Nieuws Haaren

Komt u ook meepraten op het Raadsplein?

RAADSPLEIN OP 26 APRIL
Onderwerp: Structuurvisie Haarendael

Komt u ook meepraten op het Raadsplein?
Op 26 april a.s. om 19.30 uur in het gemeentehuis van Haaren

Wat is (het doel van) het Raadsplein?
Op de eerste plaats wordt er informatie gegeven over één of meer onderwerpen. Op donderdag 26 april a.s. staat het onderwerp Structuurvisie Haarendael centraal.
Na de informatieronde, kunt u met de raads- en commissieleden van gedachten wisselen hierover.
De gemeenteraad vindt het belangrijk goed geïnformeerd te zijn voordat hij een besluit neemt. Daarom wil hij op dit Raadsplein graag uw mening of die van uw vereniging of organisatie horen.
Het Raadsplein is een bijeenkomst voor iedereen.


Structuurvisie Haarendael
Cello heeft begin 2012 het voormalige zorgcomplex Haarendael aan de Raamse Akkers in Haaren verlaten. Het terrein en de gebouwen komen in aanmerking voor herontwikkeling en worden daarvoor door Cello verkocht. De opgave voor Cello en de gemeente is om passende nieuwe bestemmingen voor dit unieke complex te vinden. Haarendael moet een perspectiefvolle toekomst krijgen met behoud van de belangrijke cultuurhistorische en landschappelijke waarden.
Om dat proces te sturen hebben Cello en de gemeente een structuurvisie opgesteld. In de structuurvisie zijn de ruimtelijke en de programma spelregels vastgelegd voor de herontwikkeling van het terrein.

Begin mei 2011 is de eerste versie van de structuurvisie verschenen. Die is besproken in de Monumentencommissie en aan de gemeenteraad gepresenteerd. Daarna heeft de inspraak- en overlegprocedure plaats gevonden. Op 6 april 2012 heeft het college van burgemeester en wethouders het eindverslag van de inspraak en het verslag van het gevoerde overleg vastgesteld.
De volgende stap in de procedure is de vaststelling van de gewijzigde structuurvisie door de gemeenteraad. De behandeling vindt plaats in de vergadering van 10 mei.
Op verzoek van de raad wordt op 26 april een Raadsplein gehouden, waar gelegenheid is om over de structuurvisie te praten.

Programma
Tot nu toe hebben zich de volgende sprekers gemeld:

De heer Van der Pol (Cello)
De heer Evers ( Stichting (in oprichting) Tot behoud Landgoed Haarendael)
De heer Van Roessel (gedenkplaats Haaren)

De raad informeren
Wellicht wilt u de raad ook informeren over Landgoed Haarendael of heeft uzelf ideeën hierover die u wilt delen met de raads- en commissieleden. U kunt zich nog aanmelden als spreker voor dit Raadsplein. Wilt u dit, neemt u dan voor 24 april a.s. contact op met het Bestuurssecretariaat, tel 0411-627249.

Luisteren
Bent u geïnteresseerd in dit onderwerp kom dan om 19.30 uur op 26 april a.s. naar het gemeentehuis. U kunt komen luisteren maar u mag ook altijd deelnemen aan de discussie.
Als de raad hoort wat u ervan vindt draagt dit alleen maar bij aan een weloverwogen besluit wat er met het Landgoed Haarendael gaat gebeuren.

U bent van harte welkom op het Raadsplein op 26 april a.s. Aanvang 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis.

Ingevoerd op 19.04.2012 door victor