/// Printversie ///


NIEUWS GEMEENTE HAAREN
EEN GEZELLIG EN VERKEERSVEILIG CARNAVAL MET GELUIDSWAGENS

Een geluidswagen met muziek hoort met carnaval thuis in onze dorpen. Een geluidswagen met harde muziek kan echter langs de route ook overlast veroorzaken bij inwoners en onrust bij dieren. Daarom hebben de gemeenten Haaren Oisterwijk en Hilvarenbeek een aantal gezamenlijke voorwaarden opgesteld. Zo kunnen verenigingen carnaval vieren met geluidswagens, maar beperken we tegelijkertijd de overlast voor anderen.
Duidelijke regels voor het rijden naar een evenement.
In samenwerking met de gemeente Oisterwijk en Hilvarenbeek hebben wij een notitie opgesteld met duidelijke voorwaarden.
Op deze manier is het voor carnavalsverenigingen helder aan welke regels zij zich moeten houden, of je nu in Haghorst, Moergestel, Biezenmortel of één van onze andere dorpen rijdt. Bovendien wordt het aanvragen van een ontheffing eenduidiger door de vastgestelde kaders.

Door het vooraf kenbaar maken van de routes vindt er sturing plaats voor en tijdens carnaval. Ongewenste routes worden hiermee voorkomen.
Er is daarnaast besloten dat het geluid alleen aan mag staan als het voertuig rijdt en dat tijdens het rijden alleen de binnensets mogen worden gebruikt. Vanzelfsprekend is op het evenemententerrein muziek op een stilstaande wagen wel toegestaan.
Op het gebied van geluid geldt dat als de wagen rijdt er maximaal 90 db(a) en 105 db(c) hoorbaar is.

Het is daarnaast van belang dat de berijders van geluidswagens minimaal drie weken voor het evenement de ontheffing aanvragen met daarbij de te rijden route(s) en aanvullende gegevens. Meer informatie? kijk op onze www.haaren.nl/evenementenPRIKBORD
Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn:
Maandag 7 januari Spreekuur college van B & W in alle dorpshuizen; van 19 tot 20 uur.
Woensdag 9 januari Informatieavond 'Drugs: doorbreek het taboe' in dorpshuis De Es in Esch, van 20 tot 22 uur.
Woensdag 16 januari Informatieavond 'Herindelingsontwerp' in het gemeentehuis; start 20 uur. inloop vanaf 19.30 uur.
Donderdag 17 januari Informatieavond 'Herindelingsontwerp' in het gemeentehuis; start 20 uur. inloop vanaf 19.30 uur.
Donderdag 31 januari Raadsplein in het gemeentehuis; start 20 uur.
Donderdag 14 februari Raadsvergadering in het gemeentehuis; start 20 uur.

Pagina printen

Pagina sluiten