/// Printversie ///


NIEUWS GEMEENTE HAAREN Week 18
KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN

Donderdag 26 april heeft burgemeester Jeannette Zwijnenburg de lintjes uitgereikt.

De volgende personen uit Esch ontvangen een onderscheiding:

Mevrouw A.C.H. van Gerven- van de Zande uit Esch is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw M.W. Bekkers- Habraken uit Esch is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer J.M.C van Gerven uit Esch is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer J.P.A.M. van der Lee uit Esch is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

MILIEUSTRAAT GESLOTEN

I.v.m. Bevrijdingsdag is de milieustraat op zaterdag 5 mei de hele dag gesloten.


’T HAVENTJE ESCH OPENT MET MUZIKAAL SPEKTAKEL OP HET WATER

Het nieuwe haventje van Esch wordt 5 mei om 19 uur feestelijk geopend door watergraaf Peter Glas van Waterschap De Dommel, burgemeester Jeannette Zwijnenburg van de gemeente Haaren en gedeputeerde Johan van den Hout van de Provincie Noord-Brabant. Na een muzikaal openingsspektakel op het water overhandigt Peter Glas de sleutel van ´t Haventje aan de burgemeester. Met deze symbolische handeling wordt de gemeente Haaren eigenaar van de haven aan de Haarensedijk. ´t Haventje wordt aansluitend vanaf 19.45 uur feestelijk in gebruik genomen door Esschenaren met het evenement ´In veilige haven´ van de stichting Op Drift.

De opening van ´t Haventje is meteen ook de oplevering van de ecologische verbindingszone Essche Stroom. “Het was voor het waterschap een hele uitdaging om in Esch de oevers natuurvriendelijker te maken en meer beweging in de Essche Stroom te creëren”, zegt Hans Koekkoek, projectleider bij Waterschap De Dommel. “De huizen en tuinen liggen hier direct aan de beek waardoor er weinig ruimte is voor meanderen.”

Juist door dit gebrek aan ruimte zijn er volgens Koekkoek unieke initiatieven ontstaan waarbij Esschenaren intensief betrokken waren. Zoals waterontdekplek De Kikkertuin die onlangs werd geopend achter de Willibrordusschool, het Essche Loopje aan de Runsdijk en nu dus ´t Haventje. Hier zijn kleine, natte natuurgebiedjes ingericht, met poelen, houtwallen en loofbosjes. “Die gebieden zijn voor dieren en planten ‘stapstenen’ naar aangrenzende natuurgebieden”, legt Koekkoek uit. “Maar het zijn ook plekken om te genieten van de natuur en te leren over flora, fauna en historie.”

Want met de realisatie van ´t Haventje is ook een belangrijk stuk cultuurhistorie van Esch weer zichtbaar geworden. Het oorspronkelijke haventje verdween rond 1860. Tot de Middeleeuwen was hier sprake van levendige handel tussen Esch en ’s-Hertogenbosch. De ligging aan de Essche Stroom bracht Esch in die tijd welvaart en gaf het dorp aanzien. Deze rijke historie wordt in beeld gebracht op het nieuwe interactieve informatiebord, dat tijdens de opening wordt onthuld.PORTEFEUILLEVERDELING COLLEGE VAN B&W

Tijdens de raadsvergadering van 19 april 2018 werden de wethouders geïnstalleerd. Inmiddels heeft het College van B&W de taken als volgt verdeeld:

Burgemeester Jeannette Zwijnenburg – Van der Vliet
• Openbare orde en veiligheid, brandweer, crisisbestrijding en rampenbestrijding
• Evenementen
• Representatie
• Internationale betrekkingen

Wethouder Carine Blom(1e loco-burgemeester)
• Procescoördinatie Herindeling
• Vertegenwoordiging dorpen
• Verkeer en vervoer (inclusief N65 en PHS)
• Duurzaamheid
• Personeel en Organisatie
• Dienstverlening en ICT
• Archief, BHIC

Wethouder Martien Vromans (2e loco-burgemeester)
• Financiën
• Economische zaken, toerisme en recreatie
• Gemeentelijke eigendommen
• Ruimtelijk beheer
• Grondzaken
• Milieu en afval
• Coördinerend wethouder projecten Den Domp, school Esch en school/ gemeenschapshuis Biezenmortel.
• Projectwethouder school / gemeenschapshuis Biezenmortel

Wethouder Adrienne Verschuren (3e loco-burgemeester)
• Jeugd, WMO en Participatie
• Sociale Zaken
• Volksgezondheid
• Cultuur, welzijn, onderwijs en sport
• Communicatie, Voorlichting, Media
• Projectwethouder school Esch

Wethouder Harry van Hal (4e loco-burgemeester)
• Ontwikkelingen buitengebied (inclusief Distelberg, Duinoord, Haarendael, Noenes en boomteelt)
• Projectwethouder Den Domp, gemeentehuis en plein
• Handhaving en toezicht
• Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en wonen
• Monumenten


