Nieuws Gemeente

week 17 – 25 april 2012

HAAREN DOET MEE AAN DE BEVRIJDINGSVUURESTAFETTE 2012

Het bevrijdingsvuur is sinds 1948 het symbool voor leven in vrede en vrijheid. Het vuur wordt ieder jaar om middernacht van 4 op 5 mei ontstoken voor het historische Hotel de Wereld in Wageningen.

We zijn heel trots en blij dat we u kunnen melden dat in 2012 wederom het bevrijdingsvuur vanuit Wageningen ook naar de gemeente Haaren wordt gebracht.


“Haaren In Beweging” bracht een groep van enthousiaste hardlopers op de been. Zij halen het vuur op in Wageningen en brengen het in estafette naar onze gemeente

De lopers en begeleiding van HIB zullen de ceremonie in Wageningen bijwonen, waarna ze het vuur ontvangen en op weg naar huis kunnen. Onderweg op hun tocht worden de lopers begeleid, uiteraard door mensen van HIB, maar ook door twee brandweerbussen.

We verwachten de lopers met het vuur vervolgens op 5 mei om ongeveer 08.00 uur ’s morgens bij de nieuwe milieustraat / brandweerkazerne aan de Helvoirtseweg in Haaren. Daar zullen zij het vuur overdragen aan burgemeester Frans Ronnes.

Wij nodigen onze inwoners van harte uit bij dit speciale moment aanwezig te zijn!

----------

SANCTA MONICA: EEN NIEUW BEGIN!

Het kan u bijna niet ontgaan zijn, want op veel manieren is er al aandacht besteed aan de oplevering van de woningen op Sancta Monica in Esch. Ook voor de gemeente Haaren een bijzondere gebeurtenis om bij stil te staan.

Het behoud van het klooster, een gemeentelijk monument, de prachtige landschappelijke tuin en woningen voor een betaalbare prijs. Die combinatie maakt het een uniek project.
In totaal 44 woningen voor starters, waarvan maar liefst 39 woningen met een prijs onder € 170.000,-. Eén van de uitgangspunten van de Woonvisie 2011-2015 ‘Jouw kruiwagen naar mooi wonen’ is om woningen te bouwen die ook voor starters betaalbaar zijn. Daar ontbreekt het namelijk aan in onze gemeente. De realisatie van dit project laat zien dat het kan!

Goede samenwerking
Wij willen graag de projectontwikkelaar Cornelis Huygens Projectontwikkeling (Vught) en Woonstichting Woonwijze (Vught) bedanken voor de realisatie van het project, het geweldige eindresultaat en de goede samenwerking. Wij zijn trots op wat is bereikt!

Bierpompfeest
De toekomstige bewoners, die op het moment druk aan het klussen zijn, heten wij van harte welkom in onze gemeente! Wij wensen hen veel geluk toe op Sancta Monica en treffen elkaar graag binnenkort bij het Bierpompfeest!


RAADSPLEIN OP 26 APRIL
Onderwerp: Structuurvisie Haarendael

Komt u ook meepraten op het Raadsplein?
Op 26 april a.s. om 19.30 uur in het gemeentehuis van Haaren

Wat is (het doel van) het Raadsplein?
Op de eerste plaats wordt er informatie gegeven over één of meer onderwerpen. Op donderdag 26 april a.s. staat het onderwerp Structuurvisie Haarendael centraal.
Na de informatieronde, kunt u met de raads- en commissieleden van gedachten wisselen hierover.
De gemeenteraad vindt het belangrijk goed geïnformeerd te zijn voordat hij een besluit neemt. Daarom wil hij op dit Raadsplein graag uw mening of die van uw vereniging of organisatie horen.
Het Raadsplein is een bijeenkomst voor iedereen.

Structuurvisie Haarendael
Cello heeft begin 2012 het voormalige zorgcomplex Haarendael aan de Raamse Akkers in Haaren verlaten. Het terrein en de gebouwen komen in aanmerking voor herontwikkeling en worden daarvoor door Cello verkocht.
De opgave voor Cello en de gemeente is om passende nieuwe bestemmingen voor dit unieke complex te vinden. Haarendael moet een perspectiefvolle toekomst krijgen met behoud van de belangrijke cultuurhistorische en landschappelijke waarden.
Om dat proces te sturen hebben Cello en de gemeente een structuurvisie opgesteld. In de structuurvisie zijn de ruimtelijke en de programma spelregels vastgelegd voor de herontwikkeling van het terrein.

