/// Printversie ///


NIEUWS GEMEENTE HAAREN
PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN 2019

Op 20 maart zijn er Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen. Dan worden de 55 leden van de provinciale staten Noord- Brabant gekozen. Ook u kunt binnenkort uw stempas in de brievenbus verwachten.


Wat doen Provinciale Staten en het Waterschap?
De leden van Provinciale Staten stellen het beleid vast en controleren het dagelijks bestuur van de provincie (commissaris van de Koning en de Gedeputeerden). Daarnaast kiezen de leden van de provinciale staten de leden van de Eerste Kamer.

Het waterschap zorgt voor het beheer van dijken en sluizen, de juiste waterstand en voor zuivering van afvalwater. Bij Waterschapsverkiezingen kiezen de inwoners van het Waterschap het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur stelt beleid vast en controleert het dagelijks bestuur.

Stembureaus
U kunt op de volgende plekken in de gemeente Haaren op 20 maart uw stem uitbrengen tussen 07.30 – 21.00 uur:

Gemeentehuis; Mgr. Bekkersplein 2 in Haaren.
HelvoirThuis; Kloosterstraat 30 in Helvoirt
Dorpshuis ‘De Es’; Dorpsstraat 5c in Esch
Gemeenschapshuis ‘De Vorselaer’; Capucijnenstraat 42 in Biezenmortel.

Regelgeving
Vergeet u niet uw stempas en een legitimatiebewijs mee te nemen? Wilt u weten welke regels er nog meer gelden bij het uitbrengen van uw stem? Bijvoorbeeld hoe u iemand kunt machtigen? Kijk dan op www.haaren.nl/verkiezingen.

Uitslag
De stembureaus sluiten om 21 uur. De uitslag van de provinciale statenverkiezingen kunt u daarna live volgen in het gemeentehuis. Alle inwoners zijn hiervoor van harte uitgenodigd.

DRIELUIK VOORRANG AAN VEILIGHEID

De gemeente Haaren heeft veiligheid en leefbaarheid hoog in het vaandel staan. In de dorpen binnen de gemeente Haaren maken wij gebruik van verschillende diensten die zich inzetten voor een veilige en leefbare buurt en omgeving voor u.
In een drieluik stellen we deze diensten graag aan u voor.

Deel 3 De vrijwillige brandweer


Als je spreekt over de brandweer dan denken we vaak aan de rode auto’s en brand blussende mannen en vrouwen. De primaire taak van de brandweer is dan ook het blussen van brand. Maar de brandweer doet meer! Je leest in dit artikel meer over de posten in de gemeente Haaren en waar de vrijwillige brandweer zich mee bezig houdt.


De gemeente Haaren heeft twee posten. Eén in Haaren aan de gemeentewerf vast, en één in Helvoirt met in totaal 40 vrijwillige brandweermannen. Dit zijn mensen met een hele diverse achtergrond. Mannen (helaas nog geen vrouwen in de gemeente Haaren) die naast hun brandweerwerk een baan bij een werkgever of zelfstandige zijn. De vrijwillige brandweer volgt de tweejarige basisopleiding voor brandweerpersoneel Manschap A met de modules brandbestrijding en technische hulpverlening.
Zo ook postcommandant van Haaren Albert van de Wiel (51 jaar) en Nico van der Sande (58 jaar ) postcommandant van Helvoirt. Beiden al meer dan 30 jaar in het vak dus aan ervaring geen gebrek.
Albert is in het dagelijks leven docent bedrijfshulpverlening en Nico een agrarische onderneming in Helvoirt. Beiden zetten zich vol overgave, en soms met gevaar voor eigen leven, in voor een veiliger Haaren. Hun drijfveer? “Iets te kunnen betekenen voor de inwoners, dienend aan de gemeenschap zijn en de variatie van het werk” roepen ze gedreven.
Variatie in het werk is er zeker. Er komen ongeveer 100 meldingen per jaar binnen bij de twee posten.
Zodra er een 112-melding komt vanuit de meldkamer spoeden de heren zich naar de kazerne. Intussen gaat ook de pieper af van de andere vrijwillige brandweerlieden. Het rooster is zo opgesteld dat er altijd minimaal 6 brandweermannen binnen 8 minuten ter plaatse van de melding kunnen zijn.
De brandweer in Haaren heeft twee tankautospuiten en daarnaast de waterwagen, die in Helvoirt staat, ter beschikking. In deze waterwagen kan 16500 liter water en heeft ook een regionale functie.

Meldingen die in onze dorpen gedaan worden zijn divers van aard. Van hulpverlening bij verkeersongevallen tot woningbrand. Van het mee helpen zoeken naar een waardevolle hond tot het ruimen van schade door een storm. Daarnaast ondersteunen ze de gemeente bij het ruimen van gevaarlijke stoffen.
Maar ook op educatief gebied draagt de brandweer graag haar steentje bij. Ze geven op verzoek voorlichting op scholen waarbij de brandweerwagen voor de kinderen natuurlijk niet mag ontbreken. Daarnaast ondersteunen ze activiteiten met grote kampvuren om de veiligheid te waarborgen.
De vrijwillige brandweer oefent elke maandag om deze vaardigheden op peil te houden. Op de posten voeren beroepsmedewerkers ondersteunende taken uit op het gebied van preventie, preparatie en repressie zodat de brandweerlieden zich kunnen richten op de uitrukken zelf.

