/// Printversie ///


Controles huisvesting arbeidsmigranten.
Arbeidsmigranten gehuisvest in loodsen, in een varkensstal maar ook in woonruimten die niet voldoen aan eisen van brandveiligheid. Eén woning die illegaal bleek te zijn opgesplitst in kamers, waarbij de levensomstandigheden voor een aanwezig kind ogenschijnlijk niet goed zijn. Arbeidsmigranten die werden aangetroffen in woonunits die niet voldoen aan brandveiligheidseisen.
Twee personen die zijn aangehouden, omdat hun identiteit niet kon worden vastgesteld, zijn overgedragen aan de Vreemdelingenpolitie. Dit zijn de treurige resultaten van zeven controleavonden, die door zes gemeenten in de regio zijn uitgevoerd. Ook werd vastgesteld dat door de manier waarop inschrijvingen van arbeidsmigranten in Nederland is geregeld, gemeenten nagenoeg niet weten wie zij in welke woning aantreffen.

Deelnemers aan het project
De gemeenten Boxtel, Haaren, Heusden, Meierijstad, Sint Michielsgestel en Vught voeren dit jaar diverse controles uit op locaties, waar bij de gemeente niemand staat ingeschreven. In eerste aanleg richten de gemeenten zich op panden in het buitengebied, maar ook in de woonkernen worden panden bezocht. Gemeenten richten zich daarbij vooral op brandveiligheid, bestemmingsplannen en de registratie van personen. De controles worden ondersteund door de politie en door medewerkers van het Kenniscentrum Handhaving en Naleving van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten). Deze partijen stemmen de controles en hun bevindingen af met de Belastingdienst, het UWV, de SVB en de Inspectie SZW. Voor de samenwerking geldt een landelijk convenant.

Sociaal aspect
Mevrouw Zwijnenburg-Van der Vliet, burgemeester van Haaren en tevens voorzitter van de stuurgroep van het project, vindt de afstemming tussen de partijen een grote meerwaarde hebben voor de controles. “Voor gemeenten blijkt dat er vaak sprake is van strijdigheid met eisen rond brandveiligheid en bestemmingsplannen. Maar nadrukkelijk wordt ook gekeken naar de Basisregistratie Personen. Op de eerste plaats hebben inwoners verplichtingen tot inschrijving, maar daarnaast willen gemeenten ook weten waar mensen verblijven en hoeveel mensen ergens wonen en of het veilig is. Daarnaast wordt ook gekeken of mensen juist worden betaald en of er geen sprake is van uitbuiting.” Volgens mevrouw Zwijnenburg-Van der Vliet wordt niet alleen handhavend opgetreden. “Het hygiënisch en sociaal aspect waaronder mensen en vooral kinderen ergens wonen, wordt gecontroleerd. Ook wordt gekeken of mensen recht hebben op toeslagen of uitkeringen en of kinderen naar school gaan.


Doelen van het samenwerkingsproject
Het project kent verschillende doelen. Voor gemeenten geldt vooral het opheffen van onveilige woonsituaties en verbeteren van de veiligheid en gezondheid voor bewoners en hun omgeving. Voor de Belastingdienst, het UWV, de Inspectie SZW en de SVB geldt het beëindigen van fraudes in de breedste zin. Denk hierbij aan uitkeringsfraude, belastingfraude, onterechte AOW-opbouw, aanpakken van huisjesmelkers en malafide werkgevers, arbeidsmarktfraude en uitbuiting van mensen. Ook de politie neemt aan het project deel en richt zich op de verblijfstitel van de arbeidsmigranten, de door hen gebruikte identiteitsbewijzen en op de veiligheid tijdens controles.

Resultaten van de controles
Tot december wordt op 24 dagen gecontroleerd. Tot nu toe zijn 21 locaties bezocht, waaronder een recreatiepark. Diverse constateringen zijn nog in onderzoek. Concrete resultaten worden aan het einde van het project naar buiten gebracht.

Pagina printen

Pagina sluiten