Nieuws Gemeente

week 16 – 18 april 2012

Hoe houden we Haaren groen?

Wij zijn studenten van Hogeschool HAS den Bosch en volgen de opleiding Tuin en Landschapsmanagement (TLM). Inmiddels zijn wij in het laatste jaar van onze opleiding aangekomen en zijn we aan het afstuderen. Het afstudeerproject voeren wij uit in opdracht van de gemeente Haaren.


Om de kwaliteit van het groen in de openbare ruimte te kunnen blijven handhaven of te verbeteren is ons gevraagd om vernieuwende vormen van beheer te zoeken. Het gaat hierbij om vormen van beheer die nog niet of bijna nooit zijn toegepast. Hoe moet het openbare groen in uw beleving er uit zien? Loopt u al een tijd met een idee rond over de openbare ruimte? Om uw inbreng, wensen en ideeën in ons vraagstuk mee te nemen willen we u graag uitnodigen voor een brainstormsessie. Denk mee over de toekomst van het groen in Haaren en kom op 25 april naar het gemeentehuis in Haaren.

Tot 25 april !!!!!!
Ruud Smarius
Peter van Irsel

Welkom: 19:15
Aanvang: 19:30
Sluiting: 21:30

Gelieve aan te melden via rr.smarius@student.hasdb.nl
-------------------
KOM NAAR DE OPEN DAG VAN DE
GEMEENTEWERF, BRANDWEERKAZERNE EN MILIEUSTRAAT

Op zondag 6 mei presenteren gemeente Haaren en Brandweer Blusgroep Haaren vol trots de nieuwe Gemeentewerf, Brandweerkazerne en Milieustraat tijdens een open dag.

Zowel inwoners van de gemeente Haaren als andere belangstellenden, jong en oud, zijn van harte welkom om de nieuwe accommodatie aan de Helvoirtseweg in Haaren te komen bezichtigen. Zorg dat je er bij bent!

Open dag
Tijdens de open dag laten we je de ins en outs van de nieuwe Gemeentewerf, Brandweerkazerne en Milieustraat zien. Je maakt tijdens de open dag kennis met de gemeentelijke buitendienst, de brandweer en de milieustraat.

Wil je zien hoe een brandende frituurpan wordt geblust?
Wil je weten hoe we omgaan met gladheidsbestrijding?
Wil je zelf eens een enorme afvalcontainer legen?
Kom dan naar de open dag op zondag 6 mei!

Het wordt een dag vol bezienswaardigheden, activiteiten en uitleg over deze nieuwe aanwinst voor Biezenmortel, Esch, Haaren en Helvoirt!

Locatie: Helvoirtseweg 6B, Haaren
Aanvang: 11:00 uur
Afsluiting: 16:00 uur

Wij verzoeken iedereen om, indien mogelijk, per fiets de open dag te bezoeken.

WE BEGROETEN JE GRAAG OP 6 MEI!GELDIGHEID KINDERBIJSCHRIJVING PASPOORT VERVALT VANAF 26 JUNI 2012

Heeft uw bijgeschreven kind een eigen document nodig, vraag dat aan voor 1 mei 2012
Met ingang van dinsdag 26 juni 2012 vervalt de geldigheid van alle kinderbijschrijvingen in paspoorten. U hebt hiervoor al een brief ontvangen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

Heeft uw kind een eigen identiteitskaart nodig?
Kom dan zo snel mogelijk maar in ieder geval vóór 1 mei 2012 een paspoort of identiteitskaart voor uw bijgeschreven kind aanvragen.
Heeft uw bijgeschreven kind vóór 1 september 2012 géén eigen reisdocument nodig, dan wordt u vriendelijk verzocht om voor die tijd geen document voor hem of haar aan te vragen. Dit in verband met de verwachte drukte aan de balies.

LET OP: NÁ 1 MEI IS OOK GEEN AANVRAAG MET SPOED MOGELIJK VOOR UW KIND.

Praktische informatie
De gemeentewinkel is open: maandag t/m vrijdag van 09.00 – 12.00 uur
Donderdag van 15.00 – 19.00 uur

Nog sneller en beter: maak een afspraak
U kunt buiten deze openingstijden ook een afspraak maken, bijvoorbeeld op woensdagmiddag. Ook op maandagavond kunt u tot 19.00 een afspraak maken. Dan hoeft u niet te wachten. U bent aan de beurt op de tijd, die u gereserveerd hebt. Bovendien weet een medewerker van uw doel.
Bel met (0411) 62 72 82 om een afspraak te maken, of ga naar www.haaren.nl :
- klik dan op Digitale Balie;
- klik vervolgens op afspraak maken en volg de aanwijzingen op de pagina.

Wat neemt u mee voor een nieuw reisdocument?
Uw kind moet zelf meekomen;
Het oude paspoort en identiteitskaart (ook als deze al zijn verlopen);
Een goedgelijkende kleuren pasfoto (van goede kwaliteit, geen schoolfoto’s).
Een toestemmingsverklaring van beide ouders (of degene die het gezag hebben):
voor een paspoort voor kinderen tot 18 jaar;
voor een identiteitskaart voor kinderen tot 12 jaar.
Vergeet u ook niet een kopie van de legitimatiebewijzen mee te nemen.
Een toestemmingsformulier kunt u vinden op www.haaren.nl – digitale balie – direct aanvragen - leven, reizen en papieren. U kunt ook een formulier afhalen bij de balie van de gemeentewinkel.


PRIKBORD
Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn

25 april: ‘Hoe houden we Haaren groen?’
aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis
6 mei: open dag nieuwe GBM (Gemeentewerf, Brandweerkazerne, Milieustraat)
tussen 11.00 – 16.00 uur.
10 mei: telefonisch spreekuur burgemeester en wethouders
elke tweede donderdag van de maand tussen 17.30 en 18.30 uur
10 mei: commissie- en raadsvergadering
aanvang 19.30 uur in de Raadzaal

U BENT VAN HARTE WELKOM!

Ingevoerd op 17.04.2012 door victor