/// Printversie ///


NIEUWS GEMEENTE HAAREN
20 MAART VERKIEZINGEN PROVINCIALE STATEN EN WATERSCHAP

We houden u graag op de hoogte over relevante onderwerpen.
Op www.haaren.nl/verkiezingen vindt u ook alle informatie bij elkaar.
Bezorging stempassen
Op 2 maart worden/ zijn bij u één of twee stempassen bezorgd. De meeste inwoners mogen stemmen voor zowel een Provinciale Staten Noord-Brabant als voor Waterschap de Dommel. Sommigen stemmen alleen voor het Waterschap de Dommel, omdat hiervoor ook niet-Nederlanders, die in het gebied van Waterschap De Dommel wonen, stemgerechtigd zijn.

Bij de stempassen zit een uitgebreide bijlage met informatie over het stemmen zelf. Lees deze goed door.

Bezorging Kandidatenlijst
Daarnaast worden op 7 maart ook de kandidatenlijsten huis-aan-huis bezorgd. Hierop kunt u per politieke partij zien op welke personen u kunt stemmen.

STEMPASSEN NIET BEZORGD? VERVANGENDE PAS NODIG?
Heeft u geen stempassen ontvangen, dan kunt U een vervangende stempassen aanvragen:
Dit kan schriftelijk tot 15 maart. U krijgt uw nieuwe stempas thuisgestuurd. Het aanvraagformulier voor een vervangende stempas vindt u op onze website:
www.haaren.nl/ Verkiezingen;
U kunt dat ook persoonlijk aanvragen bij de Gemeentewinkel. Dit kan tot 19 maart, 12.00 uur. Hierbij moet u zich identificeren. U moet in dat geval een geldig identiteitsdocument tonen: dat mag dus niet verlopen zijn! U krijgt uw vervangende stempas meteen mee. Maak hiervoor altijd een afspraak, via onze website of via telefoon: 0411 627282.


Op 20 maart zijn onze balies ook voor andere vragen en producten extra open,
van 8.00 tot 19.00 uur. Maak ook hiervoor wel even een afspraak!

GEWOON GEZOND
Samen op weg naar een gezonde leefstijl in de gemeente Haaren.
Hoe leef je fitter, gezonder en bewuster?
Heb je een vraag of een idee over jouw leefstijl of mis je activiteiten in je dorp?
Lieke Raaijmakers en Carla Schoot informeren en ondersteunen je graag.

IkPas: zet jij na carnaval jouw alcoholgebruik even op pauze?
Heb je onbewust een patroon ontwikkeld waarbij je vrijwel dagelijks alcohol drinkt? Wil je zien wat er gebeurt als je dat gewoontegedrag doorbreekt? Wil je na de carnaval weer fris beginnen? Je fitter voelen, meer energie hebben, misschien wat afvallen?
Dan is IkPas misschien iets voor jou.
Door de IkPas-periode word je je bewuster in het maken van de keuze om wel of niet te drinken, je doorbreekt vastgeroeste patronen en alcohol is niet meer vanzelfsprekend.
Veel deelnemers van IkPas ervaren positieve lichamelijke veranderingen; ze voelen zich fitter en scherper, slapen beter, vallen af en hebben een betere huid.
IkPas vraagt je niet om nooit meer alcohol te drinken, maar om je alcoholgebruik even op pauze te zetten.
De actie start op 6 maart en duurt 40 dagen. Inschrijven kan via www.ikpas.nl.

Doe je ook mee met Gewoon Gezond?
De gemeente Haaren stimuleert burgerinitiatieven op het gebied van gezondheid.
Doe jij ook mee, alleen of samen met anderen?
Carla Schoot en Lieke Raaijmakers horen graag wat je idee is. Wij bieden jou ondersteuning, door samen je plan uit te werken, informatie te geven of faciliteiten te
Wij zijn op verschillende manieren te bereiken:
Stuur een mailbericht naar lieke.raaijmakers@ggdhvb.nl of c.schoot@ggdhvb.nl of bel naar 088-3686758 of 088-3686151.

