die zelf een huis hebben gebouwd in CPO vorm, die ervaringen delen.
We starten de avond om 19.30 uur en sluiten de avond af rond 21.00 uur. We hopen u te mogen begroeten in Den Domp, Kerkstraat 26 in Haaren.

----------NIEUW: DE BOUWAPP HERINRICHTING MGR. BEKKERSPLEIN
Benieuwd naar de allerlaatste stand van zaken over de herinrichting Mgr. Bekkersplein? Volg de werkzaamheden dan via de zogenaamde Bouwapp en krijg updates automatisch binnen op uw telefoon.

App downloaden
Download de app via de Appstore of via Google Play. Als u de app heeft gedownload kunt u bovenin via de zoekbalk Herinrichting Mgr. Bekkersplein typen. Het project komt dan tevoorschijn. Door op het gele sterretje te drukken is het project ingesteld als uw favoriet.
Op deze manier hoeft u niets meer te missen over wat er buiten gebeurd.

Geen telefoon of liever anders geïnformeerd worden? Ook dat blijven we doen. Houd onze website (www.haaren.nl/mgr-bekkersplein), online media en huis-aan-huis bladen in de gaten.

------------

WIJ WETEN VAN NIX!
Samen (als ouders, sportclubs, horeca, scholen en iedereen die wil mee doen) voorkomen dat jongeren onder de 18 jaar roken en drinken. Dat is waar het om draait bij het maken van de NIX18-afspraak. En dat kan soms best lastig zijn! Daarom staan hieronder wat tips:

Geef zelf het goede voorbeeld
Onderzoek toont aan dat overmatig drinken en roken door ouders leidt tot hetzelfde gedrag bij kinderen. Er wordt daarom geadviseerd om het gebruik van alcohol en tabaksproducten zoveel mogelijk te voorkomen in het bijzijn van kinderen.

Stel duidelijke regels
Het is goed om je ook écht aan de afspraak te houden. Nix is ook dus echt Nix. Dat kan natuurlijk lastig zijn op bepaalde momenten, zoals de feestdagen. Maar als je het af en toe toestaat, geef je een signaal af dat roken en drinken bij bepaalde gelegenheden hoort. Daardoor maak je het alleen maar moeilijk om je aan de gemaakte afspraak te houden.

Focus op korte termijn risico’s
In een gesprek over NIX doe je er goed aan om te focussen op de korte termijn risico’s van roken en drinken. Risico’s op de lange termijn maken namelijk veel minder indruk op pubers.

Stimuleer positief gedrag
Je kunt nooit met zekerheid zeggen of je kind zich helemaal aan de NIX-afspraak houdt wanneer je er geen zicht op hebt. Het is daarom goed om af en toe eens te vragen of het is gelukt om het roken en drinken te weerstaan. Als dat niet zo is, probeer er dan samen achter te komen hoe dat komt. Is het wel gelukt om nee te zeggen tegen roken en drinken? Beloon dit dan door je trots uit te spreken.

Gewoon gezond
Samen op weg naar een gezonde leefstijl in de gemeente Haaren.
Hoe leef je fitter, gezonder en bewuster? Heb je een vraag of een idee over jouw leefstijl of mis je activiteiten in je dorp? Wij informeren en ondersteunen je graag. Stuur een mailbericht naar lieke.raaijmakers@ggdhvb.nl óf bel naar 088-3686758.

-------
[nieuws]
SUBSIDIE SLOOP VRIJKOMENDE AGRARISCHE BEBOUWING
Om sloop aantrekkelijker te maken stelt de gemeente ook in 2020 subsidie beschikbaar. Burgemeester en wethouders hebben op 28 januari 2020 het plafond voor subsidieaanvragen sloop van vrijkomende agrarische bebouwing vastgesteld. Er is een bedrag van € 72.380 beschikbaar voor alle aanvragen.

Wat betekent dit?
Bent u agrariër of woont u op een voormalig agrarische bedrijfslocatie en heeft u de wens gebouwen te slopen, dan kunt u in aanmerking komen voor een sloopsubsidie. De gemeente stelt € 20 per vierkante meter voor sloop beschikbaar. Wilt u precies weten welke voorwaarden gelden? Bezoek dan de gemeentelijke website of neem contact op met de medewerkers van de gemeentewinkel, zij adviseren u graag.

Meer weten?
De subsidieregeling en het subsidieaanvraagformulier kunt u vinden op onze website www.haaren.nl , zoek op ‘sloopsubsidie’. Op deze site kunt u ook een afspraak maken met de gemeentewinkel. U kunt ook bellen met (0411) 62 72 82.

Pagina printen

Pagina sluiten