Nieuws Gemeente

week 18 2 mei 2012

Lintjesregen

Op vrijdag 27 april heeft burgemeester Frans Ronnes negen Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt.

De gelukkige gedecoreerden, zijn:


Op vrijdag 27 april heeft burgemeester Frans Ronnes negen Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt.

De gelukkige gedecoreerden, zijn:

Biezenmortel
De heer Will van Rooij
Mevrouw Madelein van Iersel- van Kampen

Esch
Mevrouw Marina van Grinsven- van Brunschot

Haaren
Mevrouw Berthe van Laarhoven- Latijnhouwers
De heer Leo Vollebregt
Mevrouw Elly Teune- Kasbergen

Helvoirt
Mevrouw Tonny van Kreij- van der Velden
Mevrouw Anneke van Boxtel- Dekkers
De heer Joop van Boxtel

Wij feliciteren deze gedecoreerden nogmaals van harte met de onderscheiding.


DODENHERDENKING 4 MEI 2012

Wij nodigen alle inwoners van de gemeente uit voor de dodenherdenking in de dorpen Haaren en Helvoirt

Haaren, Mgr. Bekkersplein
Bij het monument voor de Schotse Bevrijders in Haaren wordt om + 18.00 uur een korte plechtigheid gehouden ter herdenking van allen, burgers en militairen, die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesmissies.
Het programma van deze plechtigheid is als volgt:
kort woordje door de burgemeester
2 minuten stilte
lid van Harmonie St. Gregorius blaast Taptoe
de vlag blijft halfstok hangen
kranslegging door de burgemeester.

Vervolgens legt burgemeester Ronnes bloemen om + 18.15 uur bij het tableau in de hal van het gemeentehuis. Dit, ter nagedachtenis aan de heren M. van den Wildenberg en A. Vissers.

Helvoirt, Torenstraat
Daarna vindt de herdenking in Helvoirt plaats:
19.00 uur: in de Protestantse Kerk dienst ter nagedachtenis aan de gevallenen.
19.50 uur: vertrek naar het monument op de hoek van de Kastanjelaan en de Torenstraat voorafgegaan door Harmonie Kunst Adelt.
19.52 19.57 uur: de klokken luiden in de beide Helvoirtse kerken.
19.57 20.00 uur: kort woordje door burgemeester Ronnes.
20.00 20.02 uur: twee minuten stilte.
20.02 20.04 uur: lid van harmonie Kunst Adelt blaast Taptoe.
20.04 uur: kranslegging, de aanwezigen worden daarna in de gelegenheid gesteld bloemen te leggen
20.05 uur het 1e en 6 couplet van het Wilhelmus wordt gezongen begeleid door de harmonie.


Wmo Samen Onderweg
De komende tijd krijgt u actuele informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Er gaat namelijk nogal wat veranderen. Maakt u op dit moment gebruik van een Wmo voorziening? Dan ontvangt u altijd persoonlijk bericht als er voor u iets verandert.
Wij houden u op de hoogte via de gemeentelijke pagina in De Leije en via de website www.haaren.nl

De Wet maatschappelijke ondersteuning gaat er vanuit dat iedereen zo lang mogelijk mee blijft doen in de samenleving. De focus ligt hierbij op wat u nog zelf kunt en niet zozeer op wat u niet meer kunt. In ieder geval staat de eigen kracht op nummer één en daarnaast de mogelijkheden van de omgeving.

De Wmo zorgt ervoor dat iedereen:
een huishouden kan voeren;
zich in en om het huis kan verplaatsen;
zich lokaal kan verplaatsen met een vervoermiddel;
familie, vrienden en kennissen kan ontmoeten.

Nieuwe beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2012
Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaren maken bekend dat zij in de vergadering van 1 mei 2012 de nieuwe beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2012 hebben vastgesteld. Deze nieuwe uitvoeringsregels treden in werking op 1 mei 2012. Het verstrekkingenboek 2009 komt hiermee te vervallen.

Nieuwe regels voor de Wmo
In 2011 is gestart om de Wmo voor de gemeente Haaren verder te ontwikkelen. Hiervoor zijn in december 2011 de nieuwe Verordening voorzieningen Wmo gemeente Haaren 2012 en het Besluit Wmo 2012 vastgesteld. En nu zijn ook de beleidsregels aangepast.

In het nieuwe beleid staan de volgende punten centraal:
De voorzieningen zijn niet het uitgangspunt. Maar er wordt uitgegaan van het te bereiken resultaat. Gekeken wordt naar wat daarvoor nodig is.
Leveren van maatwerk.
Eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht.
Wederkerigheid: wat kan iemand voor een ander betekenen?
Het gesprek waarin de gemeente breed kijkt naar wat nodig is.
Er wordt gekeken naar verschillende soorten oplossing: wat kan iemand zelf of met hulp van zijn omgeving. Zijn er voorliggende voorzieningen zoals: algemeen gebruikelijke -, algemene en collectieve voorzieningen? Als dat allemaal onvoldoende ondersteuning biedt, dan pas kan een individuele voorziening worden toegekend.

Ter inzage
Vanaf vrijdag 4 mei 2012 tot en met 15 juni 2012 liggen de beleidsregels maatschappelijke ondersteuning ter inzage op het gemeentehuis van Haaren. Daarna kunt u de stukken altijd inzien op de website van de gemeente www.haaren.nl

Meer informatie
Heeft u vragen? Bekijk alle informatie hierover op www.haaren.nl of neem contact op met een medewerker van Loket WegWijs, Gemeentehuis Haaren, tel: (0411) 63 45 90, Geopend: maandag tot en met donderdag van 9.00 12.00 uur


FEESTDAGEN VOORJAAR 2012
Milieustraat dicht:
met Bevrijdingsdag op zaterdag 5 mei
Gemeentehuis gesloten:
met Hemelvaart op donderdag 17 mei en ook vrijdag 18 mei
met Pinksteren op maandag 28 mei


Elke maand krijgt u via de nieuwspagina een overzicht van de instellingen die in de gemeente Haaren huis aan huis collecteren.

Voor mei 2012 zijn dat:
Week:
18 - 05 mei Bloemetjesactie Scouting Haaren
19 - 06 t/m 12 mei Astma Fonds Longstichting
21 - 20 t/m 26 mei St. Prins Bernhard Cultuurfonds


Vlaggen op 30 april, 4 en 5 mei?
Vlagprotocol 4 mei: vanaf 18.00 uur tot zonsondergang vlag half stok, zonder wimpel.
Vlagprotocol 5 mei: hele dag vlaggen (zonder wimpel) tot zonsondergang.


PRIKBORD
Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn

5 mei: binnenkomst en overdracht van het bevrijdingsvuur van groep hardlopers van HIB aan de burgemeester
aanvang ongeveer 08.00 uur s morgens bij nieuwe GBM
6 mei: open dag nieuwe GBM (Gemeentewerf, Brandweerkazerne, Milieustraat)
tussen 11.00 16.00 uur.
10 mei: telefonisch spreekuur burgemeester en wethouders
elke tweede donderdag van de maand tussen 17.30 en 18.30 uur
10 mei: commissie- en raadsvergadering
aanvang 19.30 uur in de Raadzaal
22 mei : Bijeenkomst Wmo adviesraad
in Den Domp in Haaren inloopmogelijkheid van 19.00 tot 19.30 uur
Vervolgens aanvang vergadering 19.30 uur

U BENT VAN HARTE WELKOM!

Ingevoerd op 28.04.2012 door victor