INZIEN VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN RECONSTRUCTIE  N65
Naar aanleiding van de informatieavond  op 10 december 2018, heeft de gemeente waardevolle opmerkingen ontvangen van u als inwoner of belanghebbende.
Mede naar aanleiding van deze opmerkingen is het voorontwerpbestemmingsplan (VOBP) reconstructie N65 opgesteld.
Een voorontwerp van een bestemmingsplan is een (eerste) concept. In dit voorontwerp kunt u zien wat de impact van het project op de omgeving is.
Met het woord ‘bestemming’ wordt een functie, zoals wonen, werken, groen of verkeer bedoeld. Een bestemmingsplan is het document waarin de gemeenteraad vastlegt welke functies op welke plaats zijn toegestaan. (Het ontwerp zelf is overigens geen onderdeel van dit VOBP)

Inzien stukken
Het voorontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 21 februari 2019 gedurende vier weken (tot en met woensdag 20 maart 2019) ter inzage. De stukken zijn tijdens de openingstijden in te zien aan de balie van het gemeentehuis. Om deze documenten in te zien moet u vooraf een afspraak maken. Hiervoor kunt u bellen naar 0411-627282. Het plan is ook te raadplegen op onze website www.haaren.nl/N65
Inspraakreacties
Tijdens de termijn van ter inzage ligging heeft iedereen de mogelijkheid om schriftelijk een reactie op het voorontwerpbestemmingsplan in te dienen. Deze reactie heeft dezelfde status als bijvoorbeeld opmerkingen die gegeven zijn op het ontwerp tijdens of na de informatieavond op 10 december.
Een officiële zienswijze met juridische status kan pas ingediend worden tijdens de ontwerpbestemmingsplan procedure rond juni.
U kunt uw reactie mailen naar communicatie@haaren.nl. In de reactie moet duidelijk worden aangegeven op welk onderdeel van het voorontwerpbestemmingsplan uw reactie betrekking heeft.
 
Daarnaast vindt u vanaf donderdag op onze site ook een document met meest gestelde vragen. Mogelijk dat u daar al antwoord vindt op uw (eerder gestelde) vragen.

Als u graag meer uitleg of een toelichting wilt dan kunt u terecht tijdens inloopmomenten in het gemeentehuis en in het HelvoirThuis. Medewerkers staan u dan graag te woord.  U kunt op elk gewenst tijdstip binnen lopen.
Donderdag 28 februari in het gemeentehuis tussen 16.00-20.00 uur.
Woensdag 13 maart in het HelvoirThuis tussen 16.00- 20.00 uur.

Wist u al dat er een nieuwe verbeterde versie van de animatie van het ontwerp op onze site  www.haaren.nl/N65 staat?

UITNODIGING ONDERNEMERSAVOND 18 MAART 2019

Kennismaking nieuwe gemeenten
Het zal u als ondernemer niet ontgaan zijn: per 1-1-2021 zal de gemeente Haaren opsplitsen. De vier dorpen zullen ieder onderdeel worden van een andere gemeente: Vught, Boxtel, Oisterwijk en Tilburg ontvangen de dorpen met open armen! Ook voor u als ondernemer verandert er het een en ander. Om u alvast een introductie te geven in uw nieuwe gemeente, staat deze ondernemersavond geheel in het teken van de toekomstige herindeling.

Wethouder Vromans geeft u een toelichting op de herindeling en de toekomst van de vier dorpen. Ondernemersvereniging Haaren werpt ook een blik vooruit en op haar rol in de toekomst. En de accountmanagers van de nieuwe gemeenten maken graag kennis met u en vertellen u kort meer over hun gemeente. Uiteraard kunt u na afloop van het programma bijpraten of kennismaken met collega-ondernemers tijdens de netwerkborrel.

Aanmelden
Wij ontvangen u graag op maandagavond 18 maart vanaf 19.30 uur bij Juffrouw Jopsen, Driehoeven 2 te Haaren. U kunt zich aanmelden vóór 11 maart via ondernemersavond@haaren.nl onder vermelding van naam en adres van uw onderneming, met hoeveel personen u komt en de namen van deze personen.PRIKBORD
Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn:

Donderdag 14 maart Raadsplein in het gemeentehuis; aanvang 20 uur.
Vrijdag 15 maart en zaterdag 16 maart NLDoet op verschillende locaties en tijdstippen.
Maandag 18 maart Ondernemersavond 19.30 uur bij Juffrouw Jopsen, Driehoeven 2 in Haaren
Woensdag 20 maart Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen. Stembureaus zijn er in De Vorselaer in Biezenmortel, de Es in Esch, HelvoirThuis in Helvoirt en het gemeentehuis in Haaren; van 07.30 – 21 uur.
Zaterdag 23 maart Leemputten/Leemkuilen; zwerfvuil opruimen met LNMH; 10 - 12 uur
Donderdag 28 maart Raadsvergadering in het gemeentehuis; aanvang 20 uur.

Carnavalsmaandag en dinsdag  is het gemeentehuis gesloten.

Pagina printen

Pagina sluiten