/// Printversie ///


NIEUW COLLEGE HAAREN MET 4 WETHOUDERS
De Gemeente Haaren krijgt een nieuw college van B&W. Progressief’96 en het CDA, de winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen, hebben daarover een akkoord gesloten. De nieuwe wethouders worden in de raadsvergadering van 19 april geïnstalleerd en gaan direct daarna aan het werk.
Er komen vier wethouders, samen goed voor 3,3 FTE. Die zijn nodig omdat er extra taken zijn in minder tijd. Carine Blom (P96) wordt coördinerend wethouder opsplitsingszaken en eerste locoburgemeester; Martien Vromans (CDA) krijgt financiën; Adrienne Verschuren (P96) doet het sociale domein en Harry van Hal (CDA) ruimtelijke ordening. De twee CDA-ers komen van buiten de gemeenteraad, de twee Progressieven schuiven uit de raad door naar het college. In hun plaats in de Raad komen de eerstvolgende van hun lijst: Marion Das uit Haaren en Brecht Gerritse uit Helvoirt.Het nieuwe college van B&W kan in elk geval rekenen op een meerderheid van 9 stemmen in de gemeenteraad van in totaal 15 leden. Beide fracties hebben ingestemd met de benoeming van deze wethouders. Er zijn ook principeafspraken gemaakt over een bestuursakkoord. Het gedetailleerde bestuursakkoord wordt voor de vergadering van 31 mei as. aangeboden aan de gemeenteraad die daar dan over zal debatteren.

Pagina printen

Pagina sluiten