Nieuws Algemeen

SAMENWERKING MEIERIJ GEMEENTEN BREIDT ZICH UIT

Nadat op 21 maart de gemeenten Sint-Oedenrode, Sint-Michielsgestel, Haaren en Vught afspraken om met elkaar te gaan samenwerken, hebben nu ook de gemeenten Boxtel en Schijndel de gezamenlijke visie onderschreven.
In een bestuurlijk overleg op 17 april werd de intentie tot intergemeentelijke samenwerking tussen de zes gemeenten uitgesproken.


Behoefte aan samenwerking
De gemeenten werken op dit moment al, in verschillende intensiteit, op diverse gebieden samen. Door meer samen te werken verwachten zij voor de inwoners, het bedrijfsleven en de maatschappelijke partners meer kwaliteit te leveren, minder kwetsbaar te zijn en kosten te beheersen.
Gemeenten hebben te maken met een sterk veranderende omgeving. Door samenwerking tussen gemeenten kan beter worden ingespeeld op deze ontwikkelingen, met behoud en verbetering van de huidige kwaliteit van dienstverlening.
De basis voor de samenwerking is:
de dienstverlening vindt zo dicht mogelijk bij de burgers plaats.
bestuurlijke autonomie blijft, waardoor het bestuur van de verschillende gemeenten gemakkelijk bereikbaar en herkenbaar blijft voor de inwoners.

Visie
De zes gemeenten onderschijven één gezamenlijke visie op de gemeentelijke samenwerking:
‘De samenwerkende Meierijgemeenten willen hun gezamenlijke kracht gebruiken om de toekomstige uitdagingen aan te gaan vanuit hun eigen bestuurlijke autonomie en willen ambtelijke samenwerking op een schaal en met een inhoud die maximaal tegemoet komt aan het uitgangspunt dat dienstverlening zo dicht mogelijk bij de burger plaats dient te vinden.’

Vervolg
Vorm en inhoud van de intergemeentelijke samenwerking worden in overleg tussen de zes betrokken gemeenten nader ingevuld. De intentie is om nog voor de zomervakantie met de gezamenlijke gemeenteraden bij elkaar te komen.

Ingevoerd op 17.04.2012 door victor