/// Printversie ///


NIEUWS GEMEENTE HAAREN
ADRESONDERZOEKEN, OOK IN GEMEENTE HAAREN


Als gemeente vinden wij het belangrijk dat onze Basis Registratie Personen, waar alle gegevens van onze inwoners in staan, op orde is.

Dan is het ook belangrijk, dat iedereen op het juiste adres staat ingeschreven, waar hij of zij daadwerkelijk woont.
Dit is helaas niet altijd het geval.
Het kan uiteraard zijn, dat u per ongeluk bent vergeten, na een drukke verhuizing, uw nieuwe woonadres door te geven. Maar helaas maken we ook mee, dat het bewust ‘vergeten’ wordt, om allerlei redenen. Wij ontvangen hiervoor signalen vanuit allerlei hoeken. Vanuit de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA), door eigen selecties uit onze basisregistraties en door veldwerk van onze toezichthouders.

Maar uw hulp als inwoner is ook belangrijk, om dit beter op orde te krijgen.

Vergeten uw verhuizing door te geven?
Doe dit alsnog, op korte termijn. Dit kan via een digitaal formulier op onze website: www.haaren.nl/verhuizen. U kunt uw verhuizing ook doorgeven aan de balie van de Gemeentewinkel. U maakt hiervoor wel eerst een afspraak.

Staat uw woning leeg?
Geef dit dan inclusief reden door aan de gemeente.

Merkt u iets in uw omgeving?
Denkt u dat er iemand op uw adres staat ingeschreven die er niet woont? Vraag dan om een adresonderzoek. Zo’n onderzoek duurt wel enige tijd. Na afronding krijgt u bericht over het resultaat.
Adresonderzoek op uw adres
Als de gemeente vermoedt dat u onjuist ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen (BRP), kan een adresonderzoek worden gestart. Bij een onderzoek naar uw inschrijving probeert de gemeente op verschillende manieren met u in contact te komen (post, telefoon, e-mail). U krijgt dan de gelegenheid ons meer informatie te verschaffen. Als de informatie onvoldoende blijkt te zijn, dan krijgt u de gelegenheid om de informatie aan te vullen. De gemeente kan bewijsstukken vragen om vast te stellen op welk adres u écht woont.
Ook kan het zijn dat bij u fysiek op uw woonadres, of het adres, waar u zegt te wonen, een toezichthouder aan de deur komt, die u om informatie vraagt en de situatie ter plekke beoordeelt. Dit zetten we in de toekomst intensiever in. Een toezichthouder kan zich altijd legitimeren, dat hij namens gemeente Haaren komt.
Bent u vertrokken, “onbekend waarheen”?
Woont u niet meer op het adres, waarop u bij ons ingeschreven staat en kunnen wij niet achterhalen, wat uw juiste adres is, dan moeten wij u na uitgebreid onderzoek uitschrijven: vertrokken onbekend waarheen. Dit heeft gevolgen voor eventuele toeslagen waar u recht op heeft.
Meld uw verhuizing aan gemeente Haaren
Het is verplicht te melden, waar u woont. U moet ingeschreven staan op het adres waar u daadwerkelijk woont en u bent verplicht om de gemeente daarover te informeren. Ook bij een tijdelijk verblijf (vier maanden of langer) moet u uw verhuizing doorgeven. Bijvoorbeeld bij opname verpleeghuis, revalidatie, tijdelijke overbrugging ivm een andere verhuizing of gevangenisstraf.
Meer informatie over adresonderzoek vind u ook op onze website: www.haaren.nl/adresonderzoek.

OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN ALLE OFFICIELE BEKENDMAKINGEN?
Meld je dan aan voor de e-mailservice van overheid.nl. Je ontvangt dan wekelijks de openbare bekendmakingen van de gemeente in je mailbox. Het betreft voornamelijk bekendmakingen over nieuwe of gewijzigde bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, verkeersbesluiten en milieumeldingen bij jou in de buurt.

Aanmelden
Aanmelden voor de e-mailservice kan via www.overheid.nl/attenderingsservice.

Bekendmakingen op papier en onze website
Natuurlijk publiceren wij alle officiële openbare bekendmakingen ook wekelijks op de gemeentepagina in weekkrant De Meierij en op onze website www.haaren.nl.

BUITENSPELEN? VEILIGHEID VOOROP!
Onlangs ontdekten we bij een van de speeltuintjes in Haaren speelgraafmachines die door derden waren bevestigd aan de bestaande speelvoorzieningen. Er wordt ongetwijfeld veel plezier beleefd in deze speeltuin en om dat zo te houden treden we graag in contact met degene(n) die de extra spelmaterialen hebben geplaatst.

We willen de veiligheid van de spelende kinderen in onze dorpen zo goed mogelijk te waarborgen. Om daarvoor te zorgen houden we toezicht op de voorzieningen en plegen we onderhoud waar nodig. Dat is wat lastig in het geval van speeltoestellen die door derden zijn geplaatst. We komen graag in contact met degene(n) die de graafmachines hebben geplaatst, zodat we kunnen kijken of de toestellen kunnen blijven staan zonder dat de veiligheid in het geding komt. Ben jij diegene? Neem contact op met mij, Willem-Jan de Kadt, 0411-62 72 82.PRIKBORD
Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn:
Donderdag 31 januari Raadsplein in het gemeentehuis; start 20 uur.

Pagina printen

Pagina sluiten