Begin mei 2011 is de eerste versie van de structuurvisie verschenen. Die is besproken in de Monumentencommissie en aan de gemeenteraad gepresenteerd. Daarna heeft de inspraak- en overlegprocedure plaats gevonden. Op 6 april 2012 heeft het college van burgemeester en wethouders het eindverslag van de inspraak en het verslag van het gevoerde overleg vastgesteld.
De volgende stap in de procedure is de vaststelling van de gewijzigde structuurvisie door de gemeenteraad. De behandeling vindt plaats in de vergadering van 10 mei.
Op verzoek van de raad wordt op 26 april een Raadsplein gehouden, waar gelegenheid is om over de structuurvisie te praten.

Programma
Tot nu toe hebben zich de volgende sprekers gemeld:
De heer Van der Pol (Cello)
De heer Evers ( Stichting (in oprichting) Tot behoud Landgoed Haarendael)
De heer Van Roessel (gedenkplaats Haaren)

De raad informeren
Wellicht wilt u de raad ook informeren over Landgoed Haarendael of heeft uzelf ideeën hierover die u wilt delen met de raads- en commissieleden. U kunt zich nog aanmelden als spreker voor dit Raadsplein. Wilt u dit, neemt u dan contact op met het Bestuurssecretariaat, tel 0411-627249.

Luisteren
Bent u geïnteresseerd in dit onderwerp kom dan om 19.30 uur op 26 april a.s. naar het gemeentehuis. U kunt komen luisteren maar u mag ook altijd deelnemen aan de discussie.
Als de raad hoort wat u ervan vindt draagt dit alleen maar bij aan een weloverwogen besluit wat er met het Landgoed Haarendael gaat gebeuren.

U bent van harte welkom op het Raadsplein op 26 april a.s. Aanvang 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis.


Een extraatje voor wie al langere tijd een laag inkomen heeft

Als u al langere tijd een laag inkomen heeft, kunt u misschien in aanmerking komen voor de zogenaamde langdurigheidstoeslag. De hoogte van de toeslag hangt af van uw gezinssituatie. De toeslag kan een maal per jaar worden betaald.

U komt in aanmerking als:
U ouder bent dan 21 maar jonger dan 65 jaar;
Het vermogen van al uw gezinsleden die bij u in huis wonen, minder is dan de vermogensgrens voor de bijstand;
U met uw in huis wonende gezinsleden gedurende 36 maanden een inkomen heeft, dat minder is dan 105 % van de bijstandsnorm;
Ook als u een baan heeft of een inkomen uit een andere uitkering kunt u in aanmerking komen. U voldoet dan wel aan de voorwaarden zoals hierboven bedoeld.

Let op: had u op 31 december 2011 een bijstandsuitkering en heeft u die nog steeds? En komt u voor 1 juli 2012 in aanmerking voor de langdurigheidstoeslag? Dan geldt voor u nog niet de toets op het huishoudinkomen. In dat geval kijkt de gemeente alleen naar het inkomen en vermogen van u en uw eventuele partner. Het inkomen en vermogen van andere bij u in huis wonende gezinsleden telt dan nog niet mee.

De toeslag bedraagt:
Voor alleenstaanden € 367,-
Voor alleenstaande ouders € 469,-
Voor gehuwden of samenwonenden € 523,-

Wilt u de toeslag aanvragen, dan kunt u daarvoor terecht bij Loket WegWijs.

WegWijs Haaren, ook voor u!
Wilt u een gesprek met een van de medewerkers, neem dan contact op met WegWijs. Bij WegWijs kunt u terecht met vragen over wonen, welzijn, zorg en inkomen. WegWijs is gevestigd in het gemeentehuis van Haaren en is van maandag tot en met donderdag te bezoeken van 9.00 tot 12.00 uur. U kunt ook bellen. Telefoonnummer (0411) 63 45 90.


Welke keuze maakt ‘Generatie 1993’? Donor, Ja of Nee

Zo’n 200.000 jongeren die zijn geboren in 1993 ontvangen deze week een brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op de deurmat. In deze brief krijgen de jongeren de vraag voorgelegd of ze orgaandonor willen zijn. En of ze die keuze vast willen leggen in het Donorregister.
Ook uw gemeente Haaren zet zich actief in voor het verhogen van het aantal donorregistraties en stelt donorformulieren beschikbaar bij de gemeentewinkel.

De Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) organiseert rondom deze keuze een grote online actie die helemaal gaat over ‘Generatie 1993’. Wat was in hun jeugd belangrijk? Allerlei keuzes die zij tussen 1993 en nu hebben gemaakt passeren de revue op de website jaofnee.nl/1993 in een animatiefilm die speciaal voor deze jongeren is ontwikkeld. Hun eigen keuzes kunnen zij vervolgens via social media met hun leeftijdsgenoten delen.