ADRESONDERZOEKEN, OOK IN GEMEENTE HAAREN

Als gemeente vinden wij het belangrijk dat onze Basis Registratie Personen, waar alle gegevens van onze inwoners in staan, op orde is. Het is immers van belang dat de gemeente, bijvoorbeeld bij calamiteiten, weet wie waar woont. Daarnaast is het zo dat onze basisregistratie wordt uitgewisseld met andere overheidsdiensten en u begrijpt dat daarvoor correcte gegevens nodig zijn.
Het is dus belangrijk dat iedereen op het juiste adres staat ingeschreven. Dit is helaas niet altijd het geval.

Het kan uiteraard zijn, dat u per ongeluk bent vergeten, na een drukke verhuizing, uw nieuwe woonadres door te geven. Maar helaas maken we ook mee, dat het bewust ‘vergeten’ wordt, om allerlei redenen. Wij ontvangen hierover signalen vanuit allerlei hoeken. Vanuit de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA), door eigen selecties uit onze basisregistraties en door veldwerk van onze toezichthouders.

Uw hulp is nodig!

Bent u vergeten uw verhuizing door te geven?
Doe dit alsnog, op korte termijn. Dit kan via een digitaal formulier op onze website: www.haaren.nl/verhuizen. U kunt uw verhuizing ook doorgeven aan de balie van de Gemeentewinkel. Maak hiervoor wel eerst een afspraak.

Staat uw woning leeg?
Geef dit dan, inclusief reden, door aan de gemeente.

Merkt u iets in uw omgeving?
Denkt u dat er iemand op een adres staat ingeschreven die er niet woont? Vraag dan om een adresonderzoek. Zo’n onderzoek duurt wel enige tijd. Na afronding krijgt u bericht over het resultaat.
Adresonderzoek op uw adres
Als de gemeente vermoedt dat u onjuist ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen (BRP), kan een adresonderzoek worden gestart. Bij een onderzoek naar uw inschrijving probeert de gemeente op verschillende manieren met u in contact te komen (post, telefoon, e-mail). U krijgt dan de gelegenheid ons meer informatie te verschaffen. Als de informatie onvoldoende blijkt te zijn, dan krijgt u de gelegenheid om de informatie aan te vullen. De gemeente kan bewijsstukken vragen om vast te stellen op welk adres u écht woont.
Ook kan het zijn dat bij op uw woonadres, of het adres waar u zegt te wonen, een toezichthouder aan de deur komt, die u om informatie vraagt en de situatie ter plekke beoordeelt. Deze methode gaan we in de toekomst intensiever inzetten. Een toezichthouder kan zich altijd legitimeren en laten zien dat hij namens gemeente Haaren komt.
Bent u vertrokken, onbekend waarheen?
Woont u niet meer op het adres, waarop u bij ons ingeschreven staat en kunnen wij niet achterhalen, wat uw juiste adres is, dan moeten wij u na uitgebreid onderzoek uitschrijven: vertrokken onbekend waarheen. Dit heeft gevolgen voor eventuele toeslagen waar u recht op heeft.
Meld uw verhuizing aan gemeente Haaren
Het is verplicht te melden, waar u woont. U moet ingeschreven staan op het adres waar u daadwerkelijk woont en u bent verplicht om de gemeente daarover te informeren. Ook bij een tijdelijk verblijf (vier maanden of langer) moet u uw verhuizing doorgeven. Bijvoorbeeld bij opname in een verpleeghuis, voor revalidatie, een tijdelijke overbrugging ivm een andere verhuizing of een gevangenisstraf.
Meer informatie over adresonderzoek vind u ook op onze website: www.haaren.nl/adresonderzoek.
Laten we er samen de verantwoordelijkheid voor nemen. Kunnen we op u rekenen?


PRIKBORD

4 mei: Dodenherdenking
Haaren
18.00 uur bij het gemeentehuis.
Helvoirt
19.00 uur herdenkingsdienst in de St. Nicolaaskerk, aansluitend bij het monument hoek Kastanjelaan en Torenstraat. Na afloop van de plechtigheden nodigt het gemeentebestuur alle aanwezigen van harte uit voor een kopje koffie bij De Heeren Jansen in Helvoirt.
5 mei: Bevrijdingsvuurestafette
We verwachten onze lopers met het vuur in Haaren op zaterdag 5 mei om ongeveer 10.30 uur ’s morgens bij het Monument van de Schotse Bevrijders aan de Driehoeven.
17 mei: Raadsplein
in het gemeentehuis, aanvang 20.00 uur.
31 mei: Raadsvergadering
In het gemeentehuis, aanvang 20.00 uur.

U bent van harte welkom!

Pagina printen

Pagina sluiten