sany0002.jpg
Retraite
Kleopasdagen - Retraite in stilte

In de protestantse kerken is een toenemende belangstelling voor retraites waar te nemen. Al vele jaren worden er in Helvoirt Emmaüsdagen georganiseerd door leden van de Katholieke Charismatische Vernieuwing. Daar komen ook al sinds jaren veel protestanten. Zij hebben het idee opgevat om deze vorm van retraite ook binnen de protestantse kerken te introduceren, onder de nieuwe naam Kleopasdagen - retraite in stilte (naar de naam van één van de Emmausgangers, Lukas 24:18). De Werkgroep Gebed van het Evangelisch Werkverband binnen de Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt dit initiatief van harte.

Wat zijn Kleopasdagen?
Het is een retraite in volledige stilte waarin het gaat om groei in geestelijk leven en innerlijke genezing. In deze dagen mogen we ervaren dat het woord uit de Hebreeënbrief (4:12) werkelijkheid wordt ‘want het Woord van God is levend en krachtig… het ontleedt de bedoelingen en gedachten van de mens.’
Het Woord van God geeft niet alleen inzicht; het troost, bevrijdt en geneest bovendien.

In deze retraite is er dagelijks een gezamenlijk morgengebed, een avondmaalsviering en één uur ‘bidden rond het Woord’. Ook wordt er elke dag een inleiding gegeven.
De thema’s van de inleidingen zijn, o.a. de liefde van God, innerlijke genezing, vervulling met de Heilige Geest.

Bovendien ontvangt iedere retraitant dagelijks geestelijke begeleiding bij één van de teams. Van hen ontvang je teksten uit de Heilige Schrift voor persoonlijk gebed. Het is de bedoeling dat je elke dag drie tot vier maal één uur met behulp van de aangereikte bijbelteksten bidt en luistert naar wat God jou wil zeggen.
De stilte wordt ook tijdens de maaltijden voortgezet.

Tijdens de vieringen en het bidden rondom het Woord is er ruimte voor profetische/charismatische inbreng.
Op de laatste dag is er na het Heilig Avondmaal gelegenheid voor getuigenissen en het delen van ervaringen.
Deze viering wordt afgerond met de mogelijkheid om een persoonlijke zegen te ontvangen en/of het gebed om de vervulling met de Heilige Geest.

Wat is het bijzondere van deze retraites?
Je gaat - onder begeleiding - de diepte van de stilte in.
Je bent alleen en toch is er gemeenschap.
Je komt tot rust. In een veilige en liefdevolle omgeving worden muren van je hart afgebroken en kan de Geest in je werken. De Heer trekt zijn eigen spoor met jou.