/// Printversie ///


NIEUWS GEMEENTE HAAREN
14 tot en met 21 oktober
NATIONALE RECYCLEWEEK
Volgende week is de Nationale Recycleweek. Wecycle organiseert in Nederland de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen. De ingeleverde apparaten laat Wecycle recyclen tot nieuwe grondstoffen. Daarnaast komen schadelijke stoffen niet in het milieu en wordt de uitstoot van CO2 vermeden. Ook in onze gemeente staat een bak van Wecycle, bij de Milieustraat.


Ontvang een kadootje!
Heeft u nog een elektrisch klein apparaat thuis liggen of energiezuinige lampen die niet meer branden? Lever het in bij de Milieustraat. In ruil voor minimaal drie lampen krijgen de snelle inleveraars een leuk én leerzaam kaartspel. De Milieustraat is geopend op woensdag van 13.30 – 16.30 uur en op zaterdag van 09.00 – 15.00 uur.

------------

FESTIVAL FUTURA ZOEKT MODELLEN
Op zaterdag 30 november organiseert DEH samen met de gemeente Festival Futura. Dit jaar is het thema tweede kans = eerste keus. Geef uw oude spullen een tweede kans door ze op te knappen of er iets heel anders van te maken. Tussen 13.00 en 18.00 uur is er van alles te bekijken, te kopen en proberen op het gebied duurzaamheid.

Modeshow
Eén van de hoogtepunten is een modeshow. Hiervoor zijn we op zoek naar vijf modellen. Heeft u altijd al eens op een catwalk willen lopen, vroeger gedroomd van een modellencarrière of lijkt het u gewoon fantastisch om een keer een modeshow te lopen? Stuur dan een e-mail naar communciatie@haaren.nl en we nemen contact met u op. Ervaring is niet vereist, enthousiasme wel!

--------------------


CONTROLE DAG IN AUTOBRANCHE
In Oost Brabant werken gemeenten, Politie, Belastingdienst en Openbaar Ministerie samen om de veiligheid en leefbaarheid te bewaken. Het is een taak van de overheid, om erop toe te zien dat wet- en regelgeving wordt nageleefd en iedereen eerlijke kansen krijgt. Wanneer vermoedens bestaan dat wet- of regelgeving wordt overtreden, is het aan de samenwerkende overheid om dit te controleren en bij misstanden hier iets aan te doen. Dat doen de deelnemende partijen ieder op basis van hun eigen rol en bevoegdheden. Ook achter de schermen wordt hier dan ook hard aan gewerkt, door alle overheidspartners samen.

Controledag Haaren
Afgelopen week was een controledag in Haaren. De samenwerkende overheden bezochten in totaal 5 autobedrijven. Alle bedrijven werkten volledig mee en er werd niets aangetroffen wat tot opvolging vraagt.Uw melding helpt ons
Naast de rol van de overheid hierin is ook de rol van de inwoner of ondernemer ontzettend belangrijk! U bent de ogen en oren van de wijk en met uw oplettende blik kunnen we de georganiseerde misdaad nóg beter aanpakken. Het aantal meldingen is de afgelopen periode enorm toegenomen. Zo hebben we in de maand april 2019 een verdubbeling van het aantal drugsgerelateerde meldingen ontvangen via Meld Misdaad Anoniem ten opzichte van de maand maart 2019. Uw melding helpt ons enorm en draagt bij aan een veilige leefomgeving.

---------------

KLEINE TENTOONSTELLING IN DE VITRINEKAST IN HET GEMEENTEHUIS

Tot eind oktober vindt u in de vitrinekast in de hal
Een bijzondere verzameling van Peter Franken en anderen, ter gelegenheid
van de bevrijding van Haaren op 26 en 27 oktober, 75 jaar geleden!
Kom langs en bewonder o.a. de speciaal gegraveerde hulzen voor Haaren,
en afbeeldingen van de gedenkplaats van Haarendael.

Wij nodigen u van harte uit om te komen kijken. Loop gerust ‘ns binnen.

--------------------

MELDING DOEN? GEBRUIK FIXI
Steeds meer inwoners gebruiken de Fixi App om een melding te doen en daar zijn wij blij mee.
Het eerste half jaar van 2019 verwerkte onze buitendienst bijna 1400 meldingen. 

Volg de melding
Ziet u iets wat onze buitendienst kan fiksen? Meld het razendsnel en simpel met de Fixi App!
U kunt de melding dan volgen en zien wanneer deze is afgehandeld.

Download hem nu!
iOS gebruikers vinden de app in de Appstore, gebruikers van Android vinden de app in de Google Play Store. U kunt de melding dan volgen en zien wanneer deze is afgehandeld.

--------------
SUBSIDIEREGELING HERBESTEMMING MONUMENTEN
De landelijke ‘Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten’ is weer opengesteld. De subsidieregeling heeft betrekking op het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoek ten behoeve herbestemmen en het wind- en waterdicht houden van monumentale objecten. Niet alleen voor rijksmonumenten, maar ook voor gemeentelijke monumenten en andere karakteristieke gebouwen kan op deze regeling een beroep worden gedaan.
Aanvragen kunnen worden ingediend in de periode 1 oktober tot en met 30 november 2019.
 
Gratis ondersteuning en meer informatie?
Vanwege het grote cultuurhistorische en maatschappelijke belang van herbestemming biedt het Monumentenhuis Brabant gratis ondersteuning aan bij het indienen van de subsidieaanvraag. Belangrijk is dat de goede onderzoeksvragen worden gesteld en dat alleen zaken worden onderzocht die ook echt van belang en nodig zijn.
Het Monumentenhuis Brabant heeft ruime expertise op het gebied van herbestemmingsonderzoek en wil u graag van dienst zijn. Voor meer informatie kunt u mailen naar h.gunter@monumentenhuisbrabant.nl of neem een kijkje op www.monumentenhuisbrabant.nl.
 
------------
Donderdag 24 oktober
INLOOPBIJEENKOMST HERINRICHTING MGR. BEKKERSPLEIN
Graag nodigen wij u uit voor een inloopavond over de herinrichting van het Mgr. Bekkersplein en de Kerkstraat. De avond is op donderdag 24 oktober tussen 18.30 -20.30 uur in het gemeentehuis. U kunt op ieder gewenst moment tussen 18.30 en 20.30 uur binnen lopen.
Wat laten we zien?
Op deze avond kunt u het definitieve ontwerp en de planning van de werkzaamheden bekijken. Ook lichten wij graag toe welke belangrijke duurzame keuzes wij gemaakt hebben op het gebied van materialen en maatregelen.

U komt toch ook?!

------------
PRIKBORD
24 oktober: Raadsplein, 20.00 uur, gemeentehuis
24 oktober: Inloopavond Mgr. Bekkersplein, 18.30 – 20.30 uur
31 oktober: Raadsplein, 20.00 uur, gemeentehuis
7 november: Raadsvergadering, 20.00 uur, gemeentehuis
14 november: Raadsvergadering, 20.00 uur, gemeentehuis
28 november: Raadsplein, 20.00 uur, gemeentehuis

Pagina printen

Pagina sluiten