Wat kunnen inwoners eigenlijk zelf doen om de veiligheid in en rondom huis te verbeteren? Daar geven Nico en Albert graag antwoord op. Een veilige omgeving begint immers bij jezelf.

Op dit moment wordt er door de brandweer kritisch gekeken naar geparkeerde auto’s in een woonwijk of langs de straat. U helpt de brandweer door zo te parkeren dat zij er goed door kunnen. Daarnaast kunt u controleren of uw huisnummer voldoende zichtbaar is vanaf de straat. Zeker in het donker en in het buitengebied kan het voor de brandweer een zoektocht zijn.
Een goedwerkende rookmelder op elke verdieping is niet meer weg te denken. Gelukkig is dit al een vereiste in nieuwbouwwoningen. Er bestaan overigens gekoppelde rookmelders. Mocht de melder beneden afgaan dan gaan alle rookmelders in huis af.
Houd de trap vrij en sluit zo veel mogelijk deuren voordat je naar bed gaat. Op deze manier verspreidt de rook en het vuur zich minder snel. Zorg voor een herkenbare voordeursleutel en leg deze op een vaste plek zodat je deze snel weet te vinden.
Schaf een sproeischuimblusser aan en geen poederblusser. Dit beperkt de nevenschade.


Om in de toekomst verzekerd te zijn van voldoende postleden is brandweerpost Haaren op zoek naar versterking. Daarom wordt er binnenkort gestart met het werven van nieuwe brandweermannen en vrouwen. Wil je hier vast meer informatie over dan kun je contact opnemen met Albert van de Wiel via a.vandewiel@brwn.nl.
Nico voegt daarnaast graag nog even toe dat er op 10 juni, tweede pinksterdag een open dag is op de kazerne in Helvoirt. Zet dit dus vast in je agenda!
INZICHT IN HET WOONBELEID VAN DE GEMEENTE
 
De gemeente onderzoekt de woonwensen van onze inwoners. Bent u tevreden over uw huidige woning? Of denkt u er misschien over om te verhuizen? Waar en hoe zou u dan willen wonen? De gemeente gebruikt dit onderzoek om te bepalen of onze woonvisie moet worden aangepast. De resultaten zullen ook gedeeld worden met de gemeente Boxtel, Tilburg, Oisterwijk en Vught zodat zij ook inzicht krijgen in ons woonbeleid.
Het is daarnaast voor jongeren niet altijd even makkelijk om aan een  huis te komen. We vinden het belangrijk dat ook jonge mensen met veel plezier in de gemeente kunnen wonen. Daarom voeren wij ook een onderzoek uit naar de woonwensen van jongeren. Wij zouden het fijn vinden als ook jij meedoet aan dit onderzoek. De uitkomsten gebruiken we om het woningaanbod in onze gemeente zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de woonwensen van jongeren.
 
Doe mee
Kortom, de gemeente is zeer benieuwd naar de mening van haar inwoners. Alle inwoners van de dorpen in Haaren kunnen mee doen aan het onderzoek. De vragenlijst staat op www.haaren.nl/woonwensen. Vul de vragenlijst in en laat uw mening horen.  
Deze enquête is opgesteld door Companen, een adviesbureau voor de woningmarkt.Gemeentehuis gesloten met carnaval op 4 en 5 maart

Uitzondering hierop is de aangifte van geboorte of overlijden.

Voor het doen van aangifte van geboorte:
Is uw kind geboren op woensdag 27 februari of donderdag 28 februari? Maak dan een afspraak voor vrijdagmorgen 1 maart via www.haaren.nl of telefonisch
via (0411) 62 72 82.
Is uw kind geboren op vrijdag 1 of  zaterdag 2 maart? U kunt dinsdag 5 maart  tussen 9.00 en 10.00 bellen uur naar het volgende mobiele telefoonnummer van onze gemeente: 06-29 49 58 00. Wij maken dan met u een afspraak voor de aangifte.
Is uw kind geboren op zondag 3, op maandag 4 of op dinsdag 5 maart? Maak dan een afspraak via onze website voor woensdag 6 maart of bel ons op woensdagochtend. We zorgen dat u diezelfde dag nog aangifte kunt doen.

Voor het doen van aangifte van overlijden:
In het geval van overlijden tussen vrijdag 1 maart en woensdag 6 maart kunt u tijdens de carnavalsdagen een afspraak maken via www.haaren.nl om aangifte te doen. U kunt ook vanaf woensdag 6 maart  telefonisch contact met ons opnemen via (0411) 62 72 82 om een afspraak te maken voor aangifte.

Pagina printen

Pagina sluiten