Digitaal registreren
Steeds meer mensen leggen hun keuze om orgaandonor te worden digitaal vast in het Donorregister.
Dit kan ook eenvoudig op www.jaofnee.nl met gebruik van uw DigiD. Orgaandonatie is een actueel en belangrijk onderwerp. Er is namelijk een groot tekort aan organen. Hierdoor overlijden er jaarlijks tientallen patiënten die te lang op een donororgaan moeten wachten. Donorregistratie is daarom van levensbelang.
Uw gemeente zegt JA tegen donorregistratie. Bent u al Donor? www.JaofNee.nl

Iets doen met uw ideeën in buitengebied?

De gemeenten in Het Groene Woud en De Meierij werken met de provincie aan de toekomst van het platteland: voor agrariërs, bewoners, dorpen. Niet alleen de agrariërs, maar alle grondeigenaren en gebruikers houden het gebied ‘levend en groen’.

Op dinsdag 22 mei a.s. (avond) start wederom een leergang over uw ideeën in het buitengebied. In vijf avonden wordt met u meegedacht hoe u uw idee concreet kan maken. Dat kan gaan over: theetuin, nieuwe recreatie, maatschappelijk ondernemen, of leefbaarheid in dorpen. Voorwaarde is dat u zelf aan de slag wilt.

Praktisch is het een serie van vijf avonden (ongeveer twee- of driewekelijks) met huiswerk waarin u zelf uw idee tot een plan uitwerkt. U leert de weg in regels en u leert uw idee ‘handen en voeten’ te geven. De leergang wordt gegeven door een onafhankelijke deskundige, de streekmanager van het streekhuis.

Informatie
Aanmelding voor deze gratis cursus of vrijblijvende informatie Helmer Wieringa, streekmanager, via hwieringa@landco.nl
Na aanmelding ontvangt u informatie over de locatie van de leergang, ergens in De Meierij. www.hetgroenewoud.com


Vlaggen op 30 april, 4 en 5 mei?

Vlagprotocol 30 april: vanaf zonsopkomst de vlag met wimpel tot zonsondergang.
Vlagprotocol 4 mei: vanaf 18.00 uur tot zonsondergang vlag half stok, zonder wimpel.
Vlagprotocol 5 mei: hele dag vlaggen (zonder wimpel) tot zonsondergang.


FEESTDAGEN VOORJAAR 2012

MILIEUSTRAAT dicht:
met Bevrijdingsdag op zaterdag 5 mei

Gemeentehuis gesloten:
met Koninginnedag op maandag 30 april
met Hemelvaart op donderdag 17 mei en ook vrijdag 18 mei
met Pinksteren op maandag 28 mei


OPEN DAG NIEUWE GEMEENTEWERF, BRANDWEERKAZERNE EN MILIEUSTRAAT OP 6 MEI:
Kom springen op het luchtkussen en geniet van popcorn!
Bezoek de open dag Gemeentewerf, Brandweerkazerne en Milieustraat

Wil je zien hoe de brandweer van een auto een cabrio maakt?
Kom naar de open dag van de Gemeentewerf, Brandweerkazerne en Milieustraat!

De Gemeentewerf, Brandweerkazerne en Milieustraat vanuit de lucht!
Bekijk het terrein vanuit een hoogwerker tijdens de open dag op 6 mei

Een levensgrote Plastic Hero ontmoeten?
Hij is aanwezig bij de open dag van de Gemeentewerf, Brandweerkazerne en Milieustraat!

Wil je zelf vanuit een huisvuilwagen een afvalcontainer legen?
Ervaar het op de open dag van de Gemeentewerf, Brandweerkazerne en Milieustraat!

Benieuwd hoe de brandweer een frituurpan blust?
Kom kijken op de open dag van de Gemeentewerf, Brandweerkazerne en Milieustraat!

Lees meer over de open dag van de Gemeentewerf, Brandweerkazerne en Milieustraat op www.haaren.nl !

Zorg dat je er bij bent: de open dag van de Gemeentewerf, Brandweerkazerne en Milieustraat op zondag 6 mei, van 11:00 tot 16:00 aan de Helvoirtseweg 6B in Haaren!


MET DE KINDEREN OP VAKANTIE?

vergeet niet om tijdig een eigen paspoort of identiteitskaart aan te vragen voor uw kind. De bijschrijving in uw paspoort vervalt per 26 juni 2012
Vraag het aan voor 1 mei!
Voor meer informatie zie www.haaren.nl


PRIKBORD

Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn

25 april: ‘Hoe houden we Haaren groen?’
aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis
26 april: Raadsplein extra over landgoed Haarendael
aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis
6 mei: open dag nieuwe GBM (Gemeentewerf, Brandweerkazerne, Milieustraat)
tussen 11.00 – 16.00 uur.
10 mei: telefonisch spreekuur burgemeester en wethouders
elke tweede donderdag van de maand tussen 17.30 en 18.30 uur
10 mei: commissie- en raadsvergadering
aanvang 19.30 uur in de Raadzaal

U BENT VAN HARTE WELKOM!

Ingevoerd op 23.04.2012 door victor