/// Printversie ///


Zeven gedecoreerden in gemeente Haaren
Waarnemend burgemeester Yves de Boer reikt vrijdag 26 april maar liefst zeven Koninklijke onderscheidingen uit. Alle zeven inwoners zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
De gedecoreerden in de gemeente Haaren zijn:
De heer L.T. Schevers (18 januari 1946) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Luciën Schevers ontvangt de Koninklijke onderscheiding voor de volgende activiteiten:
- Vanaf 2003: vrijwilliger en bestuurslid van de biljartvereniging Esch;
- Vanaf 2008: vrijwilliger bij KBO afdeling Esch;
- Vanaf 2012 technisch ondersteuner bij de radiozender Radio Maria Nederland.
Luciën Schevers ontvangt de Koninklijke onderscheiding om 09.30 uur op het volgende adres:
Romeinseberg 1a in Esch.
-----------
Mevrouw B.M.C. Verhoeven-Hullegie (21 april 1950) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje
Nassau. Berna Verhoeven-Hullegie ontvangt de Koninklijke onderscheiding voor de volgende
activiteiten:
- Vanaf 1980: mede-initiatiefnemer, medeorganisator en penningmeester van de werkgroep voor de
jaarlijkse wandeltocht ‘Te voet te veld’ te Helvoirt;
- Vanaf 1990: vrijwilliger bij de Open kerk te Helvoirt;
- Vanaf 2008: oprichter, organisator en penningmeester van het buurtfeest van de Juliana- en
Antoon Coolenstraat te Helvoirt;
- Vanaf 2012: vrijwilliger bij zorgcentrum De Leijenhof;
- Vanaf 2017: chauffeur bij de buurtbus.
Berna Verhoeven-Hullegie ontvangt de Koninklijke onderscheiding om 10.00 uur op het volgende
adres: Julianastraat 7 in Helvoirt.
---------
De heer F.A. van Lith (9 september 1948) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Frans van Lith ontvangt de Koninklijke onderscheiding voor de volgende activiteiten:
Diverse functies bij Vereniging 55+
- Vanaf 2002: leider van de Toneelafdeling “Hier Zémme”;
- Van 2009-2015: lid van de werkgroep voorbereiding bouw HelvoirThuis;
- Van 2011-2015: voorzitter;
- Vanaf 2015: adviseur met betrekking tot muzikale, creatieve en educatieve activiteiten.
Overige activiteiten
- Vanaf 1980: muzikant bij de Pebbelstone Jazz Band;
- Vanaf 1978: vrijwilliger bij Stichting Openbaar Carnaval Helvoirt;
- Van 1991-1998: regisseur en creatief medewerker bij Stichting Comité Helvoirt;
- Van 2011-2015: initiator van diverse activiteiten samen met verschillende organisaties zoals
ontmoetingsdagen voor de vrijwilligers;
- Vanaf 2015: regisseur bij de jongerentoneelvereniging “Van Alles Wat” te Helvoirt.
Frans van Lith ontvangt de Koninklijke onderscheiding om 10.30 uur op het volgende adres:
Biestakkerstraat 16 in Helvoirt.
---------
De heer C.A.J. van Roessel (27 april 1943) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Cees van Roessel ontvangt de Koninklijke onderscheiding voor de volgende activiteiten:
- Van 1961-1965: vrijwilliger bij jeugdcircus Il Grigio;
- Van 1964-1974: cultureel adviseur en cursusleider bij KPJ kring Tilburg;
- Van 1970-1985: vrijwilliger filmclub Haarens Journaal;
- Van 1989-2014: vrijwilliger bij scouting Sint Joris;
- 1994-2000: secretariaat en PR van gemengd koor Sine Nomine;
- 2003-heden: bestuurslid en vrijwilliger bij Gedenkplaats Haaren;
- 2005-heden: secretaris van de activiteitencommissie van KBO-Haaren;
- 2006-heden: voorzitter van de Zonnebloem afdeling Haaren/Esch.
Cees van Roessel ontvangt de koninklijke onderscheiding om 11.00 uur bij de Gedenkplaats, Raamse
Akkers 15 in Haaren.
---------
Mevrouw A.J.M. Pompe-Van Gulick (18 juni 1939) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje
Nassau. Ardi Pompe – Van Gulick ontvangt de Koninklijke onderscheiding voor de volgende
activiteiten:
- Van 1973-1985: medeoprichter en bestuurslid van de Tennisclub Bergambacht;
- Van 1975-1997: medeoprichter en secretaris van de Stichting De Zevender, zelfstandig wonen
voor ouderen te Schoonhoven;
- Van 1977-1997: bestuurssecretaris en vrijwilliger van de Stichting Welzijn Ouderen Schoonhoven
en betrokken bij de oprichting van het Dienstencentrum;
- Vanaf 2002: penningmeester en vrijwilliger van de leesclub Haaren;
- Van 2003-2006: mede-initiatiefnemer en voorzitter van de fotoclub Shoot te Haaren en Oisterwijk;
- In 2015: initiatiefnemer van het Boekenruilpunt in Den Domp;
- Vanaf 2015: vrijwilliger bij tuinclub De Balsemienen.
Ardi Pompe – Van Gulick ontvangt de Koninklijke onderscheiding om 11.30 uur op haar thuisadres
Lupine 1, Haaren.
----------
Mevrouw D.A. Krijnen-Lübeck (4 september 1942) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje
Nassau. Donny Krijnen-Lübeck ontvangt de Koninklijke onderscheiding voor de volgende activiteiten:
- Van 1978-1992: Peuterspeelzaalleidster bij stichting Peuterspeelzalen Haaren;
- Van 1981-1996: vrijwilliger bij de Missie Fancy Fair te Haaren;
- Vanaf 1986: vrijwilliger bij Zorgstichting ’t Heem, locatie Haarensteyn te Haaren;
- Van 1995-2007: bestuurslid en vrijwilliger bij de Stichting Welzijn Ouderen Haaren;
- Van 1998-2003: vrijwilliger bij de mobiele Wereldwinkel te Haaren.
Donny Krijnen – Lübeck ontvangt de Koninklijke onderscheiding om 12.00 uur bij ’t Gemak, Haarendijk
4 in Haaren.
-----------
De heer L.M. Opsteeg (21 oktober 1939) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Bert Opsteeg ontvangt de Koninklijke onderscheiding voor de volgende activiteiten:
- Vanaf 1969: voorzitter en lid van de Bijenhoudersvereniging Sint Ambrosius Haaren;
- Vanaf 1976: medeoprichter en voorzitter van de Groep Midden Brabant van de Nederlandse
Bijenhouders Vereniging;
- Van 1988-1992: bestuurslid van de Bijenhoudersbond van de NCB (thans ZLTO;
- Vanaf 2002: vrijwilliger bij KBO, afdeling Haaren;
- Vanaf 2005: medeoprichter en voorzitter van het imkercafé te Haaren.
Bert Opsteeg ontvangt de Koninklijke onderscheiding om 12.30 uur op het volgende adres: Reitselaan
44 in Haaren.

Pagina printen

Pagina sluiten