/// Printversie ///


NIEUWS GEMEENTE HAAREN
BOY SCHOLTZE PRESIDENT EUROPEES CHARTER VOOR PLATTELANDSGEMEENTEN
Tijdens een bijeenkomst van burgemeester en/of bestuurders van het Charter van Europese Plattelandsgemeenten op 16 juni 2018 in Hainburg (vlakbij Wenen in Oostenrijk) is Boy Scholtze (27) uit Biezenmortel gekozen tot president van de organisatie.


Het Charter van Europese Plattelandsgemeenten is een uniek verbond van kleine dorpen, één uit ieder van de 28 landen van de Europese Unie. Het thema is “people meet people”. Het doel is het Europa van de gewone mens, Europa aan de keukentafel, elkaars cultuur en gewoontes leren kennen. Dat gebeurt door jaarlijkse thema-ontmoetingen voor vertegenwoordigingen van alle dorpen, maar ook door bilaterale bijeenkomsten of ontmoetingen van de jeugd e.d. Tijdens een bijeenkomst verblijven de Charterleden in gastgezinnen.
Het Charter werd opgericht in 1989 op initiatief van Cissé in Frankrijk, met hulp van Troisvierges (Luxemburg) en Esch.

Boy Scholtze (sinds 2014 tevens raadslid in Haaren voor de VVD) is sinds 2008 betrokken bij het Charter. De toenmalige president Frans Ronnes, voormalig burgemeester van Haaren, wilde meer jeugd betrekken bij het Charter en hij zag in Boy hiervoor een goede ambassadeur. Boy werd lid van het bestuur van Friends of Europe Esch (de vertegenwoordiging uit Esch, die de organisatie van Charterzaken in Nederland regelt) en is sinds kort ook voorzitter van deze club. Hij wist door zijn enthousiasme de betrokkenheid van de Europese jeugd bij het Charter flink toe te laten nemen.

Tijdens de bestuurswisseling in Oostenrijk op zaterdag 16 juni werd Boy Scholtze door de aanwezige leden eerst in het bestuur gekozen en vervolgens verkozen tot president.SAMENWERKINGSOVEREENKOMST GEMEENTE HAAREN EN STICHTING VOORHELVOIRT DUURZAAM.

Op maandag 18 juni ondertekenden de gemeente Haaren en de stichting VoorHelvoirt Duurzaam een samenwerkingsovereenkomst voor de bouw van 16 duurzame koopwoningen in de goedkope en middeldure prijsklasse. Ondertekenaars waren burgemeester Zwijennburg en wethouder van Hal namens de gemeente Haaren en mevrouw Hess en de heren Groenendaal en Gerritse namens de stichting VoorHelvoirt Duurzaam.

Het bijzondere aan deze overeenkomst is dat de inwoners zelf de bouwlocatie ontwikkelen. Deze samenwerkingsovereenkomst valt daarmee binnen het kader van het zogenaamde Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Collectief Particulier Opdrachtgeverschap is een speerpunt in het Haarense coalitieakkoord.

De 16 woningen zijn allen verkocht en bevinden zich in het middensegment wat betreft prijsklasse. De bouw vindt plaats in Den Hoek in Helvoirt (fase 2). Verwacht wordt dat in oktober de schop in de grond kan. De oplevering staat gepland voor 2019.PRIKBORD

25 juni: Training ‘Communiceren met je kind’
In het HelvoirThuis, aanvang 20.00 uur.
28 juni: Raadsvergadering
In het gemeentehuis, aanvang 20.00 uur.
2 juli: Informatieavond algemene subsidieverordening 2018
In het HelvoirThuis (inwoners Biezenmortel en Helvoirt), aanvang 19.30 uur.
4 juli: Informatieavond algemene subsidieverordening 2018
In het gemeentehuis (inwoners Esch en Haaren), aanvang 19.30 uur.
4 juli: Informatiebijeenkomst ontwerpbestemmingsplan Kom Biezenmortel 2018
In de Vorselaer in Biezenmortel, aanvang 19.30 uur.
5 juli: Raadsvergadering
in het gemeentehuis, aanvang 20.00 uur.

U bent van harte welkom!

Pagina printen

Pagina sluiten