/// Printversie ///


NIEUWS GEMEENTE HAAREN
Subsidie sloop vrijkomende agrarische bebouwing
Bent u agrariër of woont u op een voormalig agrarische bedrijfslocatie en heeft u de wens gebouwen te slopen? U kunt dan in aanmerking komen voor een sloopsubsidie. De gemeente stelt € 20,00 per vierkante meter voor sloop beschikbaar. Wilt u precies weten welke voorwaarden gelden, bezoek dan onze website of neem contact op met de medewerkers van de gemeentewinkel, zij adviseren u graag.


Aanvragen
De subsidieregeling sloop vrijkomende agrarische bebouwing en het subsidieaanvraagformulier kunt u online vinden op onze website: www.haaren.nl. Zoek op ‘sloopsubsidie’. U kunt op onze site ook een direct een afspraak maken met de gemeentewinkel. U kunt ook bellen met (0411) 62 72 82.


---------------------

19 november
Informatieavond voorontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening 2020’

Het bestemmingsplan Buitengebied is geactualiseerd. Aanleiding voor deze actualisatie is de wens om het beleid Vrijkomende agrarische bebouwing een plek te geven in het bestemmingsplan Buitengebied en zo procedures voor deze initiatieven te vereenvoudigen. Doordat deze actualisatie ook kansen bood om het bestemmingsplan op andere punten meer actueel te maken is iedereen in 2018 in de gelegenheid gesteld wensen en ideeën kenbaar te maken bij de gemeente Haaren.
Deze input is uitgewerkt tot een voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied.

Informatiebijeenkomst
Op dinsdag 19 november 2019 bent u welkom op onze informatiebijeenkomst in het gemeentehuis van Haaren. We geven u dan meer informatie en laten u graag de wijzigingen zien waarna er gelegenheid is tot het stellen van vragen. Koffie en thee staat vanaf 19.00 uur voor u klaar. De presentatie start om 19.30 uur en we sluiten de avond af om 21.00 uur.


Inzage
Met ingang van vrijdag 1 november 2019 ligt gedurende zes weken (tot en met donderdag 12 december 2019) het voorontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening 2020’ ter inzage. Het plan is ook te raadplegen op onze website www.haaren.nl.


------------

Week van de pleegzorg 30 oktober t/m 6 november 2019
Van 30 oktober t/m 6 november 2019 wordt voor de vijfde keer de Week van de Pleegzorg georganiseerd. Met deze landelijke actieweek wil Pleegzorg Nederland aandacht vestigen op het belang van pleegzorg en het tekort aan pleegouders. Een belangrijk onderdeel is het werven van nieuwe pleegouders.

Ook in onze regio is nog altijd een tekort aan pleegouders. Maandelijks wachten ongeveer veertig kinderen in de regio noordoost Noord-Brabant op een passend pleeggezin. In de Week van de Pleegzorg start er een nieuwe landelijke campagne en zijn er diverse bijeenkomsten en activiteiten in de regio georganiseerd om aandacht te vragen voor pleegzorg.
De gemeente is verantwoordelijk voor goede jeugdzorg en vindt het heel belangrijk dat er nieuwe pleegouders komen.

Foster Festival
Op 4 november 2019 organiseert Joyce Deijnen -als zangeres beter bekend als Camilla Blue- het Foster Festival in de Lievekamp in Oss. In september 2019 bracht zij haar nieuwe single ‘When I get home’ uit. Een ode aan haar pleegouders. Als kersverse pleegzorg ambassadrice van Stichting Oosterpoort in de regio noordoost Brabant organiseert zij een evenement voor alle pleegkinderen, pleegouders en mensen die nieuwsgierig zijn naar pleegzorg.
Alle activiteiten van deze dag staan in het teken van het thema THUIS. Vanaf 16:00 uur start het kinderprogramma met de voorstelling ‘Mispoes’. Vanaf 17:00 uur start het avondprogramma. Voor beide programma’s kun je je inschrijven, kosten € 2,50 per programma. Kaartjes zijn verkrijgbaar via de website van de Lievekamp, www.lievekamp.nl.

Van onschatbare waarde
We willen in Nederland het liefst dat alle kinderen opgroeien in een omgeving die zoveel mogelijk op een natuurlijke gezinssituatie lijkt. Dat staat in de Jeugdwet. Daarom wordt – als een kind niet meer thuis kan wonen – bijna altijd eerst gezocht naar een pleeggezin. Pleegouders zijn daarom van onschatbare waarde én heel hard nodig, voor de pleegkinderen van nu maar ook die van de toekomst. In en rondom deze week organiseert Stichting Oosterpoort verschillende voorlichtingsavonden waar een ervaren pleegouder en een pleegzorgmedewerker meer vertellen over wat pleegzorg nou precies is en inhoudt. Op de website www.verborgenhelden.nl is de agenda van deze voorlichtingsavonden te vinden.

---------

SPREEKUREN COLLEGE
Heeft u een vraag die u graag met de burgemeester of een van de wethouders wilt bespreken? Dat kan heel gemakkelijk tijdens de spreekuren. Het volgende spreekuur is maandag 4 november van 19.00 tot 20.00 uur:

wethouder Blom in HelvoirThuis in Helvoirt.
burgemeester de Boer in Den Domp in Haaren.
wethouder van Hal in De Vorselaer in Biezenmortel
wethouder Vromans in de Es in Esch.

-----------

PRIKBORD
31 oktober: raadsplein, 20.00 uur, gemeentehuis
7 november: raadsvergadering, 20.00 uur, gemeentehuis
14 november: raadsvergadering, 20.00 uur, gemeentehuis
28 november: raadsvergadering, 20.00 uur, gemeentehuis

Pagina printen

Pagina sluiten